Karta lęków i kompleksów w Portrecie (pozycja 4.)

 

Kapłan (V) – informuje o trudnych kontaktach i relacjach z ojcem zarówno w przeszłości, jak i w chwili obecnej, o jego destrukcyjnym wpływie na właściciela Portretu, jak też o skłonności do ulegania wpływom fałszywych proroków i „guru”, czyli o potrzebie znalezienia wzorca, autorytetu, jakim niestety nie stał się w swoim czasie ojciec. Z tego powodu człowiek łatwo się dostaje pod wpływ różnego rodzaju nawiedzonych „nauczycieli” i przywódców sekt. Może też wskazywać na problemy z nauką na wyższym poziomie, kompleksy wywołane brakiem odpowiedniego wykształcenia lub odwrotnie – odrzucanie wszelkich wartości, jakie daje odpowiednio wysoka wiedza.

Rada przy przepracowywaniu tej karty – na początku spróbuj utożsamić się z którąś z postaci przedstawionych na karcie. Jeśli bliższy będzie Ci jeden z mnichów, to powinieneś poszukać nauczyciela, przewodnika duchowego, gdyż dojrzałeś do tego, by rozpocząć rozwój duchowy i jest Ci potrzebny ktoś, kto wskaże drogę do prawdy. Pamiętaj jednak, aby zachować przy tym swój własny trzeźwy osąd. To fałszywi prorocy i oszukańczy guru będą głosili, iż mają „monopol” na prawdę. Prawdziwy nauczyciel nie krzyczy, że jest najlepszy, nie zmusza, aby iść za nim, on tylko wskazuje drogę, a uczeń sam decyduje czy chce nią iść, czy nie. Może tak zdarzać się w Twoim życiu, że nie jesteś w stanie sam rozwiązać swoich problemów, nie bój się wtedy zwrócić z prośbą o pomoc do osób, które uważasz za autorytet, chyba że utożsamiłeś się z centralną postacią karty, a to oznacza, że sam jesteś zdolny nauczać innych oraz rozwiązywać nie tylko swoje problemy, lecz również i ich, ale zastanów się wówczas czy to nie próżność wynosi Ciebie tak wysoko. Pamiętaj również o tym, że przyjmując tak wysoką pozycję bierzesz na siebie ogromną odpowiedzialność. Po prostu staraj się unikać wpływów „nawiedzonych” guru i bardzo dbaj o to, aby się kimś takim nie stać. Nie bądź zbyt podatny na wpływy, ale też nie próbuj sięgać po „rząd dusz”.

 

********************************************


Karta lęków i kompleksów w Portrecie (pozycja 4.)


Cesarz (IV) – tę kartę (jak i poprzednią) interpretujemy inaczej dla kobiet, a inaczej dla mężczyzn. I tak w przypadku panów karta ta będzie mówić o negowaniu własnej męskości lub typie „macho” przekonanym, że wulgarność i brutalność czynią z niego mężczyznę. W odniesieniu do kobiet wskazuje na problemy z nadmierną męskością w charakterze lub kłopoty mające swe źródło w inicjacji seksualnej, które często później przenoszone są na relacje partnerskie. Często wskazuje ona po prostu na problemy w relacjach z mężczyznami, a nawet wręcz lęk, jaki oni wywołują we właścicielce Portretu. Dodatkowo i to w odniesieniu do obu płci może sygnalizować problemy związane z władzą, chęć manipulowania i kontrolowania innych. Dość często również wskazuje na skłonność do pracoholizmu.

Rada przy przepracowywaniu tej karty – jeśli Twoja walka z przeciwnościami losu nie przynosi pożądanych rezultatów, powinieneś pogodzić się z realiami życia i przystosować do nich swoje działania, ale nie wolno Ci tłumić swoich uczuć i emocji. Każdy z nas może zdobyć jakąś władzę, jeden w większym, inny w mniejszym zakresie, ale ona sama w sobie też nie przynosi rozwiązania problemów, wręcz odwrotnie, czasami ich przysparza. Nie musisz manipulować innym ani ich kontrolować, jeśli chcesz zdobyć miłość. Na pewno jej w ten sposób nie osiągniesz! Uczucie wywołane siłą może być tylko jedno – strach. Posłuchaj swego wewnętrznego głosu, on skieruje Cię w tą, co trzeba stronę. Nie upieraj się przy tej drodze, którą podążałeś do tej pory, może nadszedł już czas, by ją zmienić. Daj sobie wolny wybór! Ale nie zapominaj, że są na świecie sprawy i rzeczy znacznie ważniejsze niż Ty sam i Twoje „napoleońskie” plany. Nie wpisuj się jakąkolwiek formą przemocy w życie innych ludzi. Masz znacznie szersze spektrum możliwości, więc spróbuj sięgnąć po inne środki. Nie bądź też zbyt surowy dla siebie. Jesteś ukochanym dzieckiem Wszechświata, dlatego nie zapominaj, że nawet jeśli popełnisz błąd czy zgubisz się w wędrówce przez życie, zawsze możesz zawrócić i wejść na prawidłową drogę.

 

********************************************


Karta lęków i kompleksów w Portrecie (pozycja 4.)


Cesarzowa (III) – tę kartę (jak i następną) interpretujemy inaczej dla kobiet, a inaczej dla mężczyzn. Jeśli analizujemy Portret kobiety to wskazuje ona na problemy z kobiecością, o jej negowaniu lub przesadnym koncentrowaniu się na niej, sprowadzaniu siebie wyłącznie do roli kochanki czy matki, bez uwzględniania wszelkich innych ról, jakie można pełnić w życiu. W odniesieniu do mężczyzn mówi ona o zbytniej kobiecości w charakterze, o problemach wypływających z inicjacji seksualnej, a nawet o kompleksie kastracyjnym. Często wskazuje ona po prostu na problemy w relacjach z kobietami, a nawet wręcz lęk, jaki one wywołują we właścicielu Portretu. Dodatkowo i to w odniesieniu do obu płci może sygnalizować problemy polegające na nieumiejętności dostrzegania piękna w życiu, o pociągu do brzydoty, szpetności czy kiczu.

Rada przy przepracowywaniu tej karty – powinieneś dokładnie uświadamiać sobie wszystko, co jest związane z Twoimi działaniami, pragnieniami i dążeniami. Możliwe, że mocno zmęczyły Cię wszelkie sprawy związane z codziennym życiem, że nie widzisz w nim piękna, nie dostrzegasz jego urody, że pragniesz zmiany lub choćby dodatkowej inspiracji, ale nie wprowadzisz zmian, jeśli nie podejmiesz żadnych działań. Lecz najpierw, nim ich dokonasz, spytaj się siebie: czego pragnę?, czy do tej pory nie dokonywałem działań wymuszonych, niezgodnych z moimi pragnieniami?, czy nie stłumiłem w sobie twórczego pierwiastka?, czy panuję nad swoim życiem? i czy akceptuję siebie pod każdym względem takim, jakim jestem? Twoja płeć jest darem, jaki otrzymałeś przy narodzinach, więc jej nie ukrywaj, nie odrzucaj, ale i nie zatracaj się w niej, powinieneś nauczyć się zachowywać odpowiednie proporcję i zasadę „złotego środka”. Trzeba zaakceptować samego siebie i uwierzyć, że wszystko, co potrzebne jest do bycia szczęśliwym tu, na Ziemi otrzymałeś już przy narodzinach,a teraz należy to tylko odpowiednio wykorzystać, a życie samo stanie się łatwiejsze i piękniejsze. Piękno nie leży gdzieś w nieznanej krainie, za górami, za lasami, ono jest w Tobie. O nic nie musisz walczyć, bądź jak Cesarzowa, po prostu w spokojnej pozie przyjmuj to, co przynosi Ci los.

 

********************************************


Karta lęków i kompleksów w Portrecie (pozycja 4.)

 

Kapłanka (II) – informuje o problemach wynikających z trudnych relacji z matką, o jej destrukcyjnym wpływie na psychikę właściciela Portretu. Może to być zbyt autorytarna matka, jak też osoba nadmiernie pobłażliwa, która zamiast wychować dziecko, rozpieszczała je i pozwalała na wszystko. W większości kultur szacunek do rodziców jest podstawowym obowiązkiem dziecka. W kręgach chrześcijańskich jest on zaakcentowany szczególnie mocno i należy do Dekalogu: „Czcij ojca swego i swoją matkę”. W stosunkach z matką tkwi jednak bardzo wiele problemów ludzi żyjących w XXI w. Z jednej strony czujemy się zmuszeni do przestrzegania zarówno zwyczajów kulturowych, jak i tradycji religijnych, w których wyrośliśmy, z drugiej zaś ilość nieprawidłowości oraz nadużyć popełnianych przez matki w toku wychowania dzieci rośnie w zatrważającym tempie. Niemowlę, małe dziecko, a nawet nastolatek są całkowicie zależni od postaw swojej rodzicielki. Jeśli relacja między nimi zostaje zaburzona, dziecko przyjmuje winę na siebie. Nawet mu do głowy nie przyjdzie, by winić o cokolwiek swoją matkę. Dzieci bezwarunkowo kochają swoich rodziców i tym okrutniejsze są rany zadawane przez nich. Dodatkowo karta ta może mówić o braku kontaktu z Naturą, oderwaniu od naturalnych rytmów (np. zaburzenia snu i czuwania, naruszenie funkcjonowania zegara biologicznego) oraz blokady wywołane przez nauczycielki i inne kobiety autorytatywne z racji zawodu.

Rada przy przepracowywaniu tej karty – spróbuj odkryć ukryte czynniki, które wpływają na Twoje życie, zerknij do swojej duszy i sprawdź czy nie są Ci obce takie cechy jak wrażliwość, czułość, uczuciowość. Jesteś człowiekiem, który być może nieświadomie wywiera duży wpływ na swoje otoczenie – pamiętaj o odpowiedzialności. Nie zapominaj również o intuicji, rozwijaj ją, a będzie Ci pomocna w wielu sytuacjach. Wtedy nie będziesz musiał szukać ani wyjaśnień, ani tłumaczeń dla decyzji, które podejmiesz. Posiadasz ogromną siłę wewnętrzną, dzięki której możesz pomagać innym, jeśli byś tego chciał. W każdym bądź razie nie roztrwoń tej siły na drobiazgi dnia codziennego, ceń każdą minutę, którą możesz poświęcić dla siebie lub innych. Bądź godny samego siebie, ale nie stawiaj się na piedestale. Postaraj się zachować szczerość uczuć i myśli, ale unikaj chłodu w stosunkach z innymi.

 

********************************************


Karta lęków i kompleksów w Portrecie (pozycja 4.)


Mag (I) – mówi o problemach związanych z okresem dojrzewania, utrudnionych kontaktach z rówieśnikami (niezależnie od wieku danej osoby) i rodzeństwem (rodzonym lub ciotecznym) oraz o kłopotach w zaakceptowaniu siebie i swego miejsca w społeczeństwie. Często informuje o pewnej niedojrzałości właściciela Portretu lub wręcz o postawach i zachowaniach infantylnych w stosunku do jego wieku. Jeśli wpływa na nią z pozycji 1. Cesarzowa (dotyczy kobiet) lub Cesarz (dotyczy mężczyzn) będzie sugerować problemy z identyfikacją z własną płcią. Może też wskazywać na kłopoty z precyzyjnym wysławianiem się, jasnym prezentowaniu swoich poglądów lub paniczny lęk przed publicznymi wystąpieniami. Zadrza się też, iż wskazuje na klopoty z nauką i przyswajaniem wiedzy.

Rada przy przepracowywaniu tej karty – jesteś swobodnym, wolnym oraz niezależnym człowiekiem i dlatego sam powinieneś podejmować ważne decyzje dotyczące Twojego życia. Wyjścia z trudnej sytuacji nikt nie pomoże Ci znaleźć, musisz zrobić to sam. Sił do tego masz dosyć, dzięki nim osiągniesz to, o czym marzysz. Najważniejsze tutaj jest to, żeby Ci się chciało chcieć. Twoja silna wola, mistrzostwo, spryt, zdolności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, zdolność do podejmowania ryzyka i wykorzystywania własnych uzdolnień są gwarancją sukcesu w tej dziedzinie, o której marzysz. Dobrze rozumiesz innych ludzi i potrafisz też zadbać o własne sprawy, więc wykorzystaj to, a osiągniesz harmonię.

 


********************************************


Karta lęków i kompleksów w Portrecie (pozycja 4)


Kartą, która wskazuje nam lęki, kompleksy, blokady ukryte w podświadomości analizowanej osoby jest ta, która leży na 4. pozycji w Portrecie Wewnętrznym (Doniczce). Obliczamy ją sumując wartości leżące na pozycji 1. i 2. Jest to trudna do interpretacji pozycja, ponieważ wskazuje na rzeczy, do których człowiek najczęściej się nie przyznaje albo dlatego, że o nich nie wie (wszak to pozycja podświadomości, a tam ukrywają się wyparte przez człowieka sprawy), albo że nie chce się do nich przyznać i dopuścić do świadomości. Żeby było łatwiej ją interpretować, podam najczęstsze lęki i kompleksy, na jakie wskazują poszczególne Wielkie Arkana na tej pozycji, ale chcę zaznaczyć, że może być ich więcej, niż te podane przeze mnie, a także podkreślić, że wpływ kart sąsiadujących może te znaczenia nawet dość mocno modyfikować.

Głupiec (XXII) – wskazuje na problemy związane z wczesnym dzieciństwem (od urodzenia do 7-8 lat) i wydarzeniami, jakie człowiek przeżywał w okresie między narodzinami a początkiem nauki w szkole podstawowej. Bardzo często odnosi się to do spraw, których w sposób świadomy nie pamiętamy i Portret ma tu duże pole do popisu, ponieważ pomaga wydobyć na światło dzienne różne problemy ukryte głęboko w podświadomości. Karta ta wskazuje także na dziecko, jakie tkwi w każdym z nas (wewnętrzne dziecko), niezależnie od tego czy w danym momencie mamy lat 0, czy 60 i jego niezaspokojone albo i wręcz ignorowane problemy, bo kto z nas ma czas w tym zabieganym świecie zatrzymać się i wsłuchać w cichutki i bezradny głosik, który od czasu do czasu usiłuje powiedzieć o swoich potrzebach. W związku z tym może informować o problemach w spontanicznym przejawianiu siebie, braku umiejętności zdrowej zabawy, skłonności do dziwnych, a nawet niebezpiecznych rozrywek.

Rada przy przepracowywaniu tej karty – to dziś jest pierwszy dzień z reszty Twojego życia i możesz wybrać dowolny kierunek swego rozwoju, iść dokąd chcesz, robić to, co Ci odpowiada, więc nie rezygnuj z tej możliwości, ruszaj przed siebie, nawet jeśli masz spotkać się z nieznanym. O tym, czym się to wszystko zakończy będziesz myśleć później i nie oglądaj się za siebie, pozwól odejść przeszłości i z lekkim sercem patrz w przyszłość. To, co jest nieznane w istocie rzeczy wcale nie jest tak straszne, jak to, co dobrze znamy i czym się dręczymy. Idź przed siebie i nie obawiaj się upadku w przepaść. Głupiec niezależnie od okoliczności jest wesoły, więc i Ty nie bierz wszystkiego nazbyt serio. Ucz się śmiać z siebie i rozwijaj swoje poczucie humoru. Jeśli to zrobisz, sam zrozumiesz, że nie jesteś tu, na Ziemi za karę, a po to, by doskonalić się i cieszyć tym, co Cię spotyka.

 

********************************************


Karty podwójne w Portrecie

Każdą z kart pojedynczo występujących w „Portrecie” traktujemy, jakby leżały w położeniu prostym, natomiast karty, które występują podwójnie (dwukrotnie w jednym Portrecie) traktujemy, po pierwsze zgodnie z ich pozycją i dodatkowo jakby były odwrócone, aczkolwiek od naszej woli zależy czy przepracujemy je w ciągu życia i zamienimy je w wartość pozytywną i naszą wewnętrzną siłę, czego przykładem jest Jan Paweł II, czy też pozwolimy, by one nas zdominowały i zrealizowały się negatywnie, jak stało się z Mussolinim. Nic nie jest z góry przesądzone, oprócz materiału genetycznego, jaki otrzymaliśmy na starcie lub, jak kto woli, od zadań karmicznych, jakie sobie tym razem wybraliśmy.

Wystarczy przeprowadzić analizę „Portretu” Mussoliniego, by zrozumieć, jak karty podwojne sygnalizują problemy i jak się to odzwierciedla w życiu. Mussolini urodził się 29.07.1883 roku. Najpierw przeprowadźmy obliczenia. Oto ich wynik:


W tym Portrecie zwraca uwagę dwukrotnie pojawiająca się karta Rydwanu. Jej realizacja w toku życia bardzo mocno zależy od woli i charakteru jednostki. Jak ona przejawiła się w życiu Mussoliniego? Przyszły duce już od dziecka był osobnikiem chorobliwie ambitnym. Kiedy został premierem Włoch, twierdził, że od czasów rzymskich Italia nie miała równego mu wodza, za wszelką cenę dążył do sukcesu, co się jednak mu nie udawało. Jego działania wojenne mocno nadwyrężyły gospodarkę i potencjał militarny kraju. Krótko mówiąc Mussolini miał szansę zostać niekłamanym i charyzmatycznym przywódcą swego narodu, gdyby umiał przepracować podwójny Rydwan i opanować swoje nieokiełznane ambicje. Niestety, zabrakło mu charakteru i mądrości życiowej. Podwójny Rydwan bardzo mocno wpływał negatywnie na pozostałe karty Portretu: Sąd Boży zamiast przynieść zrównoważony i spokojny system światopoglądowo-filozoficzny i mądrą troskę o sprawy rodziny w życiu Mussoliniego zrealizował się jako skłonność do zachwycania się najbardziej niebezpiecznymi i szalonymi ideologiami, a chore ambicje można odnaleźć również w aspiracjach związanych z rodziną - jego córka została żoną hrabiego. Może dziwić karta Równowagi w Portrecie takiej osoby, ale ona też realizowała się niesamoistnie, a pod wpływem Rydwanu. W życiu znalazło to odzwierciedlenie w specyficznym dążeniu do równowagi poprzez nieustanne zawieranie paktów, po to, by za kilka tygodni je zerwać i ogłaszanie neutralności, lecz wycofywanie się z niej po kilku miesiącach (w 1934 r. stanowczo bronił niepodległości Austrii, po to, by później z tego całkowicie zrezygnować, 22.051939 r. Włochy podpisały z Rzeszą pakt tzw. stalowy, jednak 1.09.1939 r. ogłosiły neutralność). Mussolini sądził, że jest w stanie utrzymać równowagę w ogarniętej falą faszyzmu Europie, co niestety nie mogło mu się udać, jeśli stosował takie metody. Z czasem owa karta zaczęła się realizować tak jakby była odwrócona i przyniosła wielkiemu duce taką cechę, jak tchórzostwo. Jego relacje z kościołem (Kapłan) również były bardzo niezrównoważone. Najpierw (1929 r) były one poprawne, dzięki ogłoszeniu paktów laterańskich, jednak już w 1931 roku doszło do ostrego konfliktu. Mimo to najważniejszą dominantą działań i zachowań Mussoliniego była ostatnia karta Portretu - Słońce. Duce za wszelką cenę chciał błyszczeć i przewodzić swojemu narodowi, ale nie umiał poskromić swoich niepohamowanych ambicji, które doprowadziły naród do katastrofy, a jego do niechlubnej śmierci.

Nie oznacza to absolutnie, że podwójne karty zawsze realizują się negatywnie. Sposoby ich przejawienia się w życiu zależą od nas samych. Jako przykład pozytywnej realizacji i przepracowania podwójnych kart posłuży nam postać świętego Jana Pawła II, który urodził się 18.05.1920 r.:

 

Oczywiście, wiemy, jak mądrym, ciepłym i głębokim człowiekiem jest Karol Wojtyła, a w jego Portrecie jako podwójna karta pojawia się Księżyc. Gdyby zrealizował się on w negatywie, mielibyśmy do czynienia z zupełnie inną osobą. Byłby to ktoś, kto oczekiwałby, że inni będą spełniać jego życzenia i marzenia, łatwo ulegałby wpływom innych, uciekał przed życiem w świat iluzji i fantazji, pozostawałby pod głębokim wpływem kobiet, a nawet mógł szerzyć fanatyzm religijny. Nikogo nie muszę przekonywać, że tak nie było. Dzięki wysokiemu poziomowi samoświadomości, wytężonej pracy i wiedzy Karol Wojtyła wyprowadził te karty na wyższy poziom, co przyniosło następujące rezultaty: praca na rzecz ekumenii, tolerancja religijna, zrozumienie trosk prostych, zwykłych ludzi, wyobraźnia zaprzęgnięta w służbę rozumu, ogromna empatia i współczucie wyrażane na szeroką skalę. Wcale nie dziwi to, że za swoją patronkę i orędowniczkę wybrał ów człowiek Najświętszą Marię Pannę. Mając w swoim Portrecie takie karty jak Kapłan i Wisielec Jan Paweł II od urodzenia posiadał dar modlitwy i bezpośredniego kontaktu z Bogiem, a uwzględniając Maga odnajdziemy jego dar wymowy i umiejętność wygłaszania chwytających za serce kazań i talent do języków obcych. Natomiast Gwiazda mówi o artystycznych uzdolnieniach Świętego oraz o umiejętności obdarzania innych platoniczną i altruistyczną miłością.

Uwaga: podwójne karty traktujemy jako odwrócone jedynie w Portrecie Wewnętrznym.

 

********************************************


Świat na poziomie psychologicznym


Karta Świat, choć generalnie w Tarocie niesie w sobie bardzo pozytywne wibracje, w diagnostyce psychologicznej informuje o bardzo trudnych i złożonych problemach. Przede wszystkim informuje ona o wszelkiego rodzaju fobiach (np. klaustrofobia), nerwicach (np. nerwica natręctw), zachowaniach kompulsywnych (np. nałogowe objadanie się). W łagodniejszej formie informuje o lęku przed życiem i obawami czy dana osoba da sobie w nim radę.

W dzisiejszych czasach wszystko bardzo szybko się zmienia, pojawiają się wciąż nowe rzeczy, a nasza planeta stała się tak zwaną „globalną wioską”. Wszystko to powoduje, że nasz system nerwowy narażony jest na ciągle nowe bodźce, z którymi czasami po prostu nie daje sobie rady. Człowiek zaczyna żyć w stanie przewlekłego stresu. Jedni dają sobie z nim radę, inni przeżywają załamania nerwowe, depresje, szukają ucieczki w świecie zachowań kompulsywnych i różnego rodzaju uzależnień.

Wierzę Czytelniku, że Ty osobiście nie masz takich problemów lub już nad nimi pracujesz. Jeśli jest inaczej muszę Cię prosić, byś na razie nie próbował pracować z innymi ludźmi przy pomocy Tarota. Nie ma nic gorszego, niż przysłowiowy szewc, który bez butów chodzi. Najpierw zrób porządek ze swoim życiem, żeby nie przenosić własnych problemów na klienta, a dopiero potem pomagaj innym.

Z kartą Świat wiążą się następujące pytania: czy nie jestem zablokowany wewnętrznie? Czy nie utrudniają mi życia fobie i natręctwa? W jaki sposób radzę sobie ze stresem? Jakie jest moje podejście do problemów, z którymi się stykam w życiu codziennym? Czy nie mam skłonności do zachowań kompulsywnych? Jak często przeżywam chandrę i czy potrafię sobie z nią radzić. Na tego rodzaju pytania pomoże uzyskać odpowiedź rozkład oparty na karcie Świat. Po wykonaniu czynności wstępnych należy losowo wybrać pięć kart i ułożyć je w sposób pokazany na schemacie:


Znaczenia poszczególnych kart w układzie:

Świat – karta-sygnifikator problemu,

1 – blokady wewnętrzne osoby pytającej,

2 – czego osoba pytająca boi się w sposób irracjonalny?

3 – czy osoba pytająca ulega jakiejś fobii lub natręctwu?

4 – jakie zachowanie kompulsywne może grozić osobie pytającej?

5 – najlepszy sposób na opanowanie chandry.


********************************************


Sąd Boży na poziomie psychologicznym


Karta Sąd Boży w diagnostyce psychologicznej sygnalizuje problemy związane nadmierną odpowiedzialnością, mówi o blokadach spowodowanych ortodoksyjnym podejściem wynikającym z przyjętej hierarchii wartości opartej na konserwatywnym podejściu do religii lub filozofii życiowej oraz informuje o kompleksach związanych z rodziną. Już od dawna wiadomo, że wyznawany przez jednostkę system wartości w dużym stopniu determinuje poglądy człowieka, jego podejście do życia i dokonywane wybory. Nikt też już nie zaprzecza, że rodzina, warunki i tradycja, w jakiej się wychowujemy pozostawia trwały ślad w psychice jednostki.

Wielu z nas ortodoksyjnie trzyma się systemu wartości wyniesionego z domu, całkiem zapominając o tym, że mogą one w ogóle nie przystawać do panującej obecnie sytuacji. Nie chodzi tu o negowanie tradycji, w której się wyrosło, ale o umiejętne jej modyfikowanie stosownie do zmian zachodzących w społeczeństwie i świecie zewnętrznym otaczającym jednostkę.

A jak Ty Czytelniku podchodzisz do spraw, które sygnalizuje karta Sąd Boży? Czy nie czujesz się nadmiernie odpowiedzialny? Może chcesz zbawiać ludzi i świat bez ich zgody? Czy dajesz ludziom prawo do decydowania o sobie, czy może narzucasz im swoje zdanie i poglądy? Jakie relacje panują w Twojej rodzinie? Jeśli masz dzieci, to czy pozwalasz im pójść swoją drogą? Czy Twój szacunek do rodziców wypływa z prawdziwej miłości, czy jest efektem wpojonych Ci zasad? A jak jest z Twoją hierarchią wartości? Czy potrafisz ją w razie potrzeby modyfikować, czy też uparcie trwasz przy starej, chociaż czasy się zmieniają? W uzyskaniu odpowiedzi na te i inne związane z tymi zagadnieniami pytania pomoże rozkład oparty na karcie Sąd Boży. Po wykonaniu zwyczajowych czynności wstępnych należy losowo wybrać osiem kart i ułożyć je w następujący sposób:

 

Podczas analizy tego rozkładu mogą być pomocne podane niżej znaczenia poszczególnych pozycji kart:

Sąd Boży – karta-sygnifiktor problemu,

1 – czy hierarchia wartości osoby pytającej przystaje do realiów, w jakich ona żyje?

2 – jaki wpływ na osobę pytającą wywiera rodzina?

3 – co jest główną wartością w życiu osoby pytającej?

4 – co obecnie wpływa na kształtowanie się systemu wartości osoby pytającej?

5 – jaki jest stosunek osoby pytającej do młodszego pokolenia?

6 – jaki jest stosunek osoby pytającej do starszego pokolenia?

7 – co należałoby zmodyfikować w systemie wartości osoby pytającej?

8 – co należałoby zmienić w relacjach rodzinnych osoby pytającej?

 

********************************************


Słońce na poziomie psychologicznym


Karta Słońce w diagnostyce psychologicznej wskazuje na niską samoocenę, brak poczucia wartości własnej. Mówi o strachu przed śmiesznością i tym, jak ocenią nas inni. W najłagodniejszej formie można zaobserwować te problemy u aktorów i ludzi, którzy występują publicznie. Przyjęły one w tym wypadku nazwę tremy i z reguły jest to bodziec wzmacniający i umożliwiający lepsze zaprezentowanie się. Zdarza się jednak, że przyjmują one formę znacznie intensywniejszą, a wtedy stają się źródłem poważnych komplikacji życiowych.

Człowiek, u którego z dużą intensywnością występują problemy symbolicznie określane przez tę kartę z reguły nie potrafi wystąpić publicznie, brakuje mu wiary w siebie i w sens tego, co robi, a w skrajnych przypadkach nawet w sens życia jako takiego. W efekcie może dojść do całkowitego marazmu i zastoju w życiu. Taka osoba zadowala się byle czym, nie ma żadnych aspiracji, do niczego nie dąży, a siebie postrzega jako typowego pechowca, nieudacznika i życiowego niedołęgę.

A jak Ty Czytelniku podchodzisz do problemów sygnalizowanych przez kartę Słońce? Jak wygląda Twoja samoocena? Czy potrafisz obiektywnie ocenić swoje możliwości, talenty, umiejętności? A może godzisz się na to, żeby Twoje życie było szare i bezbarwne? Jakie są Twoje życiowe aspiracje? Czy wierzysz w siebie? Czy znasz swoją wartość? A może pozwoliłeś sobie wmówić, że do niczego się nie nadajesz? Jeśli Ciebie lub Twego klienta dręczą takiego rodzaju pytania lub wątpliwości warto zastosować rozkład oparty na bazie karty Słońce, ponieważ umożliwi on ich dokładną analizę. Po wykonaniu tradycyjnych czynności wstępnych należy wylosować siedem kart i ułożyć je w następujący sposób:

 

Podczas analizy rozkładu można posiłkować się podanymi niżej znaczeniami poszczególnych pozycji kart:

Słońce – karta-sygnifikator problemu,

1 – jak osoba pytająca ocenia samą siebie?

2 – czy osoba pytająca zna swoje najmocniejsze strony?

3 – jak wygląda w chwili obecnej życie osoby pytającej?

4 – jakie są aspiracje osoby pytającej?

5 – czy osoba pytająca wierzy w siebie?

6 – jak wygląda poczucie wartości własnej osoby pytającej?

7 – co należy zrobić, aby poprawić własny wizerunek osoby pytającej?

 

********************************************


Księżyc na poziomie psychologicznym


W diagnostyce psychologicznej karta Księżyc mówi o życiu w świecie iluzji i marzeń, informuje o całkowitym oderwaniu się od realnego świata, o braku kontaktu z rzeczywistością, ale również i z własną podświadomością, jak też o całkowitej nieznajomości własnej psychiki i procesów w niej zachodzących. Taki człowiek bardzo często jest faktycznie zagubiony w życiu, nie wie, co się z nim dzieje, nie rozumie swoich reakcji i nie umie podejmować trafnych decyzji. Jego wybory po prostu nie są adekwatne w stosunku do tego, co dzieje się w jego życiu.

Problemy sygnalizowane przez kartę Księżyc szczególnie mocno zaznaczają się u osób o romantycznym podejściu do życia, cierpiących na nadwrażliwość emocjonalną i nadmierną empatywność, co powoduje głębokie i przesadne przeżywanie problemów i to nie tylko własnych, lecz również osób z otoczenia, a nawet sytuacji, na które dana osoba nie ma najmniejszego wpływu, a nawet nie styka się z nimi bezpośrednio. Mogą też wskazywać na problemy całkiem odwrotnego typu, czyli na osobę niezdolną do okazania współczucia, skoncentrowaną wyłącznie na sobie i mającą iluzorycznie wywołane przekonanie o własnej wyjątkowości i doskonałości. W niektórych przypadkach u kobiet mogą mówić o lękach i blokadach związanych z poczęciem dziecka, ciążą lub porodem.

Drogi Czytelniku, zastanów się jak Ty podchodzisz do problemów sygnalizowanych przez kartę Księżyc. Czy umiesz marzyć, a jednocześnie, kiedy trzeba, twardo stać na ziemi? A jak jest z Twoją oceną sytuacji? Czy potrafisz realnie ocenić to, co dzieje się wokół Ciebie i zgodnie z tym podejmować decyzje? Czy przed problemami nie uciekasz w świat fantazji zakładając, że sytuacja jakoś sama się ułoży? A może masz skłonność do niepotrzebnego zamartwiania się? W jaki sposób okazujesz współczucie i czy przy tym nie przeżywasz problemów innych w sposób zbyt emocjonalny? Na tego rodzaju pytania stawiane przez Ciebie lub Twego klienta pozwoli Ci odpowiedzieć rozkład oparty na karcie Księżyc. Po wykonaniu czynności wstępnych należy losowo wybrać siedem kart i ułożyć je tak, jak pokazano na schemacie:


Jeśli analiza sprawia Ci trudność, możesz posłużyć się podanymi poniżej pytaniami pomocniczymi:

Księżyc – karta-sygnifikator problemu,

1 – jak wygląda świat marzeń osoby pytającej?

2 – w jaki sposób świat fantazji odbija się na życiu osoby pytającej?

3 – czy osoba pytająca ma kontakt z własną podświadomością?

4 – czy osoba pytająca ma dobry kontakt z rzeczywistością?

5 – czy osoba pytająca potrafi zachować się adekwatnie do zaistniałej sytuacji?

6 – czy osoba pytająca umie panować nad swoimi reakcjami?

7 – w jaki sposób na reakcje osoby pytającej wpływa jej wrażliwość?

 

********************************************


Gwiazda na poziomie psychologicznym


Karta Gwiazda ma ogromne znaczenie w diagnostyce psychologicznej w odniesieniu do osób, które mają zaburzony kontakt z własnymi uczuciami, boją się wyrażania swoich emocji, szczególnie tych wszystkich, które ogólnie są tradycyjnie uznawane za „złe”, czyli złości, nienawiści, gniewu itp. Oczywiście takie podejście do życia i samego siebie w rezultacie przynosi zablokowanie kreatywności danej jednostki, cyniczne podejście do takich uczuć jak miłość, przyjaźń, współczucie itp. oraz nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb w tej dziedzinie.

Nietrudno teraz spotkać ludzi, którzy nie umieją określić, co czują w danej sytuacji, a wszelkie ich decyzje lub rozpoczynane działania kończą się fiaskiem lub zostają przerwane w połowie, bo okazuje się, że nie spełniają potrzeb emocjonalnych, wywołują zniechęcenie lub mówiąc prościej – nie są tym, o co danemu człowiekowi chodziło. Pojawia się rozczarowanie za rozczarowaniem, taka sytuacja wywołuje znużenie i przygnębienie i albo dana osoba wpada w apatię, albo zaczyna do wszystkiego podchodzić cynicznie. Najtrudniej jest zrozumieć siebie, ale właśnie to jest podstawą do zbudowania trwałej pomyślności i osiągnięcia zadowolenia w życiu.

A jak Ty Czytelniku podchodzisz do swoich uczuć? Czy tłumisz je w sobie i pozwalasz, by narastały w sposób niekontrolowany, czy też masz z nimi dobry kontakt? A może uważasz, że to jest nieistotna sfera życia? W jaki sposób odreagowujesz trudne emocje? Czy umiesz się cieszyć życiem i podchodzić do niego w sposób twórczy? A może stało się ono dla Ciebie wyłącznie przykrym obowiązkiem, koniecznością i nie dostrzegasz tego, jak jest ono piękne? Opanowało Cię znużenie i zniechęcenie, czy życie nadal Cię cieszy i bawi? Na te i podobne im pytania pomoże odpowiedzieć układ oparty na bazie Gwiazdy. Po wykonaniu zwyczajowych czynności wstępnych należy losowo wybrać osiem kart i ułożyć je w następujący sposób:

 

Pomocne przy interpretacji układu mogą być znaczenia pozycji poszczególnych kart zamieszczone poniżej:

Gwiazda – karta-sygnifikator problemu,

1 – stan emocjonalny osoby pytającej w ostatnim czasie?

2 – co zablokowało uczucia osoby pytającej?

3 – czy osoba pytająca potrafi być twórcza?

4 – czy osoba pytająca umie dostrzec piękno życia?

5 – czy osoba pytająca potrafi odpowiednio panować na swoimi uczuciami?

6 – czy osoba pytająca ma kontakt ze swoimi uczuciami?

7 – czy osoba pytająca umie żyć z pasją?

8 – w jaki sposób osoba pytająca może odreagowywać negatywne emocje?

 

********************************************


Wieża Boga na poziomie psychologicznym


W diagnostyce psychologicznej karta Wieża Boga wskazuje na stany depresyjne, załamania nerwowe oraz nerwice psychosomatyczne i w takim wypadku kwalifikuje klienta do leczenia klinicznego. Poza tym informuje, iż dana osoba nie umie kończyć starych spraw i pozwala, żeby wpływało na nią to, co działo się w przeszłości. Większość z nas nie umie się oderwać od negatywnych wspomnień, przeżytych urazów i wprowadzonych kiedyś kodów. Jeśli coś się nam nie udaje, szukamy usprawiedliwienia w nieszczęśliwym dzieciństwie, złych wpływach nieżyczliwych osób, narzekamy na nasz los, warunki życia lub zwalamy winę na prześladującego nas jakoby pecha. Czasami warto zatrzymać to błędne koło, przyjrzeć się swojej przeszłości, wziąć z niej to, co najlepsze, a za resztą zatrzasnąć drzwi i nigdy ich więcej nie otwierać.

Warto też zadać sobie pytania związane z tym zagadnieniem. W jaki sposób Ty Czytelniku podchodzisz do swojej przeszłości? Czy uważasz, że wywiera ona obecnie wpływ na Ciebie? A może szukasz winnych swoich niepowodzeń lub usprawiedliwień dla siebie? Czy potrafisz się odciąć od tego, co było kiedyś? W jakiej sytuacji kończysz stare sprawy? Czy czekasz, aż los Cię do tego zmusi, czy też sam dokonujesz wyborów? Aby uzyskać przy pomocy kart Tarota odpowiedzi na te pytania, należy zastosować rozkład oparty na bazie karty Wieża Boga. Po wykonaniu zwyczajowych czynności wstępnych należy losowo wybrać siedem kart i ułożyć je w następujący sposób:


Podczas interpretacji można wykorzystać podane niżej znaczenia poszczególnych pozycji rozkładu:

Wieża Boga – karta-sygnifikator problemu,

1 – jaki wpływ na osobę pytającą ma jego przeszłość?

2 – czy osoba pytająca umie się odciąć od negatywnych wpływów z przeszłości?

3 – w jaki sposób osoba pytająca podchodzi do swoich niepowodzeń?

4 – czy osoba pytająca umie kończyć stare sprawy?

5 – co osoba pytająca ma zrobić, by zakończyć negatywne wpływy z przeszłości?

6 – co osobie pytającej umożliwi pełniejsze zaistnienie w chwili obecnej?

7 – co osoba pytająca powinna zrobić, by pełniej żyć chwilą obecną?


 

********************************************


Diabeł na poziomie psychologicznym


Karta Diabeł w diagnostyce psychologicznej wskazuje na najbardziej destrukcyjne i trudne problemy. Informuje ona o urazach powstałych w wyniku molestowania seksualnego, gwałtu, o uleganiu wpływom sekt satanistycznych i grup przestępczych, uprawianiu czarnej magii. Może wskazywać na głębokie uzależnienia od hazardu lub seksu, które poprzez swą intensywność dokonały spustoszenia w psychice danej osoby. Często też sygnalizuje skłonność do perwersji i dewiacji seksualnych lub do całkowicie odmiennej inklinacji – pełnej blokady tej sfery życia, z reguły na skutek przeżytych urazów w tej sferze.

A jak ta sfera wygląda u Ciebie Czytelniku? Czy Twoje życie seksualne jest satysfakcjonujące? A może boisz się pokus, jakie niesie życie, dlatego że łatwo im ulegasz i nie potrafisz panować nad sobą? Czy nie zdarzyło Ci się pomyśleć, że skoro potrafisz pracować z energiami, to warto sięgnąć do „czarnych sił”, które pozornie są silniejsze i kuszą szybszymi profitami? Jaką rolę odgrywają w Twoim życiu środki uzależniające? Czy potrafisz panować nad sferą życia symbolicznie przypisaną karcie Diabła?

Na wszelkie pytania, Twoje lub klienta, związane z tymi zagadnieniami pomoże uzyskać odpowiedź rozkład oparty na bazie karty Diabeł. W tym przypadku po wykonaniu czynności wstępnych należy losowo wybrać siedem kart i ułożyć je w następujący sposób:

 

Podczas interpretacji pomocne mogą być podane niżej znaczenia poszczególnych pozycji kart:

Diabeł – karta-sygnifikator problemu,

1 – czy na seksualną sferę życia osoby pytającej wpływają wydarzenia z wczesnego dzieciństwa?

2 – czy na seksualną sferę życia osoby pytającej wpływają wydarzenia z okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego?

3 – czy na seksualną sferę życia osoby pytającej wpływają wydarzenia z okresu dojrzewania?

4 – wpływ uzależnienień na życie osoby pytającej,

5 – w jaki sposób osoba pytająca zachowuje się w obliczu pokus?

6 – w stronę jakich energii skłania się osoba pytająca?

7 – co należałoby zmienić w tej sferze życia?

 

********************************************


Równowaga na poziomie psychologicznym


Karta Równowaga w przypadku analizy psychologicznej sygnalizuje trudności w znalezieniu i stosowaniu w życiu zasady „złotego środka”, mówi o braku umiaru w życiu i nieumiejętności znalezienia równowagi między tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne. Informuje też o marazmie i zastoju w życiu człowieka. Bardzo często w swoim gabinecie spotykam ludzi, którzy chcieliby coś w życiu zrobić, ale oczekują, iż ktoś inny wskaże im drogę, którą powinni iść, powie, co mają robić, a najlepiej, jak jeszcze za nich to zrobi. Czekają na cud i nie chcą przyjąć do wiadomości, że tylko od nich zależy czy coś się w ich życiu zmieni, czy wszystko pozostanie równie szare i bezbarwne, jak było do tej pory.

A jak jest z Tobą Czytelniku? Czy wiesz, co chcesz robić w życiu? Jakie działania i dążenia pozwolą Ci osiągnąć pełnię? To bieg wypadków decyduje o Twoim życiu czy Twoje świadome wybory? W jaki sposób znajdujesz równowagę? Czy potrafisz zastosować zasadę „złotego środka”, czy też spotyka Cię ciągła huśtawka emocjonalna? A jak jest z Twoim wizerunkiem? W każdym wypadku pozostajesz sobą? A może na zewnątrz prezentujesz wyszukany image, a wewnętrznie jesteś całkiem inny? Wiesz czego chcesz, czy całkiem się pogubiłeś?

Pomocny w uzyskaniu odpowiedzi na tego rodzaju pytanie jest rozkład oparty na bazie karty Równowaga. Po wykonaniu czynności wstępnych należy losowo wybrać osiem kart i ułożyć je tak jak na zamieszczonym poniżej schemacie:

 

Przy interpretacji można posiłkować się podanymi niżej znaczeniami pozycji kart:

Równowaga – karta-sygnifikator problemu,

1 – jakie jest ogólne podejście do życia osoby pytającej?

2 – czego osoba pytająca oczekuje od życia?

3 – co osoba pytająca jest gotowa dać z siebie?

4 – co osoba pytająca powinna zmienić w swojej postawie?

5 – w czym tkwi przyczyna niezadowolenia osoby pytającej?

6 – czy osoba pytająca umie być sobą i zachować równowagę?

7 – jak bardzo osoba pytająca chce zaangażować się w zmiany?

8 – co należy uczynić, by przezwyciężyć zastój życiowy?


********************************************


Śmierć na poziomie psychologicznym


Jeśli karta Śmierć pojawi się w rozkładach dotyczących psychiki człowieka, najczęściej sygnalizuje ona takie problemy, jak infantylizm, lęk przed przyjęciem odpowiedzialności za swoje życie, chorobliwe obawy przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w życiu, strach przed starością i śmiercią. Nie są to tak rzadkie, jakby się pozornie wydawało problemy. Żyjemy w świecie, gdzie doszło do wręcz już wynaturzonego kultu młodości. Krzyczą o tym z ekranu telewizora wszystkie reklamy, które z jednej zmarszczki czynią prawdziwą tragedię, wszystkie filmy, w których grają wyłącznie młodzi aktorzy (bez względu na faktyczny wiek metrykalny), wszystkie oferty pracy, gdzie wyraźnie zaznacza się, że poszukiwany pracownik powinien być jak najmłodszy. Nie ceni się doświadczenia nabywanego z wiekiem, mądrości życiowej, jaka jest udziałem ludzi starszych i doskonałości jakiej nabywa się w każdej dziedzinie wraz z upływem lat.

A jak Ty podchodzisz do spraw związanych z wiekiem i starzeniem się? Może uważasz, że na pewne sprawy jest już za późno lub w Twoim wieku już pewnych rzeczy robić nie wypada? Czy boisz się śmierci? A jak jest z Twoją odpowiedzialnością za siebie i swoje życie? Jesteś odpowiedzialny, czy jak dziecko szukasz wszędzie winnych Twoich kłopotów i niepowodzeń? Jeśli chcesz sobie lub klientowi odpowiedzieć na te pytania, możesz zastosować rozkład oparty na bazie karty Śmierć. Po wykonaniu zwyczajowych czynności wstępnych należy wylosować siedem kart i ułożyć je tak jak podano poniżej na schemacie:

 

Przy interpretacji możesz wykorzystać podane poniżej pytania pomocnicze:

Śmierć – sygnifikator problemu,

1 – jaki stosunek do starzenia się, ludzi starszych i śmierci osoba pytająca wyniosła z domu rodzinnego?

2 – czy osoba pytająca umie mądrze troszczyć się o swój organizm?

3 – jak osoba pytająca obecnie podchodzi do procesów starzenia się?

4 – czym dla osoby pytającej jest śmierć?

5 – czy osoba pytająca czuje się odpowiedzialna za siebie?

6 – dlaczego osoba pytająca boi się śmierci?

7 – co mogłoby pomóc w obniżeniu poziomu lęku?


********************************************


Wisielec na poziomie psychologicznym


W przypadku diagnozy psychologicznej karta Wisielca poinformuje nas o braku równowagi emocjonalnej osoby pytającej, o jej skłonnościach do zamykania się w sobie, może sugerować skłonność do używek i odmiennych stanów świadomości. Bardzo często też występuje w rozkładach osób przenikniętych toksycznym wstydem, czyli takich, które przyjmują na siebie wstyd za niemoralne lub nieuczciwe postępowanie innych osób, choć do tego w żaden sposób się nie przyczyniły.

Przy analizie tej karty warto zadać sobie następujące pytania: czy nie mam skłonności do ucieczki w odmienne stany świadomości – w medytacje, kontemplację, modlitwę, kiedy życie wymaga ode mnie działania i czynnego w nim uczestniczenia? A może, gdy mam kłopoty, to z ochotą i ulgą sięgam po alkohol? Jak zachowuję się, gdy coś mnie niepokoi lub ktoś zrobił mi przykrość? Czy nie mam wtedy zwyczaju zamykać się w sobie, oddzielać od ludzi niewidzialnym murem? Jak jest z moim poczuciem wstydu? Czy jest to zdrowy wstyd wynikający z moich własnych błędów, czy też toksyczne uczucie wywołane postępowaniem innych osób?

Aby odpowiedzieć sobie lub klientowi na powyższe pytania warto zastosować rozkład oparty na karcie Wisielec. Po wykonaniu tradycyjnych czynności wstępnych należy losowo wybrać siedem kart i ułożyć je podanym poniżej porządku:

Przy interpretacji pomocą mogą służyć podane poniżej znaczenia poszczególnych pozycji kart:

Wisielec – sygnifikator problemu,

1 – czy osoba pytająca łatwo osiąga odmienne stany świadomości?

2 – jak osoba pytająca reaguje na używki zmieniające świadomość?

3 – na ile osoba pytająca jest otwarta?

4 – jak osoba pytająca reaguje na zranienie?

5 – w jaki sposób wychowanie wpłynęło na kształtowanie się poczucia wstydu?

6 – jak osoba pytająca odczuwa wstyd?

7 – jak osoba pytająca podchodzi do własnych emocji?


********************************************


Moc na poziomie psychologicznym


Karta Moc w diagnostyce psychologicznej mówi o tym, że człowiekowi brakuje wiary w siebie i swoje możliwości, informuje o strachu przed słabością i chorobami. Ujawnia również fakt, iż dana osoba była lub jest ofiarą przemocy, agresji i siły fizycznej. Problemy tej natury, wbrew pozorom zamiast maleć, narastają i stają się coraz powszechniejsze, a ci, którzy doświadczają tego zamiast bronić się i szukać pomocy, skrzętnie swoje dramatyczne przeżycia ukrywają, ba, potrafią nawet usprawiedliwiać postępowanie agresora.

A Ty Czytelniku? Czy zgadzasz się z religijnym twierdzeniem, że: „dziateczki, rózeczką Pan Bóg bić każe”, czy może jednak bliższe są Ci słowa Jezusa: „Bądźcie jak dzieci”? Jaki jest twój stosunek w odniesieniu do jakiejkolwiek formy przemocy? A może zdarzało Ci się doświadczać „wychowawczej” roli pasa w dzieciństwie? Jeśli natomiast w tej chwili doświadczasz przemocy fizycznej pamiętaj, że masz prawo i obowiązek się bronić. W każdym większym mieście jest telefon zaufania, są ośrodki dla osób maltretowanych, jest też policja, która ma obowiązek Cię bronić i nie ma w tym nic złego, że postarasz się o pomoc dla siebie!

Zdarza się też, że wypieramy do podświadomości tak przykre zdarzenia, ponieważ nie wierzymy, że nasi rodzice czy opiekunowie z dzieciństwa mogliby być tak okrutni dla małego dziecka. Jeśli chcesz sprawdzić, jak to było u Ciebie lub pomóc swojemu klientowi, możesz zastosować rozkład na bazie karty Moc. Po wykonaniu czynności wstępnych należy losowo wybrać sześć kart i ułożyć je w następujący sposób:Przy interpretacji, jako pomoc, możesz wykorzystać podane poniżej znaczenia poszczególnych pozycji kart:

Moc – sygnifikator problemu,

1 – czy osoba pytająca doświadczała przemocy we wczesnym dzieciństwie (od urodzenia do 3 roku życia)?

2 – czy osoba pytająca doświadczała przemocy od 3 roku życia do okresu dojrzewania?

3 – czy osoba pytająca doświadczała przemocy w okresie dojrzewania?

4 – jaki jest stosunek osoby pytającej do przemocy fizycznej w chwili obecnej?

5 – czy swoim zachowaniem osoba pytająca prowokuje przemoc fizyczną (mentalność ofiary)?

6 – sposób rozwiązania problemu.


********************************************


Koło Fortuny na poziomie psychologicznym


Koło Fortuny w diagnostyce psychologicznej mówi o strachu przed biedą i nędzą, sygnalizuje brak poczucia bezpieczeństwa oraz stabilizacji materialnej. Może też sugerować skłonność do nałogowego uprawiania hazardu. Dodatkowo bardzo często wskazuje na obciążenia karmiczne, jednak tym zagadnieniem nie będziemy się tutaj zajmować, a Czytelników zainteresowanych analizą kart Tarota na tym poziomie odsyłam do książki mego autorstwa pt. „Tarot a karma”. Również i w przypadku tej karty dużą sztuką jest umiejętność rozróżnienia sytuacji, w której oznacza ona bieżące, przejściowe problemy z finansami, od długotrwałych obciążeń i kompleksów związanych z tym tematem. Większość dorosłych osób żyjących współcześnie w Polsce w ogóle ma problemy związane z podejściem do pieniędzy. Jest to efekt wychowania w duchu tak zwanej ideologii komunistycznej, paradoksalnie wspieranej przez doktrynę chrześcijańską, gdzie jedna i druga traktowały sprawy materialne jak zło konieczne, twierdząc, że bogacą się tylko ludzie nieuczciwi, złodzieje lub defraudanci. W efekcie zmian, które nastąpiły po 1989 roku wiele osób nie umie się odnaleźć w nowej rzeczywistości i to właśnie głównie z powodu swego nieadekwatnego stosunku do pieniędzy, możliwości ich zarabiania i powiększania swego stanu posiadania.

A teraz proszę Cię Czytelniku o chwilę refleksji. Jak Ty podchodzisz do spraw materialnych? Czy przyznajesz sobie prawo do bogacenia się, czy też może widzisz coś złego lub niebezpiecznego w pomnażaniu dochodów? Jakie są Twoje poglądy na temat pieniędzy i ludzi zamożnych? Czy nie blokujesz własnych możliwości w tej dziedzinie fałszywymi przekonaniami? Żeby uzyskać odpowiedź na te i inne związane z tym zagadnieniem pytania możesz zastosować rozkład oparty na karcie Koła Fortuny. Po wykonaniu tradycyjnych czynności wstępnych należy wybrać losowo osiem kart i ułożyć je w następujący sposób:Podczas interpretacji pomocne mogą być podane poniżej znaczenia poszczególnych kart:

Koło Fortuny – karta-sygnifikator problemu,

1 – jakie było podejście do pieniędzy w domu rodzinnym osoby pytającej?

2 – jakie przekonania na ten temat osoba pytająca wyniosła z domu rodzinnego?

3 – aktualne przekonania na ten temat,

4 – jakie prawa w tej dziedzinie życia przyznaje sobie osoba pytająca?

5 – poczucie bezpieczeństwa materialnego,

6 – bariery w pomnażaniu dochodów,

7 – czym dla osoby pytającej jest bogactwo?

8 – umiejętność zarządzania posiadanymi dobrami.


********************************************


Eremita na poziomie psychologicznym


W diagnostyce psychologicznej karta Eremity sygnalizuje przede wszystkim lęk przed samotnością, przeświadczenie, że dany człowiek jest na nią skazany, albo że będąc samotnym nie poradzi sobie z życiem. Dodatkowo mówi o kompleksach związanych z niską oceną własnej inteligencji i o przekonaniu, iż jest się niedoskonałym w tym względzie, głupszym, niż reszta ludzi, a przynajmniej niż osoby z najbliższego otoczenia. Problemy sygnalizowane przez tę kartę przeżywa w pewnych okresach większość ludzi i największą sztuką w pracy tarocisty jest rozróżnienie takiego stanu, który jest chwilową wątpliwością czy uczuciem danej jednostki, a sytuacją patologiczną, permanentną, utrudniającą normalne funkcjonowanie człowieka.

Karta Eremity mówi o poczuciu samotności i nieadekwatnej w stosunku do stanu faktycznego ocenie własnego potencjału intelektualnego. A jak Ty oceniasz swoje możliwości umysłowe? Czy chętnie uczysz się nowych umiejętności? A może twierdzisz, że na naukę jest już za późno (jesteś za stary, za głupi)? Czy lubisz spędzać czas wyłącznie w swoim towarzystwie, czy też aby się dobrze czuć potrzebujesz towarzystwa innych osób? Jak radzisz sobie z życiem, gdy jesteś sam? Na tego rodzaju pytania pomoże Ci uzyskać odpowiedź rozkład na bazie Eremity. Po wykonaniu czynności wstępnych należy losowo wybrać dziewięć kart i ułożyć je w następujący sposób:


Interpretację mogą ułatwić podane poniżej znaczenia poszczególnych pozycji kart:

Eremita – karta-sygnifikator problemu,

1 – czym dla osoby pytającej jest samotność?

2 – w jaki sposób osoba pytająca radzi sobie z poczuciem samotności?

3 – otoczenie a poczucie samotności,

4 – jakie przekonania na temat samotności żywi osoba pytająca?

5 – w jakich sytuacjach osoba pytająca nie czuje się samotna?

6 – jak osoba pytająca ocenia swój intelekt?

7 – faktyczne możliwości intelektualne,

8 – stosunek osoby pytającej do nauki,

9 – co to znaczy być doskonałym w odczuciu osoby pytającej?


********************************************


Sprawiedliwość na poziomie psychologicznym


Karta Sprawiedliwość w przypadku diagnozy lub analizy psychologicznej mówi o problemach z samoakceptacją, niesie informację o tym, że człowiek jest przepełniony poczuciem winy i skłonny do samooskarżeń. W niektórych przypadkach może też wskazywać na strach przed karą za grzechy i to z reguły wyimaginowane przez danego człowieka, a nie faktycznie popełnione. Z reguły taka postawa jest nabywana w toku życia. Bardzo często przyczyną zaistnienia tego rodzaju problemów są metody wychowawcze stosowane wobec danej jednostki tak w domu rodzinnym, jak i w szkole oraz na lekcjach religii, na których katecheci zamiast uczyć o miłości Bożej, straszą swych wychowanków ogniem piekielnym. Analiza tych zagadnień jest szczególnie trudna, ponieważ zadanie psychologa czy tarocisty polega tutaj nie tylko na ich zdiagnozowaniu, w czym wydatnie pomaga właśnie karta Sprawiedliwość, lecz również na umiejętności rozróżnienia toksycznego, niesłusznego poczucia winy od tego, które jest zdrową reakcją człowieka na popełnione przez siebie błędy. Poczucie winy jest to zagadnienie, z którym każdy z nas się kiedyś zmagał. A jak Ty Czytelniku radzisz sobie z poczuciem winy? Czy umiesz rozróżnić sytuację, kiedy faktycznie jesteś winny? Czy umiesz wtedy naprawić swój błąd? A może masz skłonność do niesłusznych samooskarżeń? Czy przyznajesz sobie prawo do samorealizacji, czy też uważasz, że jesteś tu, na Ziemi za karę? Na te pytania pomoże odpowiedzieć rozkład oparty na karcie Sprawiedliwość. Po wykonaniu czynności wstępnych należy losowo wybrać siedem kart i ułożyć je tak, jak pokazano na schemacie:

Interpretację układu mogą ułatwić podane poniżej znaczenia poszczególnych pozycji kart:

Sprawiedliwość – karta-sygnifikator problemu.

1 – wyobrażenia osoby pytającej o winie i karze,

2 – w jakich sytuacjach osoba pytająca czuje się winna?

3 – kto i w jaki sposób kształtował w osobie pytającej wyobrażenia na temat poczucia winy?

4 – dlaczego osoba pytająca ma (lub nie ma) skłonność do samooskarżeń?

5 – czy osoba pytająca umie realnie ocenić swoją winę?

6 – czym w pojęciu osoby pytającej jest grzech?

7 – jak osoba pytająca radzi sobie z popełnionymi błędami?


********************************************


Rydwan na poziomie psychologicznym


Karta Rydwan ma szczególne znaczenie w diagnostyce psychologicznej, ponieważ z jednej strony świadczy ona o głęboko zakorzenionym lęku przed sukcesem i dokonywaniem zmian w życiu, a z drugiej mówi o tym, że dana jednostka jest człowiekiem, który często z bardzo różnych powodów daje się wykorzystywać i jest mało asertywny, czyli nie umie powiedzieć nie bez poczucia winy, ani tak bez złości lub gniewu spowodowanego tym, iż jego odpowiedź została wymuszona.

Rydwan w psychologii symbolizuje człowieka, który mógłby pójść do przodu, osiągnąć sukces, wejść na szczyt, lecz jego własne wewnętrzne lęki i niepokoje nie pozwalają mu na to i często powodują, że taka osoba zatrzymuje się w pół drogi lub już na starcie zaczyna torpedować własne poczynania. Czy zdarzało Ci się Czytelniku rezygnować z podejmowania nowych zadań w obawie, że im nie podołasz? A może nie umiesz odmówić natarczywej prośbie lub łatwo Ciebie wmanewrować w obowiązki, których nie musisz na siebie przyjmować? Czy sukces przynosi Ci satysfakcję i jesteś z niego dumny, czy też wolisz się nie wyróżniać i żyć „szarym” życiem? Co z Tobą się dzieje, gdy los daje Ci szansę wejścia na szczyt? Jeśli Ciebie lub Twego klienta dręczą takie pytania, możesz zastosować rozkład na bazie karty Rydwan. Po wykonaniu czynności wstępnych należy wylosować osiem kart i ułożyć je w następujący sposób:

 

Analiza tego układu pomoże określić nie tylko to, czy takie problemy występują, ale również umożliwi wyjaśnienie skąd one się biorą i jakie jest ich podłoże psychologiczne. Aby ułatwić jego interpretację, podaję znaczenia poszczególnych kart:

Rydwan – karta-sygnifikator problemu,

1 – lęki i niepokoje osoby pytającej,

2 – czy osoba pytająca potrafi cieszyć się odniesionym sukcesem?

3 – czy osoba pytająca umie wykorzystywać nadarzające się okazje do odniesienia sukcesu?

4 – jaki był stosunek do sukcesów i kariery w domu rodzinnym osoby pytającej?

5 – jakie kody dotyczące sukcesu i kariery utrwaliły się u osoby pytającej?

6 – czy osoba pytająca potrafi być asertywna?

7 – jaki jest stosunek osoby pytającej do zmian?

8 – jak osoba pytająca reaguje na próby wykorzystania jej?


********************************************


Kochankowie na poziomie psychologicznym


Karta Kochanków w odniesieniu do psychologii człowieka oznacza przede wszystkim nieprawidłowe relacje w związkach partnerskich, trwanie w obsesyjnych namiętnościach oraz problemy z podejmowaniem decyzji. 

Każdy z nas, a przynajmniej zdecydowana większość, pragnie znaleźć partnera, z którym można ułożyć sobie życie, znaleźć w nim oparcie w trudnych chwilach, otrzymać zrozumienie i miłość, a mimo to, a może właśnie dlatego jest to dziedzina życia, która przynosi wielu ludziom problemy, kłopoty i ból. Dlaczego tak jest? Czy nie umiemy kochać? A może zbyt mocno lub zbyt słabo angażujemy się w związki? Czy aby na pewno to, co czujemy jest miłością? Przecież tak łatwo pomylić to uczucie z obsesyjną namiętnością lub przyzwyczajeniem. Jeśli chcesz się przekonać jak to wygląda u Ciebie lub Twego klienta, zastosuj rozkład oparty na karcie Kochanków. Po wykonaniu czynności wstępnych należy losowo wybrać sześć kart i ułożyć je w następujący sposób:  


Analiza tego rozkładu pozwoli odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania i wyjaśni stosunek osoby pytającej do partnera, jak i jej sposób angażowania się w intymne związki uczuciowe. Aby taka analiza była jeszcze łatwiejsza, podaję znaczenia poszczególnych kart układu.

Kochankowie – karta-sygnifikator problemu,

1 – jaki jest stosunek osoby pytającej do uczuć w ogóle?

2 – czy osoba pytająca ma kontakt z własnymi uczuciami?

3 – stosunek osoby pytającej do jej obecnego partnera,

4 – stosunek obecnego partnera do osoby pytającej,

5 – co w przeszłości kształtowało potrzeby uczuciowe osoby pytającej (wcześniejsze związki),

6 – jaki wzorzec relacji partnerskich wyniosła osoba pytająca z domu?


********************************************


Kapłan na poziomie psychologicznym


Karta Kapłana w diagnostyce psychologicznej informuje o trudnych kontaktach i relacjach z ojcem zarówno w przeszłości, jak i w chwili obecnej, o destrukcyjnym wpływie ojca na daną osobę, jak też o skłonnościach jednostki do ulegania wpływom „czarnych nauczycieli”, czyli o potrzebie znalezienia pozytywnego wzorca, autorytetu, jakim niestety nie stał się w swoim czasie ojciec. Z tego powodu człowiek wyjątkowo łatwo dostaje się pod wpływ różnego rodzaju nawiedzonych „guru”, fałszywych proroków i przywódców sekt.

Oczywiście każdy z nas potrzebuje nauczycieli, osób, które wskażą drogę, którą powinno się iść, ale czy Ty jesteś pewien, że wybrałeś odpowiedniego przewodnika duchowego? Czy może jednak zbyt łatwo ulegasz wpływom innych, przyjmując za dobrą monetę wszystko, co oni Ci mówią? A jak wyglądają Twoje relacje z ojcem i Twoje ogólne podejście do tak zwanych autorytetów? Czy nie czułeś się kiedyś przytłoczony przez swego ojca i czy Wasze kontakty były oparte na miłości i zrozumieniu? Aby zanalizować te zagadnienia u siebie lub u swego klienta, możesz zastosować rozkład, w którym sygnifikatorem będzie karta Arcykapłana. Po wykonaniu czynności wstępnych należy wybrać losowo siedem kart i ułożyć je w następujący sposób:


Przy analizie tego rozkładu pomocne będą następujące pytania: Arcykapłan – karta-sygnifikator problemu,

1 – jaki wpływ wywierał ojciec na osobę pytającą w dzieciństwie?

2 –jaki wpływ wywierał ojciec w okresie dojrzewania?

3 – jak w tej chwili kształtują się relacje między osobą pytającą a jej ojcem?

4 – jaki jest stosunek osoby pytającej do ojca?

5 –w jaki sposób osoba pytająca poszukuje autorytetów?

6 – czy łatwo osoba pytając ulega wpływom innych?

7 – jaki jest wzorzec moralny osoby pytającej?


********************************************


Cesarz na poziomie psychologicznym


Karta Cesarza w psychodiagnostyce dla obu płci oznacza problemy związane z władzą, chęć manipulacji i kontrolowania innych ludzi. Natomiast w przypadku mężczyzn będzie mówić o negowaniu własnej męskości lub typ „macho”, a w odniesieniu do kobiet wskaże na problemy z nadmierną męskością w charakterze lub problemy wywodzące się z inicjacji seksualnej, często później przenoszone na relacje partnerskie. A jak Ty czytelniku podchodzisz do władzy? Jak byś ją wykorzystał, gdybyś mógł ją sprawować w sposób nieograniczony? Czy pozwalasz swoim bliskim żyć na własny rachunek, czy też kontrolujesz ich działania i zachowania? Czy nie zdarza Ci się dla własnych korzyści i gratyfikacji wykorzystywać manipulację? A może jesteś na nią wyjątkowo podatny? Czy nie jesteś zbyt twardy lub zbyt miękki? Jeśli chciałbyś uzyskać odpowiedzi na takie pytania zastosuj rozkład na bazie Cesarza. Po wykonaniu czynności wstępnych wybierz losowo osiem kart i ułóż je w następujący sposób:


Analiza tego układu pozwoli zrozumieć problemy związane z władzą, z nadmierną szorstkością i twardością w charakterze, a w przypadku kobiet może on również służyć do analizy zagadnień związanych z urazami wynikającymi z inicjacji seksualnej. Pomocne w interpretacji mogą być podane poniżej pytania:

Cesarz – karta-sygnifikator problemu,

1 – jakie znaczenie ma dla mnie władza?

2 – czy mam skłonność do manipulowania innymi ludźmi?

3 – czy nie mam skłonności do nadmiernego kontrolowania siebie lub innych?

4, 5 – skąd wypływa moja zbytnia męskość (zbytnia kobiecość) w charakterze?

6 – w jaki sposób podchodzę do partnera?

7 – skąd wynikają moje problemy w tej sferze?

8 – jak poprawić istniejącą sytuację?


********************************************


Cesarzowa na poziomie psychologicznym


Karta Cesarzowej w diagnostyce psychologicznej ma nieco inne znaczenie, jeśli osobą pytającą jest kobieta, a nieco inne w odniesieniu do mężczyzny. W pierwszym przypadku mówi ona o problemach z własną kobiecością, o jej negowaniu lub o przesadnym koncentrowaniu się właśnie na tych zagadnieniach, sprowadzaniu siebie wyłącznie do roli kochanki lub matki. W odniesieniu do mężczyzn mówi ona o zbytniej kobiecości w charakterze, o problemach z inicjacją seksualną, a nawet wręcz o kompleksie kastracyjnym. Dodatkowo sygnalizuje ona problemy dotyczące obu płci, a polegające na nieumiejętności dostrzegania piękna w życiu, o pociągu do brzydoty, szpetności.

A jak Ty Czytelniku podchodzisz do piękna? Czy potrafisz je dostrzec wokół siebie? Czy może wydaje ci się, że prawdziwe piękno jest dla Ciebie nieosiągalne? A jak podchodzisz do własnej płciowości? Czy utożsamiasz się z płcią, którą reprezentujesz? A czy wiesz, że bycie człowiekiem to coś więcej, niż bycie tylko mężczyzną lub tylko kobietą? Jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na te pytania lub oczekuje od Ciebie tego Twój klient zastosuj rozkład na bazie Cesarzowej. Po wykonaniu czynności wstępnych wybierz losowo siedem kart, a następnie rozłóż je w następujący sposób:


Analiza tego układu pozwoli stwierdzić czy problemy osoby pytającej są związane z jej podejściem do swojej płci, w jaki sposób postrzega ona siebie w kategoriach bycia mężczyzną lub kobietą, na ile akceptuje role tradycyjnie przypisywane danej płci, jaki jest jej stosunek do piękna. W przypadku mężczyzn koniecznie należy zwrócić uwagę na zagadnienia związane z inicjacją seksualną. Pomocne przy analizie tego układu mogą być podane poniżej pytania:

Cesarzowa – karta-sygnifikator problemu,

1 – jak teraz postrzegam siebie w kategoriach atrakcyjności erotycznej?

2 – co wpłynęło na ukształtowanie mego wzorca własnej płci?

3 – czy akceptuję swoją płeć?

4 – co powoduje, że nie doceniam (przeceniam) własną kobiecość / co powoduje, że jestem zbyt kobiecy?

5 – jakie urazy spowodowały moje zaburzenia?

6 – czy umiem dostrzegać piękno wokół siebie?

7 – co mogę zrobić, by lepiej utożsamić się z własną płcią?


********************************************


Kapłanka na poziomie psychologicznym


Kapłanka w sferze diagnostyki psychologicznej mówi o problemach wynikających z trudnych kontaktów z matką, o jej destrukcyjnym wpływie na psychikę osoby pytającej. Może to być zbyt autorytarna matka, jak też osoba nadmiernie pobłażliwa, która zamiast wychowywać dziecko, rozpieszczała je i pozwalała na wszystko. Dodatkowo karta ta może mówić o braku kontaktu z naturą, oderwaniu od naturalnych rytmów, (na przykład zaburzenia snu i czuwania, naruszenie funkcjonowania zegara biologicznego) oraz blokady związane z nauką. W większości kultur szacunek do rodziców jest podstawowym obowiązkiem dziecka. W kręgach chrześcijańskich jest on zaakcentowany szczególnie mocno – czytamy w jednym z „Dziesięciorga Przykazań”: „Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał twój Bóg, Jahwe, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje twój Bóg, Jahwe.” (Pwt 5.16). W stosunkach z matką tkwi jednak bardzo wiele problemów ludzi żyjących w XXI wieku. Z jednej strony czujemy się zmuszeni do przestrzegania zwyczajów zarówno kulturowych, jak i religijnej tradycji, w której wyrośliśmy, z drugiej zaś ilość nieprawidłowości i nadużyć popełnionych przez matkę w toku wychowania dziecka rośnie z zatrważającym tempie. Doskonale wiedzą o tym psycholodzy i terapeuci, niezależnie od tego, czy stosują metody tradycyjne czy niekonwencjonalne. Niemowlę, małe dziecko, a nawet nastolatek jest całkowicie zależny od postaw swojej opiekunki. Jeśli relacja pomiędzy nimi zostaje zaburzona, dziecko przyjmuje winę na siebie. Nawet do głowy mu nie przyjdzie, by winić o cokolwiek swoją żywicielkę. Dzieci kochają bezwarunkowo swoich rodziców i tym okrutniejsze są rany zadawane właśnie przez nich.

Kapłanka symbolizuje utrudnienia, problemy i konflikty w relacjach z matką. A jak Ty byś ocenił podejście swojej matki do Ciebie? Jakie masz pierwsze wspomnienia z nią związane? Czy czułeś się bezwarunkowo i prawdziwie kochany przez nią w dzieciństwie? A może Ci jej zabrakło? Może nigdy nie miała czasu dla Ciebie lub Twoją obecność uważała za zło konieczne? Aby odpowiedzieć sobie lub innemu człowiekowi na te pytania możesz, po wykonaniu czynności wstępnych, zastosować następujący układ kart Tarota, na sygnifikatora wybierając kartę najwyższej Kapłanki:


Analiza tego układu pozwoli ocenić, czy problemy danej osoby wypływają z zaburzonych relacji z matką oraz uzmysłowi na czym one polegają. Podane poniżej znaczenia poszczególnych kart mogą ułatwić interpretację.

Kapłanka – karta-sygnifikator problemu,

1 – wpływ wywierany na osobę pytającą przez matkę w okresie wczesnego dzieciństwa,

2 – wpływ wywierany na osobę pytającą przez matkę w okresie dojrzewania,

3 – relacje pomiędzy rodzicami osoby pytającej,

4 – stosunek osoby pytającej do matki,

5 – kompleksy wynikające z relacji pomiędzy matką a osobą pytającą,

6 – wpływ postaw matki na samoocenę osoby pytającej,

7 – stosunek osoby pytającej do kobiet (w przypadku, gdy pyta mężczyzna) lub do macierzyństwa (gdy pyta kobieta).


********************************************


Mag na poziomie psychologicznym


Karta Maga w diagnostyce psychologicznej mówi o problemach związanych z okresem dojrzewania, o utrudnieniach w kontaktach z rówieśnikami (niezależnie od wieku osoby pytającej) oraz o kłopotach w zaakceptowaniu siebie i swego miejsca w społeczeństwie. Często informuje też o pewnej niedojrzałości osoby pytającej lub wręcz o postawach i zachowaniach infantylnych w stosunku do wieku danej osoby. Dodatkowo w sąsiedztwie Cesarzowej (dla kobiety) i Cesarza (dla mężczyzny) będzie sugerować problemy w identyfikacji z własną płcią. Wiele kłopotów w dorosłym życiu jednostki rodzi się z tego, iż nie miała ona pozytywnego wzorca dorosłej osoby swojej płci właśnie w okresie dojrzewania i stąd jej zachowania, reakcje lub sposób bycia mogą być nieadekwatne do jej wieku, płci i zdolności intelektualnych.

Mag, to nastolatek, młody człowiek, jaki nadal żyje wewnątrz naszej psychiki. Czy pamiętasz Czytelniku, co lubiłeś robić, kiedy miałeś 11-13 lat? Co Cię wtedy pasjonowało? Jakich miałeś przyjaciół? O czym marzyłeś i czy te marzenia udało Ci się zrealizować? Aby odpowiedzieć sobie lub klientowi na to pytanie możesz zastosować następujący rozkład (oczywiście wykonując wszystkie czynności wstępne, a na sygnifikatora układu wybierając kartę Maga):
Analiza tego układu umożliwi określenie, czy problemy osoby pytającej są związane z okresem dojrzewania oraz na czym one polegają. I tak karty 1-2 odpowiedzą na podstawowe pytanie, czyli czy trudności życiowe danej osoby swoje źródło mają w okresie: 1 – 9-12lat, 2 – 13-16 lat. Następnie karty 3 i 4 opowiedzą o relacjach z rówieśnikami w tym czasie, 5 i 6 wskażą na ewentualne problemy w samoakceptacji, a 7 i 8 omówią relacje w rodzinie. Karty odczytane w pionie opowiedzą o młodzieńczych pragnieniach, marzeniach i planach.


********************************************


Głupiec na poziomie psychologicznym 

  

Karta Głupca w diagnostyce psychologicznej oznacza problemy związane z wczesnym dzieciństwem i wydarzeniami, jakie człowiek przeżywał w okresie między narodzinami, a początkiem nauki w szkole podstawowej. Bardzo często odnosi się to do spraw, których w sposób świadomy nie pamiętamy i dlatego karty Tarota mają tu duże pole do popisu, ponieważ pomagają w wydobyciu na światło dzienne różnych problemów, blokad i urazów zagrzebanych głęboko w podświadomości, których w inny sposób wręcz nie można wydobyć z wnętrza człowieka.

Głupiec to również dziecko, jakie tkwi w każdym z nas, niezależnie od tego czy mamy w danym momencie lat dwadzieścia, czy sześćdziesiąt i jego częstokroć niezaspokojone lub wręcz ignorowane problemy. Bo kto z nas ma czas w tym zabieganym świecie zatrzymać się i wsłuchać w cichutki i bezradny głosik, który czasami bardzo nieśmiało usiłuje powiedzieć o swoich potrzebach.

A teraz drogi Czytelniku odpowiedz sam sobie na pytanie, kiedy ostatni raz rozmawiałeś ze swoim wewnętrznym dzieckiem? Kiedy zabrałeś je na lody? Kiedy powiedziałeś, że kochasz tą kruchą istotkę, która w Tobie mieszka? A może nie masz problemów związanych z własnym dzieciństwem i swoim wewnętrznym dzieckiem? Można to sprawdzić korzystając z kart Tarota. Na początek weź Wielkie Arkana i znajdź Głupca – on będzie kartą- sygnifikatorem problemu. Następnie potasuj resztę kart Wielkich Arkanów, przełóż je trzykrotnie w swoją stronę i wybierz losowo osiem kart, a następnie rozłóż je w następujący sposób:
Analiza tego układu pozwoli stwierdzić, czy problemy osoby pytającej są związane z jej dzieciństwem lub dotyczą wewnętrznego dziecka. Karty na schemacie oznaczone numerami 1 – 4 opisują wczesne dzieciństwo, od urodzenia (a czasami nawet poczęcia) do 3-4 roku życia, zaś karty od 5 do 8 mówią o nieco późniejszym okresie życia, czyli o wieku przedszkolnym i początku nauki w szkole podstawowej.


********************************************


Męskie archetypy w Portrecie

Wśród wielkich Arkanów Tarota mamy siedem kart tradycyjnie uważanych za męskie. Każdej z nich odpowiada konkretny bóg znany z mitologii greckiej. Są to:

I – bóg Hermes

IV – bóg Ares

V – bóg Hades

VII – bóg Posejdon

XI – bóg Zeus

XV – bóg Dionizos

XIX – bóg Apollo.

Archetypowych bogów możemy podzielić na dwie grupy:

pokolenie ojców: Hades, Zeus, Posejdon,

pokolenie synów: Hermes, Ares, Dionizos, Apollo.

Bogowie-ojcowie demonstrują wartości patriarchalne w najczystszej postaci, których podstawowymi filarami są:

osobista władza,

myślenie racjonalne,

kontrolowanie sytuacji,

tradycyjne chrześcijańskie wartości.

Bogowie-synowie zadowalają patriarchalne potrzeby ojców poprzez swoje narodziny, a później powinni zaspokajać oczekiwania ojca. Jeśli chcą cieszyć się jego poparciem, to nie mogą demonstrować swojej indywidualność i niezależności, gdyż tym samym staną się zagrożeniem dla ojca. Dobry syn w patriarchacie to taki, który nie śmie dążyć do władzy i zajęcia stanowiska ojca, inaczej pojawia się Kompleks Saturna, czyli lęk, że syn będzie wybitniejszy od swego ojca.

Najtrudniej sobie radzić z archetypami bogów ukrytymi w Cieniu. Cień według Junga to miejsce, gdzie znajduje się wszystko, co jeszcze nie zostało przez nas rozwinięte lub uświadomione, a więc może to być zarówno jeszcze niezrealizowany pozytywny potencjał, jak i cechy, które nasza świadomość uważa za nie do przyjęcia i starannie je chowa. Czy tak, czy tak, Cień to jest to, czego się w sobie boimy. Może on być również symbolicznie ukazany prze archetypy greckich olimpijskich bogów.

W społeczeństwie patriarchalnym, do którego nadal jeszcze należymy od mężczyzny oczekuje się przystosowania do panujących wymogów. Na poziomie wewnętrznym patriarchat kształtuje relacje między ojcem a synem, na poziome zewnętrznym określa jakie cechy i wartości są popierane i wynagradzane społecznie. Obecnie wielu mężczyzn znajduje się w niewoli sprzeczności między wewnętrznym światem archetypów a zewnętrznym światem stereotypów. Archetypy przedstawiają silne wewnętrzne skłonności człowieka, zaś stereotypy powszechne oczekiwania społeczne. Niestety, żyjemy w czasach „urawniłowki”, w czasach stereotypów jakim powinien być mężczyzna (kobieta), w czasach niszczenia i odrzucania indywidualizmu. Z przerażeniem patrzę na mężczyzn, dla których współcześnie najważniejsze zadanie to odcinanie się od własnych uczuć i emocji, od wrażliwości i delikatności, od kochających kobiet (matki, żony, córki, przyjaciółki), od przyjaciół, którzy nie odnieśli sukcesów. W naszym, patriarchalnym świecie wartość wszystkiego wyraża się w terminach ekonomicznych. Powstał nowy syndrom – Prokrustowego Łoża, który polega na odcinaniu i odrzucaniu tego wszystkiego, co nie pasuje do naszych czasów i oczekiwań społecznych – rezultat? Lawinowo rosnąca ilość depresji i innych chorób cywilizacyjnych. Nikogo nie interesują Wyższe Prawdy, a harmonia jest wtedy, kiedy człowiek żyje w zgodzie właśnie ze swoimi Wyższymi Prawdami.

Co oznaczają współcześnie tradycyjne chrześcijańskie wartości? Tylko tyle, że mężczyzna zajmuje królewską pozycję w swoim domu i panuje w nim niepodzielnie, a zona i dzieci muszą mu się podporządkować. W społeczeństwie patriarchalnym najważniejsza jest władza, a ci, którzy nią dysponują, cieszą się życzliwością społeczeństwa, nawet jeśli ją wykorzystują lub władają nieudolnie. Natomiast kobieta w kulturze patriarchalnej nie ma żadnych praw.

Mężczyźni usiłują nie dopuścić do głosu archetypowych bogów, którzy w nich mieszkają, ale z tego nie wynika nic dobrego, dlatego warto przyjrzeć się męskim władcom Olimpu i rozpoznać ich w sobie. Również skorzystać na tym mogą kobiety, odsłaniając mechanizmy zachowań swoich partnerów motywowane przez pradawne energie przekazywane z ojca na syna od wielu pokoleń.


********************************************


Żeńskie archetypy w Portrecie

Wśród wielkich Arkanów Tarota mamy sześć kart tradycyjnie uważanych za żeńskie. Każdej z nich odpowiada konkretna bogini znana z mitologii greckiej. Są to:

II – bogini Demeter,

III – bogini Afrodyta,

VIII – bogini Hestia,

XIII – bogini Hera,

XVII – bogini Atena,

XVIII – bogini Artemida.

Możemy wyodrębnić cztery typy kobiet:

Pierwszy typ – dla kobiety najważniejsze są tradycyjne wartości, mąż, dzieci, dom, rodzina, małżeństwo. Reprezentantkami tego typu są boginie Hera i Demeter, choć ze swej natury wewnętrznej są one bardzo różne.

Drugi typ – kobiety niezależne, skoncentrowane na tym, co jest ważne dla nich samych. Ten typ kobiet odnajdziemy w archetypie Artemidy i Ateny.

Trzeci typ – kobiety, które ciągle kuszą nowe przeżycia, napięcie w uczuciach, poszukiwanie nowych doznań, dlatego nieustannie poszukują nowych partnerów lub kierunków twórczości. Ich reprezentantką w greckim panteonie jest bogini Afrodyta.

Czwarty typ to samotnice, dla których najważniejsze jest własne wnętrze i duchowość. Reprezentuje je bogini Hestia.

Typ kobiety zależy od rodzaju archetypu bogini jaki dominuje w danej kobiecie. Oczywiście w każdej z nich „żyje” kilka bogiń, w zależności do tego, jakie żeńskie Arkana występują w Portrecie danej osoby. Sprawdzamy to uwzględniając Portret Urodzeniowy (pozycje od 1. do 6.), Portret Cienia (pozycje od A do H) oraz Portret Karmiczny (pozycje od 9. do 11.).

Archetyp bogini określa wewnętrzne kobiece motywacje, natomiast zewnętrzne uczynki i działania określane są przez stereotypy kulturowe. Kobieta nie jest w stanie sprzeciwić się schematowi zadanemu przez archetyp głównej bogini dominującej w jej Portrecie dopóki nie uświadomi sobie samego istnienia takiego archetypu (bogini) w sobie i nie spróbuje wcielić w życie przy jego pomocy posiadanego przez siebie potencjału. Inna sprawa, że dana kobieta może w ciągu jakiegoś czasu lub nawet przez całe życie znajdować się we władzy konkretnego archetypu absolutnie nie zdając sobie sprawy, że służy jakiejś konkretnej bogini i w pewien sposób powielając jej zachowania. Same Bognie możemy podzielić na dwie grupy:

1. Boginie-dziewice: Hestia (VIII), Atena (XVII), Artemida (XVIII). To boginie „nietknięte” przez mężczyznę. One nie uległy ślepym uczuciom i w pełni władają sobą. Kobiety, które żyją według tych archetypów (czyli mające mocno przejawione w Portrecie Arkana Sprawiedliwość, Gwiazda i Księżyc) cokolwiek robią, czynią to dlatego, że tak uważają za słuszne. Ich działania nie są niczym uwarunkowane. Bogini-dziewica to część kobiecej natury niezależna od męskiej opinii i oceny, świadoma swego znaczenia oraz nie ulegająca wpływom społecznym i kulturowym. Ją nie obchodzi, jaka powinna być według mniemania innych kobieta. Archetyp bogini-dziewicy jest istotą tego, czym jest kobieta i w czym zawiera się jej znaczenie. Na te boginie nie ma wpływu nic z zewnątrz – ani inni bogowie, ani ich własne emocje, ani cierpienia, Anie relacje rodzinne, ani zmiany, ponieważ one opierały się na sobie, swoich wartościach i przekonaniach.

2. Boginie podatne na zranienie: Demeter (II), Afrodyta (III), Hera (XIII). To boginie, które odczuwają potrzebę połączenia się z kimś, przynależenia do kogoś, dzielenia się sobą i zależności od innych. Kobiety, które żyją według tych archetypów (czyli mające mocno przejawione w Portrecie Arkana Kapłanki, Cesarzowej i Śmierci) znacznie częściej uzależniają się od innych i dostosowują do norm społecznych typowych dla naszej kultury patriarchatu. Pełnione przez nich role matki, żony, ukochanej są w znacznie większym stopniu akceptowane przez otoczenie niż zachowania kobiet z dominującymi boginiami-dziewicami.

Nie będę opisywać tutaj szczegółowo historii interesujących nas bogiń, ale rekomenduję zapoznanie się lub przypomnienie ich sylwetek poprzez sięgnięcie do klasycznych mitów greckich.

Także w psychice mężczyzn boginie odgrywają znaczącą rolę. Są one reprezentantkami jego animy, czyli żeńskiego pierwiastka. Podobnie jak w psychice kobiet nie bez znaczenia są męskie archetypy, które reprezentują jej animusa, czyli męski pierwiastek. Oczywiście żeńskie archetypy inaczej interpretuje się w Portrecie kobiety, a inaczej mężczyzny i odwrotnie, ale o tym bardziej szczegółowo w kolejnych rozdziałach.


********************************************


Świat

HASŁO: Wszystkie wspaniałe rezultaty, jakie osiągnął człowiek możliwe były dzięki temu, iż uwierzył, że coś w nim samym jest wyższego nad zewnętrzne okoliczności.

B. Barton


Przypomnienie symboliki

Otwartość na świat i ludzi, brak blokad wewnętrznych, zdrowie psychiczne, poczucie humoru, szacunek dla tradycji i zwyczajów innych, tolerancja, człowiek pełny, harmonijny, całościowy.

Wszelkiego rodzaju fobie, kompleksy, urazy, zachowania kompulsywne, nerwice, lęk przed tym, czy sobie w życiu poradzę, blokady, negatywne kody, strach przed nowoczesnością, skrajny konserwatyzm, odrzucanie wszystkiego, co zagraniczne.


Skojarzenia:

świat to przestrzeń, którą tworzymy dla siebie i w której żyjemy,

tyle, ile dajemy światu, otrzymujemy od niego,

jedyną miarą jaką mierzy się życie człowieka jest to, co po nim zostanie na świecie,

tolerancja to zaakceptowanie w sobie tego, co nie podoba Ci się w innych,

umiejętność wyrwania się z zaścianka swoich myśli to pierwszy krok na drodze do otwarcia się na świat.


Co robi Świat?

Jest, istnieje, trwa, staje się, przybliża, oddala, wiruje, tańczy, bawi się, smuci, rozwija, toleruje, rozumie, akceptuje, honoruje, wypełnia, zaspokaja, przyzwala, zgadza się, umożliwia realizację, wypełnia, aprobuje, jednoczy, łączy.

Jaki jest Świat?

Pełny, komplementarny, wielki, nieograniczony, różnorodny, kolorowy, tolerancyjny, nieujarzmiony, wolny, neurotyczny, otwarty, genialny, przestrzenny, doskonały, idealny, prawdziwy, świadomy, prosty i skomplikowany, taki jak Ty.


Zalecenia

1. Cokolwiek czynisz, bądź świadomy tego, co robisz – bądź w tym, co robisz.

2. Świat jest taki, jaki jest i na pewno jest to najlepszy ze światów, jaki znasz.

3. Jako jednostka jesteś jednocześnie cząstką świata i całym, pełnym światem samym w sobie.

4. Aprobując siebie, aprobujesz cały świat.

5. Tylko na tym świecie można osiągnąć stan oświecenia…


Świat na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Świat to cel, do którego dążymy w swoim życiu, czy jesteśmy tego świadomi czy nie, czyli doskonałość jaką powinniśmy osiągnąć w danym wcieleniu. To umiejętność odnalezienia swego prawdziwego Ja i realizowania go w codziennych prostych czynnościach, w pracy, zabawie, radości, smutku, weselu, żałobie. To siła, którą odnajdujemy w sobie, gdy los nam nie sprzyja i słabość, kiedy życie nas rozpieszcza. To jednostka jako cząstka świata i jako cały, harmonijny, pełny świat. To wcielone w życie słowa Hermesa Trismegistosa „Jak na górze, tak na dole”.

Poziom hermetyczny – ten Arkan odsłania prostą i wielką prawdę o kondycji ludzkiej istoty – każdy z nas to pełny i komplementarny świat, doskonały i idealny. To w swoim wnętrzu odnajdziemy zarówno odpowiedzi na wszystkie pytania jakie nurtują od wieków ludzi, jak i rozwiązania osobistych dylematów. Nie musimy się na siłę zmieniać, by zrealizować swoją misję życiową. Jej wypełnienie jest możliwe jedynie wtedy, kiedy zagłębimy się w hermetyczny poziom swego jestestwa i zaaprobujemy to, co na nim znajdziemy.

Poziom ezoteryczny – oznacza niczym nie ograniczony, doskonały i nieskończony rozum, a także wyjście poza granice czasoprzestrzeni naszego fizycznego świata. To dobra znajomość innych wymiarów i światów równoległych, swobodne przemieszczanie się przez wszystkie Plany bytu, zarówno widzialne, jak i niewidzialne. Na tym poziomie ten Arkan oznacza: „mogę, jeśli chcę i wierzę, że mogę”.

Poziom mistyczny – oświecenie, stan bodhisattwy.


********************************************


Sąd Boży

Wszystkie najważniejsze bitwy prowadzimy w sobie.

S. Koggs


Przypomnienie symboliki

Oświecony światopogląd, mądra filozofia życiowa, bezpośredni kontakt z Bogiem, nadświadomością, zdrowy, dojrzały system wartości, mądra troska o rodzinę, dobry kontakt z bliskimi.

Kompleksy dotyczące rodziny i pochodzenia, ktoś, kto wstydzi się swojej rodziny, nadmierna odpowiedzialność, blokady związane z ortodoksyjnym podejściem do życia, religii, filozofii, zaburzony system wartości.


Skojarzenia:

szczęście na Ziemi można osiągnąć jedynie poprzez realizację swego wewnętrznego systemu wartości,

nie ma nic cenniejszego niż własne zdanie, umiejętność wyrobienia indywidualnej opinii, gdyż tylko to pozwala uniknąć manipulacji,

jeśli znasz swoje korzenie, to możesz się na nich oprzeć, a wtedy nic Cię nie „wyrwie” z miejsca, które sobie wybrałeś,

– „Pokorne cielę dwie matki ssie”, ale czy warto być cielęciem?

Żeby zrealizować się w pełni tu na Ziemi, trzeba umieć wybaczać. Umiesz? Tak? A wybaczyłeś sobie?


Co robi Sąd?

Łączy, wiąże, wybacza, rozumie, docenia, wartościuje, szanuje, uznaje prawa innych, ukorzenia, przywiązuje, rozszerza sposób postrzegania, skłania do wypełnienia swojej misji, kształtuje światopogląd, odradza.

Jaki jest Sąd?

Konsekwentny, odpowiedzialny, tradycyjny, filozoficzny, wartościujący, rodzinny, ortodoksyjny, tradycjonalistyczny, nonkonformistyczny, globalny, prawy, przyzwoity, uczciwy, surowy, bezstronny.


Zalecenia

1. Tylko krowy nie zmieniają poglądów (choć i to nie jest pewne) – Twój system wartości jest Twój, więc możesz go modyfikować, a nawet powinieneś to robić wraz ze swoim rozwojem.

2. Miej odwagę powiedzieć sobie prawdę w oczy, nawet jeśli to zaboli. Lepiej, żebyś zrobił to Ty niż inni.

3. Szanuj rodzinę szanując siebie.

4. Realizuj swoją misję bez obaw – masz wszystkie dane, by robić to tak, jak trzeba.

5. Twój system wartości jest najważniejszy. Inni nie muszą go podzielać, ale powinni szanować, tak, jak Ty szanujesz ich system wartości.


Sąd Boży na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Sąd Boży to Arkan-sygnifikator poziomu filozoficzno-światopoglądowego. Sam w sobie symbolizuje naszą filozofię życiową, światopogląd i system wartości. Daje jednoznaczne przekonania i poglądy oraz umiejętność konsekwentnego stosowania ich w życiu. Jasno pokazuje, co jest cenne i o co w życiu warto walczyć. Wyklucza wszelkie konformistyczne racjonalizacje i skłania do stawania z otwartą przyłbicą wobec każdego rodzaju przeciwności. Jest to filozofia życiowa odwołująca się do tradycji rodowych i sięgająca do korzeni danej jednostki.

Poziom hermetyczny – w każdym z nas istnieje misternie powiązana w subtelną piramidę sieć najcenniejszych wartości, na których zawsze możemy się wesprzeć, ale musimy ją w sobie rozpoznać, wydobyć na zewnątrz i nie bać się zademonstrować światu. Ale wielu z nas boi się powiedzieć sobie prosto w oczy, co jest dla niego najwyższą wartością. Dlaczego? Bo po czymś takim trzeba byłoby żyć zgodnie z tym, co się wyznaje, a to znaczy, że już nie można byłoby dalej siebie okłamywać i mydlić sobie oczu frazesami.

Poziom ezoteryczny – na tym poziomie symbolizuje pragnienie wypełnienia swej misji i pozostawienia po sobie trwałego śladu na Ziemi w postaci dowolnego rezultatu własnej kreacji (spłodzenia dziecka, dzieła, idei, struktury itp.). Praktyczna realizacja tego Arkanu daje niezwykłą siłę etyczną, całkowite zerwanie z relatywizmem moralnym, a przy tym zdolność do rozumienia innych i wybaczania ludzkich niedoskonałości.

Poziom mistyczny – „współkochać przyszłam, nie współnienawidzieć” – zrozumienie, że na Ziemi nie ma obcych, bo „wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga”.


********************************************


Słońce

HASŁO: O wiele większym wstrząsem jest odkrycie w so­bie od­wiecz­nego szlachectwa, niż upewnienie się, iż jest się nikim.

R. Johnson

 

Przypomnienie symboliki

Silna osobowość, naturalny przywódca, człowiek, który umie dobrze organizować pracę sobie i innym, osoba ciesząca się sympatią i autorytetem, charyzma, poczucie bezpieczeństwa, wiara w siebie i swoje możliwości.

Egoista, egocentryk, narcyz, człowiek pełen kompleksów, ale ukrywający je pod maską bezczelności, strach przed śmiesznością i tym, co powiedzą ludzie, przesadne liczenie się z opinią innych, działania na pokaz, brak własnego zdania.

 

Skojarzenia:

– Pozwól sobie być sobą – nikim lepszym i tak nie będziesz.

– Charyzma to odkrycie pełni swego potencjału i uzewnętrznienie go.

– Żeby być przywódcą dla innych trzeba się nim stać najpierw dla siebie.

– „Życie nie jest dla mnie ogarkiem świecy. Jest raczej rodzajem pochodni, którą otrzymałem na chwilę i którą muszę rozpalić do granic możliwości zanim nie przekażę jej następnym pokoleniom” B. Show

– Jesteś ukochanym dzieckiem Wszechświata i masz prawo realizować się zgodnie ze swoim potencjałem.

 

Co robi Słońce?

Świeci, błyszczy, lśni, grzeje, prowadzi, oświetla, dowodzi, przewodzi, rozpala, daje entuzjazm, oślepia, stawia siebie w centrum, stawia cele, organizuje, dysponuje, nadaje ton, uaktywnia, ośmiela, zagrzewa, dodaje odwagi, rozjaśnia, daje i podtrzymuje życie.

Jakie jest Słońce?

Ciepłe, gorące, błyszczące, wielkie, olśniewające, oślepiające, witalne, niezwykłe, entuzjastyczne, odważne, śmiałe, pewnie siebie, dumne, godne, honorowe, egoistyczne, egocentryczne, charyzmatyczne, bogate, nieograniczone, niepowtarzalne.

 

Zalecenia

1. Nie ma nic złego w zdrowym egoizmie – trzeba uratować najpierw siebie, żeby móc ratować innych.

2. Szanuj indywidualność innych tak, jak szanujesz swoją.

3. Rozwijaj i wzmacniaj swój charakter, bo po to przyszedłeś na Ziemię.

4. Kieruj się w życiu swoim własnym sumieniem i wewnętrzną prawdą.

5. Pamiętaj, że nie ma takiej drugiej istoty na Ziemi, jak Ty.

 

Słońce na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Słońce symbolizuje naszą osobowość, charyzmę i zdolności przywódcze. To blask i ciepło jakim obdarzamy innych. Przy dominacji tego Arkanu człowiek staje się autentycznym liderem, który prowadzi innych ku korzystnym dla nich wspólnym celom. Przy tej filozofii życiowej pojawia się u człowieka umiejętność szerszego spojrzenia i wyjścia „od szczegółu do ogółu”, czyli od potrzeb jednostkowych do dobra całych społeczności. Tu filozofia życiowa bazuje na stwierdzeniu, że „człowiek jest istotą społeczną”, ale nie dopuszcza ignorowania wartości poszczególnych jednostek.

Poziom hermetyczny – bogactwo ludzkiej osobowości jest nieograniczone. Każdy może stać się „Słońcem” dla swego otoczenia, ale musi się nim stać najpierw dla siebie. Droga do charyzmy jest tylko jedna – poznanie siebie, wydobycie z ukrycia całego bogactwa charakteru i rozwijanie tych cech, które uznamy za najbardziej potrzebne. To długa i wyczerpująca praca. Nam dany jest tylko zalążek potrzebnych cech, a reszta to zadanie na całe życie, trud, który sprawi, że rozbłysną te nasze właściwości, które poprowadzą innych ku wyznaczonym przez nas celom.

Poziom ezoteryczny – na tym poziomie ten Arkan jest strażnikiem sumienia i wewnętrznej prawdy. Człowiek, który go realizuje jest w pełni świadomy boskiej iskry w sobie. To charyzma w czystej postaci, dana przez Boga, przyjęta, rozpalona do granic możliwości i wcielona w życie. Tym większa, gdyż niewykorzystywana do celów komercyjnych. Słońce na tym poziomie to Dusza ujawniona światu w swojej czystej formie.

Poziom mistyczny – zaakceptowanie swojej wyjątkowości jako podstawy do budowania siebie i nieustannego wznoszenia się na wyższe poziomy duchowe.


********************************************


Księżyc

HASŁO: W lustrze, gdy się ujrzymy niespodzianie, przez chwilę nie jesteśmy pewni, czy to my.

W. Gombrowicz


Przypomnienie symboliki

Dobry kontakt z podświadomością, bogata wyobraźnia, wrażliwość, osoba, która żyje świadomie, człowiek, który dba o siebie, ale nie krzywdzi przy tym innych, prawidłowe proporcje między pierwiastkiem żeńskim i męskim.

Życie w świecie mrzonek i iluzji, brak kontaktu z realnym życiem, człowiek, który żyje i reaguje instynktownie i impulsywnie, brak opanowania i samokontroli, irracjonalne lęki, chora wyobraźnia.


Skojarzenia:

chwila, w której znajdujemy swoje miejsce na Ziemi jest najważniejszym momentem w życiu człowieka,

jeśli wierzysz w siłę swoich marzeń osiągniesz wszystko, co chcesz,

jedyną rzeczą, która ogranicza i blokuje człowieka są kody tkwiące w jego podświadomości,

każdy ma swój kawałek świata, który mu powierzono pod opiekę,

jaki jest świat? Taki jaki odbija się w Tobie.


Co robi Księżyc?

Marzy, wyobraża sobie, pragnie, czaruje, odbija, blokuje, oszukuje, tworzy iluzje, opiekuje się, troszczy, karmi, chroni, fantazjuje, daje ciepło domowego ogniska, uwrażliwia, pomaga, zapładnia, rodzi, ożywia, otwiera na inność.

Jaki jest Księżyc?

Lustrzany, odbity, podświadomy, iluzoryczny, domatorski, wizjonerski, opiekuńczy, troskliwy, marzycielski, intuicyjny, empatyczny, fantazyjny, czarujący, magiczny, kobiecy, zapładniający, rodzący, powołujący na świat dzieła wyobraźni.


Zalecenia

1. Nie bój się marzyć – poczuj siłę swojej wyobraźni.

2. Zaufaj sobie, w końcu jesteś jedyną osobą, z którą przeżyjesz całe życie.

3. Odrzuć stereotypy, przestań spełniać oczekiwania innych i zacznij realizować potrzeby swojej Duszy.

4. Poszukiwanie szczęścia w świecie zewnętrznym jest absurdem, jeśli nie umiemy go znaleźć w sobie.

5. Spojrzeć prawdzie w oczy to spojrzeć na świat realny, a nie odbity.


Księżyc na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Księżyc to filozofia życiowa oparta na odczuciach wewnętrznych, sile wyobraźni i bogactwie tego, co skrywa się w ludzkim wnętrzu. To zaufanie do własnej intuicji i kierowanie się nią we wszystkich sytuacjach życiowych, a szczególnie tych skomplikowanych. Ten Arkan wzmacnia w człowieku potrzebę opiekowania się i troszczenia o innych, a to skutkuje wzrostem empatii, zrozumienia, współodczuwania i zwykłej, ludzkiej dobroci. Stąd już tylko krok do realizacji siebie poprzez pomaganie potrzebującym i skrzywdzonym i tego dotyczy filozofia życiowa oparta na tym Arkanie.

Poziom hermetyczny – ukazuje ukrytą w nas potęgę naszych marzeń. Ludzie boją się swoich marzeń, skrywają je głęboko, a jeszcze bardziej boją się wcielać je w życie. W ilu z nas głęboko ukryty mieszka kosmonauta, baletnica, tarocistka, podróżnik czy poeta. Jednak nie stajemy się nimi i żyjemy wbrew swoim pragnieniom. A świat lepszym czynią ci, którzy wypuszczają na wolność swoje marzenia i nadają im materialny kształt. Niestety, tak robią nieliczni, reszta hermetycznie zamyka swoje marzenia.

Poziom ezoteryczny – oznacza bezgraniczną przestrzeń wyobraźni, w której rodzą się wszelkie dzieła, gdzie znajduje pole do rozwoju ludzka kreatywność. Tu nie ma granic, ram, barier, przeszkód nie do przebycia. Tu wszystko jest możliwe, dostępne, osiągalne. Wystarczy chcieć. Na tym poziomie Arkan Księżyc symbolizuje rozum zapłodniony twórczą myślą i wcielający ją w świat realnych form i kształtów.

Poziom mistyczny – rozpoznanie w sobie zdolności do rodzenia i powoływanie na świat nowych tworów, idei, dzieł i kreacji obdarzonych boską iskrą wydobytą z własnego wnętrza.


********************************************


Gwiazda

HASŁO: Nie jest łatwo znaleźć szczęście w sobie i jest rzeczą niemożliwą znaleźć je gdzie indziej.

A. Repplier

Przypomnienie symboliki

Dobry kontakt ze swoimi uczuciami, kreatywne podejście do życia, przyjazny stosunek do ludzi, lojalność, wewnętrzny kompas, człowiek, który robi dobry użytek z wolnej woli, uzdolnienia artystyczne. Wewnętrzne blokady uczuciowe, brak kontaktu z własnymi uczuciami, hamowanie swojej kreatywności, człowiek, który nakłada maski, bo boi się, że jeśli będzie sobą, nikt go nie będzie lubił, sobek.

Skojarzenia:

– aby ludzkie życie było pełne, musi mu towarzyszyć Piękno,

– żyję, a więc tworzę i zostawiam po sobie ślad na Ziemi,

– nie jesteśmy odpowiedzialni za to, co czujemy, ale za to jak przejawiamy swoje uczucia,

– archetyp Gwiazdy to ogniwo łączące człowieka z Wyższymi Poziomami – urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą, być prowadzonym przez swoją gwiazdę (trzej królowie) itp.,

– być „gwiazdą” może być każdy, tylko wielu tego nie chce, bo to zobowiązuje.

Co robi Gwiazda?

Błyszczy, lśni, migoce, inspiruje, olśniewa, daje natchnienie, czuje, uwrażliwia, otacza pięknem, napełnia nadzieją, przyjaźni się, pasjonuje, zachwyca, odczuwa piękno, sublimuje uczucia w dzieło sztuki, rozwija, tworzy, kreuje, prowadzi ku gwiazdom,

Jaka jest Gwiazda?

Piękna, lśniąca, błyszcząca, wyjątkowa, przyjemna, miła, ładna, intuicyjna, życzliwa, ekstrawagancka, ekscentryczna, artystyczna, twórcza, kreatywna, przyjacielska, niezwykła, zachwycająca, estetyczna, inspirująca, zachęcająca do twórczości.

Zalecenia

1. Odczuwanie czegoś nie jest ani dobre, ani złe. Po prostu jest, więc zaakceptuj swoje uczucia.

2. Nie pozwól zgasnąć swojej gwieździe. Świat i bez tego ma dość czarnych dziur.

3. Bądź kreatywny w każdym swoim działaniu – świat ma dość rutyny i „kopiuj – wklej”.

4. Rodzimy się artystami, kreatorami, więc zacznij tworzyć.

5. Wybacz, po prostu, wybacz sobie. Napraw, co da się naprawić, a resztę puść w niepamięć.

Gwiazda na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Gwiazda to wysublimowana w czystej postaci twórczość. Tu filozofia życiowa jest bardzo prosta – żyję, a więc tworzę i zostawiam po sobie ślad na Ziemi. Nie istotne jest jaki to ślad – duży czy mały, powszechnie uznany czy przez nikogo nie dostrzegany, ważne, że prezentuje bożą iskrę, którą człowiek w sobie odnalazł i rozpalił i przy jej pomocy stworzył coś nowego dokonując niepowtarzalnego aktu kreacji wzbogacającego całą ludzkość. To dzięki takiej twórczości trwa nieustanny rozwój, a my ludzie mamy szansę być coraz doskonalsi. Inna kwestia czy tego chcemy…

Poziom hermetyczny – każdy z nas przychodzi na Ziemię z jakimiś talentami, zdolnościami i możliwością tworzenia. Rodzimy się artystami, choć tak niewielu nimi zostaje. Boimy się tworzyć, ponieważ w akcie kreacji stajemy się równi Bogu – rozpalamy w sobie bożą iskrę i tworzymy nowe światy. Ale są to światy całkowicie zależne od nas i tego właśnie się boimy. Bóg stworzył Ziemię i człowieka – doskonałe dzieło sztuki. Jeśli uwolnimy swoją twórczość, stworzymy równie dobre dzieła, ale staniemy się za nie odpowiedzialni.

Poziom ezoteryczny – ukazuje rozum kosmiczny przejawiający się na Ziemi poprzez człowieka, który na tym poziomie powinien myśleć nie tylko dokąd sam idzie, ale i o tych, którzy idą za nim. To sublimacja kreatywności dokonywana przez ujawnienie prawdy wewnętrznej, nawet jeśli dla wielu okaże się ona niezrozumiała. Jeśli twórca odsłania przed światem głębię swojej istoty, to tym samym ukazuje temu światu Boga.

Poziom mistyczny – podążanie za swoją gwiazdą jako zdolność do kreowania własnego, w pełni oryginalnego i niepowtarzalnego życia. Bycie twórcą.


********************************************


Wieża Boga

HASŁO: Ze wszystkich ruin świata bez wątpienia najbardziej smutną jest ruina człowieka.

T. Gautier

Przypomnienie symboliki

Człowiek, którego nic nie złamie, ktoś, kto potrafi odbudować swoje życie z ruin, osoba śmiało patrząca w przyszłość, jednostka, która pokonuje ograniczenia, łamie bariery i usuwa przeszkody, punktualność, zdolność budowania na każdym poziomie. Lęk, że to, co robię, buduję czy tworzę, nie ma przed sobą przyszłości, osoba, która nie umie kończyć starych spraw, za którą ciągną się nierozwiązane kwestie z dalekiej przyszłości, ciągłe spóźnianie się i zła organizacja czasu przyczyną problemów, ktoś, kto nie jest w stanie przełamać barier i ograniczeń, uleganie stereotypów.

Skojarzenia:

– prowizorka to coś najtrwalszego w naszym świecie i w polskiej mentalności,

– jeśli człowiek buduje w oparciu o siebie, o swój charakter, o swoją osobowość, to nawet jeśli coś zburzy tę budowlę, to on będzie w stanie postawić ją na nowo,

– jeśli idziesz w górę, sprawdzaj czy nikt Ci nie odciął odwrotu w dół,

– budując zbliżmy się w swoich działaniach do Boga, ponieważ tak jak On, choć na mniejszą skalę, stajemy się Stwórcami.

– radości tworzenia i budowania nie da się porównać z niczym, tak jak nie da się porównać Boga i człowieka.

Co robi Wieża?

Buduje, tworzy, wznosi, dąży, wynosi ku górze, ma cel, decyduje, doradza, trwa mimo wszystko, wymaga, oczekuje, rujnuje, burzy, niszczy, rozwala, izoluje, wymierza karę, pomaga odciąć się od przeszłości, czeka na ruch człowieka lub Boga.

Jaka jest Wieża?

Konkretna, zdecydowana, odpowiedzialna, budująca, tworząca, wzniosła, wysoka, głęboka, humanitarna, mądra, wytrzymała, wytrwała, konsekwentna, punktualna, stabilna, burząca, niszcząca, rujnująca, rozwalająca, bezwzględna, destrukcyjna, gniewna, bezwzględna, sprawiedliwa.

Zalecenia

1. Zbuduj coś! Daj sobie na to określony czas.

2. Oddziel ziarno od plew – co dla Ciebie jest naprawdę ważne i bez czego nie powinieneś żyć od tego, co Cię ogranicza i przeszkadza.

3. Buduj swoją siłę ducha.

4. Twoje narzędzia to te cechy, umiejętności i możliwości, z którymi przyszedłeś na świat.

5. Uwolnij się od przeszłości – Twoje życie toczy się tu i teraz.

Wieża Boga na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Wieża Boga pokazuje, jak ważne jest budowanie – siebie, światopoglądu, systemu wartości, relacji, świata, dzieła. To twórczość wcielona w świat materialny nawet jeśli nie dotyczy ona wyłącznie poziomu fizycznego i koncentruje się na Wyższych Planach. Jednocześnie jest to świadomość, że jeśli budujesz w oparciu o siebie, o swój charakter, o swoją osobowość, to nawet jeśli coś zburzy twoją budowlę, to będziesz w stanie postawić ją na nowo, gdyż nikt i nic nie może odebrać ci tych narzędzi, ponieważ są one w tobie i na zawsze pozostaną twoje.

Poziom hermetyczny – przychodzimy na nasza planetę, żeby budować. Dostajemy w darze wszelkie potrzebne do tego narzędzia, ale niszczenie jest prostsze. Więc skrzętnie ukrywamy przed sobą potencjał budowniczego i udajemy, że wcale go nie mamy. Budowanie, często na ruinach, wymaga wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoje twory, a dla większości z nas wydaje się to albo zadaniem ponad siły, albo nie mającym w naszych czasach żadnego sensu, więc hermetycznie ukrywamy tę naszą zdolność i przechodzimy przez życie budując ziemianki zamiast pałaców.

Poziom ezoteryczny – symbolizuje z jednej strony zniszczenie bezużytecznych struktur i odrzucenie fałszywej hierarchii, a z drugiej daje zdolność do budowania spójnych systemów i potrzebnych form. To karta, która na tym poziomie daje zdolność oddzielania ziarna od plew, otwiera oczy na realność i pozbawia złudzeń. Dzięki niej człowiek jest w stanie w końcu stanąć na twardym gruncie własnego życia.

Poziom mistyczny – odrzucenie materialnych ograniczeń i budowanie wyłącznie w oparciu o energię duchową, gdyż tylko tak można stworzyć dzieła nieśmiertelne.


********************************************


Diabeł

HASŁO: Charakter człowieka jest strażnikiem jego boskości.

Heraklit

Przypomnienie symboliki

Umiejętność wywierania pozytywnego wpływu na innych, odpowiednie wykorzystanie posiadanej energii, troska o satysfakcję seksualną partnera, zdolność do radzenia sobie z pokusami.

Urazy powstałe po molestowaniu seksualnym, gwałcie, uleganie wpływom satanistycznych sekt i czarnej magii, przynależność do struktur nieformalnych, gangów, mafii, głębokie dewiacje seksualne, skrajnie materialistyczny stosunek do życia.

Skojarzenia:

– odrzucać seksualność to negować sens życia na Ziemi, które oparte jest na biegunowości,

– strach ma wielkie oczy,

– boimy się, że jeśli uwolnimy swoją energię, to nie zapanujemy nad nią,

– nic, co istnieje w przyrodzie nie jest w stanie wzrastać i rozwijać się bez energii,

– zdolność do dokonywania wyborów jest dostateczną ochroną przed pokusami.

Co robi Diabeł?

Żyje z pasją, sublimuje energię, przekazuje energię, kusi, zwodzi, mami, uprawia seks, zachęca do prokreacji, przedłuża życie, odrzuca konwenanse, łamie stereotypy, uwodzi, żyje tak, jak chce, cieszy się życiem, straszy, przeraża, wciela energię w materię.

Jaki jest Diabeł?

Dynamiczny, mobilny, ruchliwy, energiczny, aktywny, szybki, gwałtowny, autentyczny, seksualny, pociągający, uwodzicielski, kuszący, straszny, nieprzewidywalny, genialny, niezwykły, potężny, wolny, bez ograniczeń, trudny do zrozumienia, energetyczny.

Zalecenia

1. Każdy z nas ma tyle energii, ile mu potrzeba, wystarczy znaleźć dla niej ujście, jeśli jednak tego nie zrobimy zacznie nas ona niszczyć od środka.

2. Rodzaj energii jest zależny od naszego wieku. W młodości jest ona przede wszystkim fizyczna, po 50 zaczyna przeważać energia mentalno-duchowa.

3. Uświadom sobie, że jesteś punktem odniesienia dla siebie. Zrozum, że porównywanie się z kimkolwiek nie ma żadnego sensu.

4. Nie ma pokus, są tylko złe lub dobre wybory.

5. Tylko głupcy się nie boją, tylko leniwi nie są w stanie pokonać swoich lęków.

Diabeł na wyższych poziomach Tarota 

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Diabeł to umiejętne władanie energią i prawidłowe jej zarówno pobieranie ze świata zewnętrznego (od Natury, z Kosmosu, z własnej działalności, z modlitwy itp.), jak i wydatkowanie. To realizacja posiadanego potencjału z korzyścią tak dla siebie, jak i dla środowiska. Realizacja tego Arkanu w kontekście filozoficzno-światopoglądowym skutkuje prawidłową energetyką na każdym poziomie oczywiście zaczynając od ciała fizycznego, czyli dobrym zdrowiem i wysoką witalnością, a kończąc na wyższych planach duchowych, co skutkuje głębokim zbliżeniem do Siły Wyższej. 

Poziom hermetyczny – ogrom energii jaki istnieje w każdym człowieku jest tak potężny, że przeraża większość z nas i wolimy nic o nim nie wiedzieć, dlatego skrzętnie go ukrywamy przed sobą. Boimy się, że jeśli uwolnimy swoją energię, to nie zapanujemy nad nią, że poniesie ona nas gdzieś w nieznane światy, na szerokie wody i nie będziemy mogli siebie usprawiedliwiać, że: „a co ja mogę?”, „dlaczego ja?”, „nie mam wystarczających możliwości”. Każdy z nas ma tyle energii, ile mu potrzeba, wystarczy znaleźć dla niej ujście. 

Poziom ezoteryczny – oznacza całkowite i pełne władanie zarówno własną energią, jak i sposobami jej pozyskiwania i wydatkowania. To zdolność do sublimacji energii seksualnej czy innej fizycznej (np. pokarmów) w energię twórczości i kreacji. A przy tym wykluczenie stereotypu, że prawdziwa duchowość, to umartwianie się, biczowanie, wyrzeczenia. Diabeł na tym poziomie uczy radosnej duchowości, takiej, jaką możemy dostrzec u małych dzieci.

Poziom mistyczny – mistyczne zlanie się ze wszystkimi występującymi we Wszechświecie energiami i nadanie im własnego kolorytu. Moc duchowa wcielona w działanie.


********************************************


Równowaga

HASŁO: Droga, którą kroczy zwycięzca jest drogą równowagi.

A. Robbins

Przypomnienie symboliki

Zrównoważony temperament, umiejętność zachowania dystansu w stosunku do problemów, człowiek, który umie znaleźć złoty środek, równowaga między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz, dokładność, cierpliwość, rzetelność. 

Brak równowagi między tym, co wewnątrz, a tym, co na zewnątrz, brak umiaru w życiu, chorobliwy temperament, niemożność znalezienia złotego środka, tendencja do wpadania w skrajności, niecierpliwość, chaotyczność.

Skojarzenia:

– dopóki nie znajdziesz równowagi w sobie, nie szukaj jej między sobą a otoczeniem,

– nie jest wielkim grzechem popełnić błąd, mylić się jest wszak „rzeczą ludzką”, ale jest nim nie przyznanie się do błędu, jak i nie zadość uczynienie mu,

– równowaga to czystość intencji, zdolność do rozważenia sprawy pod różnym kątem, umiejętność znalezienia złotego środka, który będzie satysfakcjonował nie tylko nas, ale i inne osoby,

– kiedy człowiek jest w środku stabilny, to dopiero wtedy może równoważyć to, co jest na zewnątrz,

– złoty środek to nie to samo, co święty spokój. Złoty środek to odnalezienie w swoim wnętrzu tego, na czym zawsze można się oprzeć.

Co robi Równowaga?

Stabilizuje, równoważy, normuje, trwa, znajduje złoty środek, harmonizuje, zachowuje umiar, dystansuje, wymaga, oczekuje, znajduje równowagę między tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne, wycisza, uspokaja, tłumi.

Jaka jest Równowaga?

Umiarkowana, cierpliwa, zrównoważona, stabilna, unormowana, wstrzemięźliwa, skromna, perfekcyjna, doskonała, autorytatywna, wytrwała, opanowana, zdystansowana, obiektywna, bezpieczna, harmonijna, wymagająca.

Zalecenia

1. Szanuj swoje uczucia, ale nie pozwól, by one rządziły Tobą.

2. Równowaga to uwolnienie od zależności, na które nie mamy żadnego wpływu.

3. Jedynym wartym uwagi punktem odniesienia dla Ciebie jesteś Ty sam i nikt, i nic więcej.

4. Nie porównuj się do nikogo – zawsze będą lepsi i gorsi od Ciebie.

5. Kiedy nauczysz się funkcjonować niezależnie od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych osiągniesz równowagę.

Równowaga na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Równowaga to zdolność do znalezienia złotego środka pozwalającego zachować harmonię między tym, co wewnątrz jednostki, a tym, co na zewnątrz jej. To filozofia stabilizująca i odcinająca od tego, co niepotrzebne, obciążające i zaburzające równowagę człowieka. Dzięki temu jednostka przestaje być podatna na zaburzenia płynące zarówno ze środowiska, jak i z jej własnego wnętrza. A to pozwala w każdej sytuacji zachować pogodę ducha i spokój wewnętrzny. Człowiek opierający na tym Arkanie swoją filozofię życiową w taki sam sposób reaguje na wszystko, co go spotyka.

Poziom hermetyczny – ukazuje zdolność człowieka do stabilnego funkcjonowania w świecie niezależnie od jakichkolwiek okoliczności zewnętrznych. Jeśli jednostka dotrze do tego potencjału ukrytego w jej Duszy, to nic i nikt nie będzie w stanie wyprowadzić jej z równowagi. Taka osoba nie będzie widziała powodu, by unosić się gniewem, denerwować, złościć, rozpaczać. Odkrycie potencjału tego Arkanu pozwala zrozumieć, że okoliczności zewnętrzne są tylko lekcją, a nauczyciel mieszka w naszym wnętrzu.

Poziom ezoteryczny – tylko mądre i zrównoważone połączenie różnych elementów tworzy zdolne do istnienia nowe. Równowaga na tym poziomie uczy rozumienia najgłębszej istoty każdej rzeczy, a także harmonijnego równoważenia często przeciwstawnych wpływów idących zarówno z przeszłości, jak i z przyszłości. Daje to umiejętność życia naprawdę „tu i teraz” i wyzwala z zależności, na które w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wpłynąć.

Poziom mistyczny – świadomość, że samemu jest się złotym środkiem, punktem odniesienia dla siebie. Zrozumienie, że porównywanie się z kimkolwiek nie ma żadnego sensu.********************************************


Śmierć

HASŁO: Myślałem, że uczę się, jak żyć, a uczyłem się jak umierać.

L. da Vinci

Przypomnienie symboliki

Człowiek, który w pełni panuje nad swoim życiem, ktoś, kto poznał i zrozumiał Prawa Kosmiczne, osoba otwarta na nowe i umiejąca brać na siebie odpowiedzialność, umiejętność sprawnego radzenia sobie ze zmianami. 

Niechęć do transformacji, lęk przed zmianami, strach przed śmiercią, obawa przed przyjęciem na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności, trudności z przystosowaniem się do zmian, ktoś, kto za wszelką cenę chce zachować status quo.

Skojarzenia:

– Bać się zmian, to bać się życia.

– Śmierć to proces, który trwa nieustannie.

– Piękno życia możemy zrozumieć tylko w kontekście śmierci.

– Non omnis moriar (Horacy) – nie wszystek umrę, przeżyje mnie to, co po sobie zostawię. 

– Śmierć to zarówno koniec, jak i początek.

Co robi Śmierć?

Zmienia, transformuje, kończy, zaczyna, zmusza, oczyszcza, finalizuje, zmaga się z losem, odnawia, zamiera, regeneruje, dodaje sił, przechodzi z etapu w kolejny etap, odcina, przerywa, leczy, uzdrawia, odmienia, przekształca, odbiera, wymusza, zrywa, zamyka, łączy przeciwieństwa.

Jaka jest Śmierć?

Ostateczna, nieunikniona, nieuchronna, energiczna, niepokonana, niepojęta, straszna, posępna, mroczna, wyniosła, niestabilna, nieczuła, obojętna, przymusowa, groźna, zmienna, nie z tego świata, ponadczasowa, niczym nie ograniczona, biegunowa, niezłomna, nieubłagana.

Zalecenia

1. Codziennie zrób coś nowego lub zrób coś inaczej – unikaj rutyny.

2. Odwiedź groby swoich przodków, ot tak, bez powodu, w końcu Ty jesteś śladem, jaki zostawili na Ziemi.

3. Spełniaj zgodnie z wiekiem oczekiwania swego ciała, ale nie roztkliwiaj się nad nim.

4. Sen i śmierć to siostry – śpij dobrze, a dobrze umrzesz.

5. Kto się narodził, musi umrzeć, ale kto umarł musi się odrodzić – obserwuj, jak się odradzasz w bieżącym życiu.

Śmierć na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Śmierć to zdolność do spokojnego przyjmowania nawet najbardziej niespodziewanych zmian i przystosowywania się do nich ze stoickim spokojem. Mądry człowiek wie, że ludzkie życie to nieustanne i często nieprzewidywalne transformacje i że „nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody”. Ten Arkan uczy jak być gotowym na to, co nadejdzie niezależnie od tego, co to będzie. Mało tego – on pokazuje jak aktywnie brać w tym udział, gdyż tylko czyniąc coś możemy wpływać na zachodzące zmiany. Bać się zmian, to bać się życia, gdyż byt na Ziemi oparty jest właśnie na nich.

Poziom hermetyczny – symbolizuje ludzką zdolność do dokonywania przemiany na głębszych poziomach. To duchowe odrodzenie po przeżytych traumach i wyciągnięciu z nich wniosków. Jeśli zdobędziemy się na odwagę wejścia na ten poziom, to zrozumiemy procesy związane z narodzinami, życiem i śmiercią, dojrzymy ich ciągłość i nieodmienność, pojmiemy fakt, że życie jest zbyt cenne, by miało trwać ograniczoną ilość lat. A że nie wszyscy są w stanie to zaakceptować? To oczywiste, wszak to wiedza hermetyczna, dla wtajemniczonych.

Poziom ezoteryczny – symbolizuje świat martwych (z ziemskiego punktu widzenia) i świat żywych w niekończącym się procesie wymiany. Tu następuje zrozumienie, że życie bez śmierci nie istnieje. To karta łączenia przeciwieństw, nierozerwalnej więzi łączącej miłość i śmierć, świat widzialny i niewidzialny, życie „tu” i życie „tam”. To nieustanny proces transformacji niezależnie od tego, w jakim świecie w danej chwili jesteśmy.

Poziom mistyczny – transformacja pod wpływem silnych mistycznych przeżyć prowadząca do jasnego zrozumienia swojej wewnętrznej istoty i jej duchowych zadań.


********************************************


Wisielec

HASŁO: Co ma wisieć, nie utonie.

Przysłowie

Przypomnienie symboliki

Bezpośredni kontakt z Bogiem, umiejętność słuchania głosu wewnętrznego, który kieruje życiem człowieka, dobry kontakt z emocjami, osoba, która dąży do samopoznania, siła modlitwy, medytacji i kontemplacji. Głębokie uzależnieni, choroby poalkoholowe i ponarkotyczne (np. delirium tremens, epilepsja itp.), brak równowagi emocjonalnej, przewlekłe odmienne stany świadomości, choroby psychiczne, toksyczny wstyd.

Skojarzenia:

– zagłębiam się w siebie,

– poznać siebie, to zaakceptować to, jakim się jest i wybaczyć sobie,

– zawsze i wszędzie być sobą, to recepta na spełnione życie,

– Twoje wnętrze jest jak studnia bez dna – tylko stamtąd możesz napić się wody życia,

– poznając swoje emocje docierasz do źródła swojej kreatywności,

– czasami trzeba „zawisnąć”, by odnowić kontakt ze swoim wnętrzem.

Co robi Wisielec?

Wisi, medytuje, kontempluje, zagłębia się w sobie, poznaje siebie, waha się, czeka, stawia świat na głowie, poznaje swoim wnętrzem, zmienia świadomość, odrywa się od rzeczywistości, podąża za głosem wyższego „Ja”, patrzy pod innym kątem, dostrzega niewidoczne, dociera do głębi, ofiarowuje, poświęca się.

Jaki jest Wisielec?

Zdystansowany, wyciszony, cierpliwy, wymagający od siebie, zagłębiony w sobie, zamknięty w sobie, autystyczny, niezwykły, mistyczny, emocjonalny wewnętrznie, czysty, ofiarny, bliski Boga, inny, dziwny, niezrozumiany, miłosierny, pokutujący.

Zalecenia

1. Codziennie pracuj nad polubieniem siebie i zrób coś, co przekona Twoje wyższe „Ja”, że dostrzegasz w sobie iskrę Bożą.

2. Codziennie poświęć 10 minut na kontemplację/medytację – siebie, drzewa, wody, liścia, ptaka, itp.

3. Spróbuj przynajmniej raz w tygodniu „powisieć” – przyjąć nietypową pozycję i zagłębić się w sobie (stać na jednej nodze, stanąć na głowie, usiąść z głową między nogami itp.).

4. Ucz się rozpoznawać swoje emocje – jakie one są, co jej wywołuje, czym skutkują, co je uspokaja.

5. Rozpoznaj w jakich sytuacjach masz skłonność do robienia z siebie ofiary, naucz się to kontrolować i podejmuj świadome decyzje w tej sferze – Ty możesz coś ofiarować, czemuś się poświęcić, ale nie wolno Ci być ofiarą, ani niczego poświęcać.

Wisielec na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Wisielec to zagłębienie się w siebie, coraz lepsze rozumienie własnej emocjonalności i motywów kierujących postępowaniem wypływających z wnętrza człowieka. To umiejętność spojrzenia na otaczającą rzeczywistość z różnych, często niestandardowych, punktów widzenia, odfiltrowywanie rzeczy małych i płaskich od prawdziwie istotnych i głębokich, a także zdolność nawiązania szczerego kontaktu z Wyższym Ja i gotowość do wsłuchania się w swój głos wewnętrzny, który wówczas staje się najdoskonalszym przewodnikiem na drodze życia człowieka, który na tym Arkanie oparł swoją filozofię życiową.

Poziom hermetyczny – to karta, która sama w sobie jest sygnifikatorem poziomu hermetycznego. Ukazuje świat wewnętrzny człowieka, jego emocje, myśli i przesłania płynące od Wyższej Jaźni. Ukazuje możliwość realizacji ludzkiego potencjału na głębszych poziomach poprzez przekształcenie energii przeżyć wewnętrznych w energię kreacji na dowolnym poziomie. To najbardziej zamknięty dla innych Arkan – nikt nie jest w stanie czuć tego, co czujesz Ty; nikt nie jest w stanie myśleć tak jak Ty; nikt nie może być Tobą.

Poziom ezoteryczny – oznacza unikalny i wyjątkowy punkt widzenia, całkowite uwolnienie się od sztampy, banału i stereotypów. To zaakceptowanie własnej niezwykłości, docenienie swego głosu wewnętrznego i podążanie za jego wskazówkami. To mistyczne postrzeganie świata i swego w nim miejsca, ale przepełnione pokorą i świadomością wartości własnej duchowości. Tu człowiek w końcu rozumie, że „ja i Bóg to jedno”.

Poziom mistyczny – w pełni świadome złożenie siebie na ołtarzu miłości i duchowości. To nie ofiara, lecz najszlachetniejszy wybór jako najwyższy stopień prowadzący ku doskonałości.


********************************************


Moc

HASŁO: Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej w potrzebie z siebie nie dobędzie.

E. Orzeszkowa

Przypomnienie symboliki

Człowiek, który wierzy w siebie, siła, wola plus charakter, osoba konkretna, ktoś, kto umie wykorzystać swoje możliwości i potencjał, męstwo, odwaga, śmiałość, wysoka witalność, chęć i radość życia.

Ofiara przemocy fizycznej, człowiek, któremu brakuje wiary w siebie, a to blokuje jego możliwości i potencjał, strach przed słabością i chorobami, a jednocześnie ucieczka w chorobę w obliczu trudności życiowych, tchórzostwo.

Skojarzenia:

– moc jest we mnie, ale czy ja jestem w mocy?

– mocy nie wolno trzymać w sobie, bo nas rozsadzi, należy ją przejawiać na zewnątrz,

– być niezłomnym, to wiedzieć, kiedy się pochylić jak trzcina na wietrze, a kiedy stać prosto jak dąb.

– być silnym to być wiernym sobie,

– nie ma nic silniejszego nad miłość, tylko dzięki niej możemy służyć sobie i światu,

– przyroda – nieustające źródło siły.

Co robi Moc?

– poznaje swoje możliwości, pokonuje trudności, zwycięża siłą ducha, przejawia charakter, śmiało dąży do celu, walczy z przeciwnościami, żyje z pasją, trwa, nie poddaje się, osiąga, dobija się swego, okazuje siłę woli, odnosi sukcesy, wie, czego chce, nie ulega wpływom, panuje nad sobą.

Jaka jest Moc?

– opanowana, silna, pewna siebie, śmiała, odważna, harda, niezłomna, zdeterminowana, wytrzymała, uczciwa, wytrwała, potężna, pełna godności, umiejąca bronić swego, dumna, odporna, nieprzeciętna, niezwykła, bezkompromisowa, zawzięta, uparta, wymagająca, wierna sobie.

Zalecenia

1. Rozpoznaj i poczuj swoją siłę.

2. Siła kobiet leży w wytrzymałości, siła mężczyzny w waleczności.

3. Zaufaj Sile Pierwotnych Instynktów i pozwól się jej prowadzić.

4. Współczesne społeczeństwo chce człowieka wepchnąć w sztywne ramy i oczekuje, żeby on żył według sztampy, nie pozwól na to – bądź sobą!

5. Mówią o mnie: wariatka, szalona, dzika, nienormalna, inna itp., poczuj moc tych wyrażeń…

Moc na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Siła to dogłębne, a nie pozorowane zrozumienie, że agresja rodzi tylko agresję, zaś jedyny sposób by w życiu zwyciężać to pokonywać trudności losu i przeciwników siłą ducha. Arkan ten na poziomie filozoficzno-światopoglądowym wyklucza jakiekolwiek siłowe rozwiązania i pokazuje jak oprzeć się na własnym charakterze, sile woli i potędze własnego ducha, by odnosić zwycięstwa, dzięki czemu człowiek wzrasta i staje się coraz bogatszą i potężniejszą osobowością. To świadomość, że nie karabinem i strachem pokonuje się wrogów, a tym, co jest wewnątrz człowieka, w jego Duszy i osobowości.

Poziom hermetyczny – siła ducha zamknięta szczelnie w głębi ludzkiego jestestwa cierpi nie mogąc przejawić się na zewnątrz. Jeśli człowiek wypuści ją z tego zamknięcia staje się osobą o niezłomnym charakterze, niezwykłej sile woli i potrafi pokonać wszystko i wszystkich samym spojrzeniem czy postawą, ale… Kto w dzisiejszych czasach chciałby być niezłomny? Kto czuje potrzebę bycia wiernym sobie i swojemu charakterowi? I po co? Więc nawet nie zadajemy sobie trudu, by prawdziwie poznać swój charakter.

Poziom ezoteryczny – to symbol wpisania się w proces rozwoju na poziomie cielesnym, gdzie człowiek traktuje swoje ciało jak „świątynię Ducha”, a jednocześnie oswaja zwierzę, które w nim mieszka. Moc na tym poziomie oznacza wyważenie rozumu i siły poprzez miłość, albowiem nie ma nic silniejszego nad tą ostatnią. Jeśli się to udaje człowiekowi, to w końcu osiąga on stan niezwykły – stan pogodzenia się ze sobą. 

Poziom mistyczny – ta siła, która „zjadaczy chleba w aniołów przerobi”. Płynąca z głębi ludzkiej Duszy niezwykła moc pozwalająca wznieść się ponad przeciętność i czyjeś oczekiwania.********************************************


Koło Fortuny

HASŁO: Puste kieszenie nigdy nikogo nie powstrzymały. Tylko puste głowy i puste serca to czynią.

N. V. Peale

Przypomnienie symboliki

Poczucie bezpieczeństwa materialnego, człowiek, który spokojnie znosi zmienne koleje losu, zdrowy stosunek do pieniędzy, umiejętność zarządzania dobrami materialnymi, ktoś, kto odpracowuje swoje zobowiązania karmiczne. Strach przed biedą, nędzą, ubóstwem, brak poczucia bezpieczeństwa materialnego, zaburzony stosunek do pieniędzy, trudności z adaptacją do nowych warunków, gromadzenie nowych obciążeń karmicznych.

Skojarzenia:

– Życie kołem się toczy,

– Dano mi na miarę moją…,

– Nie rozpaczaj, kiedy jest bardzo źle, bo właśnie sięgnąłeś dna, a tylko od niego można się odbić.

– Im więcej daję, tym jestem bogatszy,

– Karma – wymiana energetyczna,

– Bądź osią swego życia, a los przestanie Tobą miotać.

Co robi Koło Fortuny?

Toczy się, zmienia się, obraca, wiruje, uczy być centrum własnego świata, odpłaca, wyrównuje długi, inwestuje, czyni bogatym, napędza, rozkręca, prowadzi, ujawnia wewnętrzne bogactwo, prostuje lub gmatwa życiowe drogi, przynosi korzyści, daje nowe szanse.

Jakie jest Koło Fortuny?

Okrągłe, nie ma początku ni końca, karmiczne, celowe, mobilne, bogate, aktywne, energetyczne, zmienne, rozedrgane, inne na zewnątrz – inne wewnątrz, sprzyjające śmiałym, niezależne, poszukujące prawdy, przekorne, radykalne, trudne do zatrzymania.

Zalecenia

1. Ufaj Przestrzeni!

2. Odkryj swoje bogactwo! Czy dobrze znasz swoje zdolności i talenty?

3. Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś – to punkt wyjścia w procesie rozwoju.

4. Co jest sednem Twojej istoty? Od poznania siebie zaczyna się rozwój świadomości.

5. Świadomość – podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie. Przez pojęcie „świadomość” można rozumieć wiele stanów - od zdawania sobie sprawy z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie, poprzez świadomość istnienia swojego życia psychicznego aż po świadomość świadomą samej siebie. Jak jesteś świadoma siebie?

Koło Fortuny na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Koło Fortuny na tym poziomie to umiejętność znalezienia w samym sobie stabilnego centrum, „osi”, co pozwoli niezależnie od okoliczności zawsze być sobą. Ten Arkan jednoznacznie pokazuje, że jedynie utożsamiając się ze „sworzniem” w jego środku unikniemy różnorakich zawirowań życiowych, na jakie narażeni są ludzie próbujący żyć na powierzchni Koła. Jeśli człowiek nauczy się być centrum własnego świata, to niegroźne są dla niego żadne wichry dziejowe i problemy losowe, bo nie będą w stanie „zdmuchnąć” go z obranej drogi. „Oś” Koła Fortuny to po prostu nasze Wyższe Ja, które zawsze pozostaje sednem naszej istoty.

Poziom hermetyczny – w człowieku skrywa się wiele bogactw, których on nie chce zaakceptować, ponieważ to zmusiłoby go do zastosowania ich w praktyce, a przecież bezpieczniej jest żyć „jak wszyscy”. Nie chcemy uznać swojej kreatywności. Owszem, czasami zdarza się, że pomimo szczelnego zamknięcia w wyjątkowych sytuacjach to wewnętrzne bogactwo wyrywa się na chwilę na wolność i dokonujemy wtedy wielkich czynów zadziwiając tym siebie i innych, ale po chwili znów hermetycznie zamykamy swoje skarby i wracamy do roli „zjadacza chleba”.

Poziom ezoteryczny – oznacza napędowe siły Kosmosu i żywą i aktywną praprzyczynę tego, co dziś dzieje się z nami. To Koło Karmy. Zrozumienie tego pozwala pojąć i zaakceptować swoje przeznaczenie i misję życiową. Kiedy przestajemy walczyć z własną karmą, a więc tym, co kiedyś sami uczyniliśmy, z łatwością odnajdujemy swoje miejsce na świecie i skutecznie wypełniamy przeznaczone nam, a w zasadzie wybrane przez nas, zadania.

Poziom mistyczny – stąpanie po spirali, kolejny krąg i kolejny krąg, i kolejny – początek istoty ludzkiej w Bogu, przejście przez wszystkie kręgi i powrót do Boga.


********************************************


Eremita

HASŁO: Myślicie o prawdzie, jakby była ona formułką, którą można zaczerpnąć z książki. Prawdę nabywa się za cenę samotności. Jeśli chcecie podążać śladami prawdy, musicie się nauczyć iść samotnie.

A. de Mello

Przypomnienie symboliki

Oświecony, człowiek, który uczy się na cudzych błędach, duże doświadczenie życiowe, wysoka samoocena, osoba zadowolona z siebie i swego życia, idealista, ale twardo stąpający po ziemi, uzdolnienia w sferze ezoteryki.

Lęk przed samotnością, starością, kompleksy wypływające z niskiej samooceny, ktoś przekonany o tym, że jest głupi, niedoskonały, mało inteligentny, popełnianie ciągle tych samych błędów, dziwak, skrajny ekscentryk.


Skojarzenia:

– nigdy na nic nie jest za późno, to tylko kwestia naszej woli i wyboru – młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha,

– wielkość ducha budujemy przez całe życie dążąc do własnego rozwoju,

– jeśli nudzisz się sam ze sobą, coś nie tak jest z twoim rozwojem duchowym,

– poszukiwać źródeł swojej siły duchowej możemy tylko w sobie, a nie na zewnątrz,

– głębia duchowości zawiera się w tym, że człowiek żyje zgodnie z tym, co głosi.

Co robi Eremita?

Zna, wie, rozumie, oświetla, oświeca, pokazuje drogę, uczy, zgłębia, pojmuje, dąży, rozwija się, pogłębia, żyje zgodnie z tym, co głosi, doświadcza, podejmuje wyzwania, idzie do przodu, poszukuje prawdy, rozumie odwieczne Prawa Kosmiczne, podąża za głosem wewnętrznym,

Jaki jest Eremita?

Mądry, samotny, zagłębiony w sobie, duchowy, rozumiejący, wspierający, konsekwentny, odpowiedzialny, wytrwały, cierpliwy, doświadczony, zmotywowany, silny duchowo, bogaty wewnętrznie, gotów na nowe, dyskretny, zaufany, rozważny, roztropny, spokojny.

Zalecenia

1. Starość zaczyna się nie od ciała, a od głowy.

2. Kiedy zaczyna się starość? Wtedy, kiedy uwierzysz w to, że jesteś stary.

3. Możesz tyle, ile wierzysz, że możesz.

4. Gdzie żyjesz? Przeszłość odeszła bezpowrotnie…, przyszłość może nie nadejść…

5. Jeśli dobrze oświetlisz swoją własną drogę, to i inni będą mieli jaśniej.

Eremita na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Eremita to filozofia życiowa oparta na najgłębszej i czystej duchowości, to podążanie przed siebie bez oglądania się na innych i kierowanie się wyłącznie przesłaniami płynącymi z głębi Duszy. Człowiek opierający się na tym Arkanie wie skąd idzie i dokąd zmierza, a przy tym nieodmiennie opiera się na własnej mądrości życiowej, którą skrzętnie gromadzi przez całe swoje życie. W miarę zbierania tych doświadczeń staje się coraz bogatszy, a jego Dusza oczyszcza się z niepotrzebnych obciążeń, staje się wolna i prowadzi człowieka ku kreacji w najbardziej duchowej postaci.

Poziom hermetyczny – Eremita symbolizuje ludzką duszę, zamkniętą w ukryciu w obawie, że wypuszczenie jej na wolność będzie skutkować samotnością, odrzuceniem i brakiem zrozumienia w otoczeniu. Wszak Dusza jest niemodna, czysta, klarowna, nie mająca nic wspólnego z wymogami współczesnego świata. Nawet religia niewiele mówi o Duszy, każe ją tylko zbawiać. A jak można zbawiać coś, co jest zbawione z założenia? Wszak Dusza jest cząstką Boga jak on – wieczną i nieśmiertelną, a przez to dla większości ludzi straszną, bo tajemniczą i niepojętą.

Poziom ezoteryczny – ta karta sama w sobie jest sygnifikatorem tego poziomu. Symbolizuje wewnętrzną stronę wszystkich rzeczy i bezinteresowną duchową pomoc dla wszystkich żywych istot. Pomoc, ale nie ofiarę. To pokazanie, „oświetlenie” drogi, którą należy iść, ale nie zmuszanie do podążania nią. Eremita nikogo nie zmusza, by szedł za nim. Wskazuje kierunek, ale pozostawia prawo wyboru i nie zabrania popełniać błędów.

Poziom mistyczny – zrozumienie istoty ludzkiej kondycji i człowieczego losu. Najważniejszy punkt ziemskiej wędrówki – wejście na nią i zejście z niej w jednym miejscu.


********************************************


Sprawiedliwość

HASŁO: Niech prawo zawsze prawo znaczy, A sprawiedliwość - sprawiedliwość.

J. Tuwim

Przypomnienie symboliki

Równowaga wewnętrzna, poczucie sprawiedliwości wewnętrznej, człowiek, który ocenia siebie obiektywnie i akceptuje siebie takim, jakim jest, ktoś, kto zna swoje słabe punkty, ale pracuje nad nimi. Osoba, która nie akceptuje siebie, jest przepełniona poczuciem winy, ma skłonność do oskarżania samej siebie, strach przed karą za grzechy najczęściej wyimaginowane, brak godności osobistej.

Skojarzenia:

– prawa ludzkie się zmieniają, boskie – pozostają niezmienne,

– sprawiedliwość to niezgoda na bezprawie, czyjąś krzywdę, ból i niczym nieuzasadnione straty zarówno materialne, jak i emocjonalne,

– sprawiedliwość to umiejętność odróżniania dobra od zła bez jakiegokolwiek relatywizmu,

– sprawiedliwość to empatia i współczucie, które pozwalają zrozumieć drugą żywą istotę,

– „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie.” I. Kant

Co robi Sprawiedliwość?

Wyważa, rozważa, osądza, wycenia, karze i nagradza, wybacza, ocenia, uznaje, przyjmuje, odróżnia dobro od zła, wyrównuje, naprawia błędy, równoważy, wznosi się ponad potrzeby jednostki, doradza, uznaje, jedna, godzi, przynosi odkupienie win, wyrokuje.

Jaka jest Sprawiedliwość?

Prawa, obiektywna, empatywna, stała, niezmienna, rozważna, ślepa, oburzona, gniewna, surowa, czysta, uregulowana, rozsądna, karząca, wzniosła, szlachetna, wybaczająca, uczciwa, wyważona.

Zalecenia

1. „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.

2. Sprawiedliwość wrogiem „świętego spokoju”.

3. Co jest sprawiedliwością, a co samosądem – chcąc być zrównoważonym wewnętrznie naucz cię to rozróżniać.

4. Sprawiedliwość nie zawsze stoi w zgodzie z wyższą koniecznością.

5. Relatywizm – szczyt obłudy pod płaszczykiem albo sprawiedliwości, albo wyższej konieczności.

Sprawiedliwość na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Sprawiedliwość to opieranie swego światopoglądu na prawach uniwersalnych, boskich. Nie zawsze pokrywa się to z obowiązującym kodeksem karnym, gdyż sięga głębiej i odwołuje się do ponadczasowych, niezależnych od koniunktury politycznej, reguł postępowania. Wewnętrzne poczucie takiej sprawiedliwości nie pozwala człowiekowi popełniać czynów niegodnych i umożliwia w trudnych momentach opieranie się na prostych i prawych zasadach, niezmiennych od tysiącleci, gdyż dobro zawsze jest dobrem, a zło złem. Przy tej filozofii nie ma miejsca na relatywizm moralny.

Poziom hermetyczny – każdy z nas w głębi Duszy doskonale wie, co jest sprawiedliwe, a co nie. Nie każdy jednak pozwala tej wiedzy przebić się przez pancerz racjonalizacji, tłumaczeń i usprawiedliwień, gdyż wtedy musiałby tak samo traktować siebie i wszystkich dokoła. Hermetycznie zamknięte odwieczne prawa czasami próbują wyrwać się na zewnątrz, ale zazwyczaj są spychane z powrotem, gdyż człowiekowi się wydaje, że żyć zgodnie z nimi jest trudno i można się narazić na ostracyzm społeczny.

Poziom ezoteryczny – symbolizuje przyczyny, które można zrozumieć wychodząc od skutków. Tu kończy się pytanie „dlaczego?”, bo pojawia się odpowiedź na nie. Wszystko ma swoją przyczynę i swój skutek, ale nie każdy potrafi to dostrzec. Na tym poziomie jednak staje się to wyraźnie widoczne i zrozumiałe. Stąd już tylko krok do całkowitego oświecenia, które daje odpowiedzi na wszystkie pytania.

Poziom mistyczny – zagłębienie się w siebie, odrzucenie pozornie istotnych w kontekście społecznym spraw i zaufanie własnemu wnętrzu, gdyż jest ono odbiciem tego „co na Górze”.


********************************************


Rydwan

HASŁO: Statki w porcie są bezpieczne, ale stanie w porcie nie jest ich przeznaczeniem.

J. Shedd

Przypomnienie symboliki

Ktoś, kto umie cieszyć się ze swoich osiągnięć, poczucie wartości własnej, pozytywny stosunek do sukcesów i kariery, osoba, której sukcesy nie przewrócą w głowie, zdecydowane dążenie do realizacji wyznaczonych celów, aktywność. Lęk przed sukcesami, sławą, karierą, postawa typu: „lepiej się nie wychylać” lub bezpodstawnie wysokie mniemanie o sobie, osoba, która daje się wykorzystywać, brak asertywności, fobie komunikacyjne, pasywność.

Skojarzenia:

– na toczącym się kamieniu mech nie porasta,

– na rozstajach dróg wybieramy kierunek,

– idę do celu i prowadzę za sobą innych,

– żyję w społeczności i moje działania to uwzględniają,

– sukces jednostki sukcesem zbiorowości, w której ona egzystuje.

Co robi Rydwan?

Porusza się, jedzie, idzie, prowadzi, kieruje, powozi, dąży do wyznaczonego celu, odnosi sukcesy, prowadzi innych, wytycza kierunek, zwycięża, zdobywa sławę i uznanie, wzbudza zazdrość, doskonali się, polega na samym sobie, wie, czego chce, umacnia swoje pozycje, wchodzi na szczyt, pociąga za sobą innych, kieruje.

Jaki jest Rydwan?

Odważny, śmiały, szybki, zmotywowany, dynamiczny, aktywny, odpowiedzialny, szczery, optymistyczny, sławny, popularny, znany, konsekwentny, honorowy, bohaterski, energiczny, otwarty na innych, społeczny, asertywny, postępowy, nowoczesny, przebojowy, pewny siebie, waleczny, zwracający na siebie uwagę.

Zalecenia

1. „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”  

2. Odnoszenie sukcesów jest naszym obowiązkiem wobec społeczeństwa, w którym żyjemy.

3. Czasami powiedzenie słowa „nie” ma zbawcze właściwości.

4. Kluczem do sukcesu jest konsekwencja. Warto pamiętać, że najciemniej jest przed świtem i nie rezygnować z doprowadzenia spraw do końca przed samym ich zakończeniem.

5. Sami wybieramy drogę, którą podążamy, więc sami możemy też wybrać zmianę jej kierunku.

Rydwan na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Rydwan to zdolność do walki nie tylko o swoje, ale i o „nasze”. To duch przywódcy, który realizując swoje ideały czyni życie innych lepszym, szlachetniejszym, pełniejszym. Filozofia symbolizowana przez ten Arkan sprowadza się do przekonania, że robiąc coś dla innych spełniam nie tylko swoją powinność mieszkańca danej społeczności, ale i dokonuję kreacji w sposób naturalny i prawidłowy, a dzięki temu rozwijam się i wzrastam jako jednostka. To zdolność dostrzegania wzajemnych powiązań między żywymi istotami i skutków podejmowanych działań w odniesieniu do otaczającego środowiska.

Poziom hermetyczny – w każdym z nas drzemie potencjał prowadzący do sukcesów i rozwoju i to właśnie symbolizuje na tym poziomie Rydwan. Większość ludzi jednak boi się zwycięstw i sukcesów, woli nie wiedzieć do czego jest zdolna i co może osiągnąć w myśl rosyjskiego przysłowia „Ciszej jedziesz, dalej będziesz”. Ukrywamy swoją zdolności do kariery pod fałszywą skromnością – „A kim ja jestem, żeby się wyróżniać?” i nie przyjmujemy do wiadomości faktu, że przyszliśmy na Ziemię, by tworzyć i kreować swój świat.

Poziom ezoteryczny – symbolizuje siłę wprawiającą materię w ruch, ale nie tę fizyczną, lecz płynącą z głębi ludzkiej Duszy. To zdolność do pokonywania przeszkód i odnoszenia zwycięstw dzięki bogactwu własnego wnętrza. Rydwan wyklucza jakikolwiek zastój i marazm, a przy tym uczy łączenia pierwiastka in i jang, dając podstawy do budowania pełnej osobowości harmonizującej w sobie typową dla życia na ziemi polaryzację.

Poziom mistyczny – połączenie ziemskiej i niebiańskiej drogi prowadzącej do doskonałości i zrozumienia sensu swojej wędrówki poprzez wszystkie plany i poziomy.********************************************


Kochankowie

HASŁO: Kiedy zaciskasz pięści, nie możesz podać ręki.

I. Gandhi

Przypomnienie symboliki

Partnerzy, którzy wzajemnie troszczą się o siebie i rozwój związku, osoba rozsądna, ktoś, kto podejmuje mądre decyzje i dokonuje wyważonych wyborów, zdolność do prawdziwej miłości, empatia, współodczuwanie. Nieprawidłowe relacje w małżeństwie, urazy wyniesione z poprzednich związków, lęk przed miłością i zaangażowaniem uczuciowym, obsesyjne namiętności, problemy z podejmowaniem decyzji i dokonywaniem wyborów.

Skojarzenia:

– zdolność do czystej, bezinteresownej miłości czyni z nas ludzi,

– tylko miłość pozwala widzieć to, co nie jest widoczne dla oczu, to, co widzi tylko serce,

– Bóg kocha nas wszystkich takimi, jakimi jesteśmy i nas obdarzył taką samą zdolnością do kochania,

– miłość to najpotężniejsza siła istniejąca we Wszechświecie, dla niej nie ma żadnych barier. Jedynie taka miłość jest w stanie pokonać śmierć

– miłość likwiduje skłonność do oceniania i porównywania, a daje zdolność do rozumienia i współodczuwania – „Współkochać przyszłam, nie współnienawidzieć”.

Co robią Kochankowie?

Kochają, miłują, obejmują, przytulają, obdarowują, pieszczą, wybierają, decydują, określają się, ufają, współodczuwają, współczują, widzą sercem, czują, pragną, podziwiają, pomagają, oczarowują, uwodzą, flirtują.

Jacy są Kochankowie?

Kochający, oddani, zdecydowani, rozumiejący, współczujący, empatywni, wrażliwi, wyczuleni na innych, serdeczni, życzliwi, czuli, sympatyczni, pogodni, ciepli, subtelni, zachwycający, radośni, otwarci, czarujący, pomocni.

Zalecenia

1. Na miarę miłości Twojej będzie Ci dane…

2. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego… Trzeba zacząć od bardzo trudnej rzeczy, od pokochania siebie zgodnie z biblijnym przykazaniem: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. Kochaj siebie takim, jakim jesteś teraz, dziś, w czasie rzeczywistym. I nie ma tu nic do rzeczy ani to jak wyglądasz, ani jak ułożyło Ci się życie, ani jakie masz wykształcenie, ani sytuacja materialna, ponieważ kiedy pokochasz siebie, to i tak wszystko zmieni się na Twoją korzyść. Nie wierzysz? Sprawdź. Poza tym nie umiejąc kochać siebie, a więc najbliższą Ci istotę, tą, w towarzystwie której spędzisz całe życie, jak będziesz umiał kochać innych? Jesteśmy tak skonstruowani, że możemy dać tylko to, co mamy i znamy, jeśli nie ma w Tobie miłości do samego siebie, jeśli nie znasz tego uczucia, to nie możesz obdarzać nim innych!

3. Kochanie siebie, to przestrzeganie następujących wskazówek:

– bądź z siebie i tego, jaki jesteś dumny,

– w kontaktach z ludźmi ustalaj wyraźne granice i przestrzegaj ich,

– wykazuj się asertywnością, czyli umiejętnością mówienia zdecydowanego „nie”, kiedy chcesz komuś odmówić,

– bądź dla siebie wyrozumiały, nawet święci popełniają błędy, ale nie pobłażliwy,

– nie miej wyrzutów sumienia, lecz jeśli popełniłeś błąd – napraw go,

– przyjmij na siebie odpowiedzialność za swoje życie,

– nie bierz wszystkiego do siebie i jasno określaj to, co Cię interesuje,

– doceniaj swoje zdolności i talenty,

– nie stawaj sam sobie na drodze do sukcesów,

– przejawiaj siebie tak, jak tego pragniesz,

– codziennie zrób coś dobrego dla siebie.

4. Będąc istotą bezwolną i bezsilną, czyli nie kochającą siebie, być może nie utrudniasz sobie życia, ale z pewnością wyjątkowo mocno komplikujesz je innym. Stajesz się pasożytem żerującym na siłach witalnych i energii innych istot, a tym samym pozbawiasz się możliwości samorealizacji, spełnienia, osiągnięcia szczęścia i harmonii.

5. Jestem odpowiedzialny za swoje wybory…

Kochankowie na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Kochankowie na tym poziomie oznaczają czystą, wysublimowaną, całkowicie bezinteresowną miłość w jej najszerszym rozumieniu. Tu człowiek kocha nie po to, by coś z tego mieć, choćby partnera, ale dlatego, że zrozumiał, iż bez miłości nie jest człowiekiem. A wtedy przestaje mieć znaczenie wzajemność i do głosu dochodzi niczym nie skalane uczucie przepełniające tego, kto umie tak kochać. Filozofia życiowa oparta na tym Arkanie wynosi człowieka ponad małość i drobiazgowość, pozwala widzieć to, co nie jest widoczne dla oczu, to, co widzi tylko serce.

Poziom hermetyczny – Kochankowie to zamknięta głęboko wewnątrz człowieczego serca najczystsza miłość pozbawiona oczekiwań, pragnień i uwarunkowań. Jest ona hermetycznie zamknięta w ludzkim wnętrzu, gdyż wychowanie jakie odbieramy („jak będziesz grzeczny, to będę cię kochać”) sprawia, że nie wierzymy w istnienie bezinteresownych uczuć. Sądzimy, że na miłość „trzeba zasłużyć”, a to nie jest prawda – Bóg kocha nas wszystkich takimi jakimi jesteśmy i nas obdarzył taką samą zdolnością do kochania.

Poziom ezoteryczny – jeśli jednostce udało się wejść na ten poziom, to Arkan Kochanków uczy ją tego, jak wypełnić się boską miłością i stać się jej przekaźnikiem. Taki człowiek uzdrawia i leczy wszelkie rany tak fizyczne, jak i psychiczne samą swoją obecnością. To duchowe, ale i praktyczne rozumienie słowa „kocham” i przelewanie go na tych, którzy mają szczęście znaleźć się w otoczeniu takiej osoby.

Poziom mistyczny – to bycie miłością i bycie w miłości. Najpotężniejsza siła istniejąca we Wszechświecie, dla niej nie ma żadnych barier. Jedynie taka miłość jest w stanie pokonać śmierć.


********************************************


Kapłan

HASŁO: Wszyscy ludzie potrzebują bogów

Homer

Przypomnienie symboliki

Człowiek uczciwy, mądry, prawidłowy wzór ojca, obiektywne i bezstronne podejście do ludzi, jasne zasady moralne, prawość, wysokie zdolności intelektualne, umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce, dobry nauczyciel. Destrukcyjny ojciec, problemy wywołane brakiem ojca w dzieciństwie, skłonność do ulegania wpływom fałszywych proroków, fałszywe autorytety, trudności w rozróżnieniu dobra i zła, mentalność Kalego – „Jak Kali ukraść krowę, to dobrze, jak Kalemu ukraść krowę, to źle”.

Skojarzenia:

– wiedza czyni wolnym i niezależnym,

– wiara w Boga potrzebna jest słabym, wiedza o Bogu czyni silnym,

– myślenie nie boli i ma przyszłość,

– jeżeli nie mogę czegoś powiedzieć, bo to zrani inną osobę, to nie mówię nic, swoją opinię zachowując dla siebie,

– pozbądź się skąpstwa intelektualnego i dziel się swoją wiedzą, ale jej nikomu nie narzucaj.

Co robi Kapłan?

Wierzy, modli się, rozmawia z Bogiem, myśli, analizuje, wyciąga wnioski, podsumowuje, pamięta, naucza, objaśnia, prowadzi badania, zmusza do myślenia, doświadcza, wspiera, odkrywa, wzbudza zaufanie, ma autorytet, jest wzorem, wskazuje drogę, daje przykład, wyjaśnia, pośredniczy w inicjacji.

Jaki jest Kapłan?

Mądry, prawdomówny, uczciwy, wierzący, myślący, analityczny, prawy, moralny, tradycyjny, dostojny, mistyczny, pokorny, odkrywczy, godny, rozważny, głęboki, przepełniony wiedzą, ufny, wspierający, wymagający, ortodoksyjny.

Zalecenia

1. Na miarę wiary twojej będzie ci dane…

2. To wiara czyni nas silnymi, a nie wątpienie.

3. Bądź mistrzem w wybranej dziedzinie,

4. Boże! Użycz mi pogody ducha, abym godziła się z tym, czego nie mogę zmienić Odwagi, bym zmieniała to, co mogę zmienić Mądrości, bym umiała odróżnić jedno od drugiego I cierpliwości, bym doprowadzała do końca to, co zaczęłam Boże! Niech się dzieje wola Twoja, a nie moja Panie. R. Niebuhr

5. Postaraj się być ojcem dla samego siebie.

Kapłan na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Kapłan to z jednej strony symbol wzorców na jakich opiera się człowiek, jego autorytety, mistrzowie, których słuchał i u których pobierał nauki, a z drugiej – jego gotowość do stania się tym dla innych. To prawdy głoszone z największym przekonaniem i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Arkan ten symbolizuje to, w co człowiek wierzy całym swoim jestestwem i nigdy nie poddaje w wątpliwość, a jednocześnie jest jego kręgosłupem moralnym, który nie pozwala mu służalczo padać na kolana i być marionetką w rękach innych.

Poziom hermetyczny – Kapłan na tym poziomie symbolizuje wiarę jednostki, ale nie tą demonstrowaną na pokaz, w oficjalnych świątyniach, opartą na bezdyskusyjnym dogmacie, a tą wewnętrzną, taką jaką człowiek żywi w swoim sercu, opartą na miłości i wybaczeniu. To nie religia głoszona z ambon, lecz przeczucie Boga w sobie i wszystkim, co nas otacza i najprawdziwsza mistyka, której nie sposób ogarnąć i pojąć rozumem. Wszak w głębi siebie wiemy, że Bóg jest, bo go czujemy, jeśli tylko pozwolimy sobie na to.

Poziom ezoteryczny – oznacza dogłębne rozumienie boskiej iskry w sobie i traktowanie każdego napotkanego człowieka ze świadomością jego boskości – „Moje Wyższe Ja pozdrawia Wyższe Ja w tobie”. Na tym poziomie Kapłan oznacza czystość duchową, dążenie do doskonałości, wsłuchanie się w głos Najwyższego Nauczyciela i postępowanie zgodnie z tym, co mówi ludzka Dusza, a nie czego chce ego.

Poziom mistyczny – w pełni mistyczne pojmowanie Siły Wyższej i siebie jako jej części składowej – „Jestem w Bogu, Bóg jest we mnie”.


********************************************


Cesarz

HASŁO: Wściekłość w głosie jest często jedynie śmiertelnym rzężeniem rozumu w gardle.

J. F. Boyes

Przypomnienie symboliki

Mężczyzna, który wie, w czym tkwi jego siła, silna kobieta, człowiek doskonale zdający sobie sprawę z tego, czym powinien się zajmować, satysfakcja z pracy, odpowiedzialność, waleczność, zdolności organizacyjne. W odniesieniu do mężczyzn – albo negowanie swojej męskości, albo chorobliwe koncentrowanie się na niej, typ „macho”; w odniesieniu do kobiet – zbytnia męskość w charakterze, problemy w sferze intymnej wypływające z nieprawidłowego przebiegu inicjacji seksualnej; w odniesieniu do obu płci – lenistwo, zanurzony stosunek do władzy.

Skojarzenia:

– praca jest po ty, by się zmartwychwstało,

– ta sprawa, w którą wierzysz, zawsze warta jest walki,

– aby dobrze pracować najpierw trzeba poznać i przyjąć zasady, a dopiero potem zajmować się szczegółami (od ogółu do szczegółu),

– być Cesarzem, to być ojcem dla innych, niezależnie od swojej płci, czyli ustalać jasne reguły, przestrzegać ich i sprawdzać ich zgodność z zasadami społecznymi,

– honor i przyzwoitość, choć dziś niemodne, są podstawą godności osobistej i poczucia wartości własnej,

– „Cokolwiek czynisz, czyń mądrze i spokojnie oczekuj końca” – przysłowie łacińskie.

Co robi Cesarz?

Walczy, zdobywa, zwycięża, pracuje, zarządza, gospodarzy, odpowiada za coś, działa, robi, podbija, opanowuje, zachęca do działania, patronuje, przewodzi, trudzi się, wysila, osiąga, ustala zasady, włada.

Jaki jest Cesarz?

Aktywny, dumny, pracowity, walczący, działający, odpowiedzialny, waleczny, ambitny, dumny, uczciwy, porządny, honorowy, męski, dostojny, godny, wytrzymały, władczy, stanowczy, zorganizowany, odważny, pewny siebie.

Zalecenia

1. To, co robisz dla siebie, umiera razem z tobą, to co robisz dla innych jest nieśmiertelne i jest właśnie tym śladem, jaki zostawiasz na Ziemi.

2. „Piękno do pracy jest, by zachwycało (Cesarzowa), a praca, aby się zmartwychwstało” (Cesarz) – C. K. Norwid.

3. To, co robisz jest najlepszym świadectwem tego, jakim człowiekiem jesteś. Odpowiadasz przede wszystkim za to, co czynisz i tym świadczysz o sobie.

4. Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi – jeśli popełniłeś błąd, nie karz siebie za to, lecz go napraw, a jeśli się nie da, dokonaj zadośćuczynienia.

5. Próbuj odnajdywać siebie w tym, co robisz, a nie w tym, jak oceniają cię inni.

Cesarz na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Cesarz symbolizuje spójny system zasad i praw, którymi kieruje się w swoim życiu jednostka, ale głosi on, że tylko te zasady i prawa, które on akceptuje w pełni i w pełni przestrzega są jego zasadami. On nie uznaje tego, co narzucają mu inni ludzie, społeczność, Kosmos. Jest wolny od konformizmu. Sam tworzy swoją rzeczywistość, a więc i obowiązujące w niej zasady. Co więcej, zawsze jest gotów ponieść tego konsekwencje i wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Realizując się w takiej twórczości staje się niezwykle cenny dla swojej społeczności i dla całej ludzkości.

Poziom hermetyczny – Cesarz symbolizuje ten wymiar pracy i działań jednostki, który jest widoczny nie tylko na planie materialnym, ale i zostawia w niej ślad energetyczny. To ten odcisk człowieczych działań, który stawia pieczęć na poziomach subtelnych. Jednak większość z nas tego nie pojmuje, no bo jaki sens mają działania, których rezultat jest szczelnie zamknięty i wydaje się nam, że nie przenika do planu fizycznego. Tak uważając mylimy się jednak. Każde dzieło jeśli jest autentyczną kreacją rozpoczyna swój byt na Wyższych Planach.

Poziom ezoteryczny – symbolizuje boską energię przekształconą przez ludzkie działanie i dzięki temu oddaną z powrotem wyższym planom, by tam odciskała trwały ślad i zmieniała je. Wyższe plany, tak jak i plan fizyczny ulegają przekształceniom, a aby było to możliwe, niezbędna jest ziemska aktywność. Cesarz na tym poziomie skłania nas do wpływania na zastaną rzeczywistość i dynamicznego jej kształtowania.

Poziom mistyczny – ludzkie działanie jako boska kreacja, czyli tworzenie czegoś z niczego, boski i ludzki wymiar tworzenia. To, że możemy coś tworzyć jest świadectwem bożej iskry w człowieku.


********************************************


Cesarzowa

HASŁO: Człowiekiem wielkim jest ten, który nie zatracił dziecięcego serca.

Meng Ko Long (Mencjusz)

Przypomnienie symboliki

Kobieta, która zna swoje plusy i mocne strony, osoba czarująca, miły, delikatny mężczyzna, mądre podejście do partnerstwa i małżeństwa, dobry gust, wysokie poczucie estetyki, potrzeba piękna, gospodarność, zdolności logistyczne. W odniesieniu do kobiet – albo negowanie swojej kobiecości, albo chorobliwe koncentrowanie się na niej; w odniesieniu do mężczyzn – zbytnia kobiecość w charakterze, problemy w sferze intymnej wypływające z nieprawidłowego przebiegu inicjacji seksualnej; w odniesieniu do obu płci – problemy z poczuciem estetyki, upodobanie do brzydoty.

Skojarzenia:

– piękno jest wieczne i nieśmiertelne,

– piękno trwa niezależnie od chwilowych mód,

– żeby istnieć w pełni powinniśmy kochać samo życie i umieć odczuwać pragnienia,

– „kochać i tracić, pragnąć i żałować, padać boleśnie, znowu się podnosić, krzyczeć tęsknocie precz i błagać – prowadź. Oto jest życie. Nic, a jakże dosyć.” (L. Staff)

– Cesarzowa spokojnie przetrwa wszystko, bo jest znacznie bardziej wytrzymała i cierpliwa niż Cesarz.

– nie zamykaj się na piękno, bo pozbawisz tym samym swoją duszę energii niezbędnej jej do pełni życia.

Co robi Cesarzowa?

Olśniewa, zdumiewa, zachwyca, ujmuje, pociąga, uwodzi, gospodarzy, ubiera, czeka na odpowiedni moment, rodzi, pragnie, ozdabia, upiększa, wciela w życie, obdarza, jest kobieca, jest zawsze młoda, jest źródłem życia.

Jaka jest Cesarzowa?

Piękna, urodziwa, czarująca, uwodzicielska, olśniewająca, płodna, obfita, przyjmująca, pasywna, elegancka, cenna, oczekująca, cierpliwa, wytrzymała, pragnąca, namiętna, kobieca, zadbana, gospodarna, zorganizowana.

Zalecenia

1. Być kobietą, a nie Matką-Polką

2. Istotą kobiecości jest dawanie i ochrona życia – dziś więc dam czemuś życie – idei, myśli, zamiarowi lub ochronię życie – dziecka, psa, rośliny…

3. To jaka jesteś jest rezultatem Twego życia, ciężko na to pracowałaś, więc dlaczego to odrzucasz?

4. Cesarzowa ujawnia całe nasze piękno, tę niezwykłą urodę, która tkwi w nas – wystarczy to zaakceptować.

5. Jeśli jesteś kobietą, to bądź jak czuła i kochająca matka dla wszystkich, zaczynając od siebie.

Cesarzowa na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Cesarzowa to praprzyczyna życia, które jest wieczne i silniejsze niż śmierć. To przekonanie o tym, że to co się urodziło musi wzrastać, rozwijać się i doskonalić, a jednocześnie to bogactwo form i kształtów otaczającego nas świata. Twierdzi ona, że człowiekowi do życia niezbędne jest piękno, gdyż jest ono zarówno inspiracją do kreacji, jak i wytchnieniem pozwalającym uniknąć znużenia. Człowiek opierający swoją filozofię życiową na tym Arkanie otoczy się tym, co budzi zachwyt i rozwija uczucia estetyczne, a tym samym uczyni nasz świat piękniejszy spełniając podstawowe zadanie z jakim przychodzimy na świat – wcielając w życie bożą iskrę poprzez kreację.

Poziom hermetyczny – piękno jest wewnątrz człowieka, gdyż tylko Dusza jest w stanie odczuć te przesłanki estetyczne, które odbieramy poprzez zmysły, ale wielu z nas boi się kontaktu z nimi, ponieważ nie są w stanie poradzić sobie z jego ogromem. Ślizgamy się po powierzchni doznań, na wszelki wypadek nie zagłębiając się w nie. Wydaje się nam to bezpieczniejsze, bo trudno otworzyć hermetycznie zamknięte przestrzenie wypełnione urodą życia, bogactwem kształtów, kolorów, form, zapachów, dźwięków, obrazów itp.

Poziom ezoteryczny – Cesarzowa na tym poziomie twierdzi, że to, co się narodziło jest potrzebne i ma swoją funkcję do spełnienia na naszej planecie, nawet jeśli my tego nie rozumiemy. Abyśmy poznali piękno potrzebna jest dla kontrastu brzydota, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy szczęśliwi, musimy zaznać nieszczęścia. Na tym poziomie Cesarzowa prezentuje kwintesencję piękna jakie jest w stanie odczuć nie człowiek, ale jego Dusza.

Poziom mistyczny – bogini wcielona na planie fizycznym, koryto rzeki, przez które przepływa woda życia, ciągłość życia poprzez zdolność rodzenia-kreacji.


********************************************


Kapłanka

HASŁO: Żadna istota ludzka nie może tak naprawdę zrozumieć innej ludzkiej istoty i nikt nie jest w stanie urządzić wszystkiego tak, żeby ktoś drugi był szczęśliwy.

G. Greene

Przypomnienie symboliki

Związek z Naturą, wiedza tajemna, instynkt macierzyński, prawidłowe relacje dorosłego dziecka z matką, życie w zgodzie z rytmami przyrody, poznanie wewnętrzne, umiejętność korzystania z intuicji. Toksyczna, destrukcyjna matka, brak wiary w swoje zdolności i możliwości, fobie i lęki związane z przyrodą, upodobanie do plotek i sensacji, brak dyskrecji, zaburzone relacje dorosłego dziecka z matką.

Skojarzenia:

– wszystko ma swój czas,

– najwyższą wartością na ziemi jest życie,

– życie to krąg – umieranie, narodziny, rozwój, dojrzałość, umieranie…

– każda kobieta jest kapłanką życia,

– nie ma większej mądrości niż odwieczna mądrość przyrody,

– nie ma nic trwalszego od trawy,

– jeśli milczę, to nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia, może nie ma tych, do kogo mam mówić,

– wiedza tajemna nie dlatego jest tajemna, że ukrywana, ale dla tego, że niewielu może ją zrozumieć.

Co robi Kapłanka?

Trwa, żyje, istnieje, rośnie, wzrasta, rozwija się, milczy, wie, ukrywa, zachowuje w sekrecie, olśniewa, porusza się zgodnie z cyklami, łączy w sobie dobro i zło, przeczuwa, rozpoznaje w sobie, opiekuje się, chroni, czeka na swój czas.

Jaka jest Kapłanka?

Cierpliwa, wytrwała, milcząca, wyczekująca, tajemnicza, spokojna, cykliczna, biegunowa, gnostyczna (poznająca Boga poprzez swoje wnętrze), intuicyjna, wiedząca, neutralna, nieoceniająca, żywa, wytrwała.

Zalecenia Kapłanki

1. Nawiąż jak najlepszy kontakt z Naturą poczynając od siebie jako jej dziecka.

2. Rozwijaj intuicję i zwiększaj zaufanie do niej.

3. Ego może funkcjonować jedynie w oderwaniu od innych, ego nie posiada empatii, poczuj związek z tym, co cię otacza, opanujesz ego.

4. Kapłanka przenosi nas na wewnętrzne plany bytu, gdzie ludzie odkrywają dla siebie swoje własne misteria.

5. Kapłanka nawołuje nas do wypełnienia swoich obowiązków.

Kapłanka na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Kapłanka głosi pogląd, że święte nie jest nam dane raz na zawsze, lecz jest nim to, co uczynimy świętym, albowiem na naszej planecie święte jest wszystko, co żyje, ponieważ we wszystkim żywym ukrywa się pierwotny, boski Ogień- Agni. Jeśli Bóg obdarował coś życiem, to uczynił równym sobie wlewając weń boski pierwiastek i zdolność do kreacji. Oczywistym jest więc to, że filozofia życiowa tego Arkanu opiera się na szacunku i miłości dla każdego przejawu życia, gdyż widzi w nim świętość i boski dar. Bóg nie wartościuje życia, i nie twierdzi, że życie człowieka jest lepsze od życia róży. Jeśli róża dała światu więcej, jeśli wykreowała piękno, miłość, szlachetność, jeśli swoim istnieniem służyła na chwałę Boga, to jej życie spełniło swoje zadanie lepiej niż człowieka, który mordował, kradł i niszczył. 

Poziom hermetyczny – Kapłanka na tym poziomie mówi: „Królestwo moje jest nie z tego świata” i wskazuje na to, co istnieje poza poziomem materialnym, co nie dla wszystkich jest widoczne, a nawet bywa niewidoczne dla samego człowieka. To pierwotne pokłady siły i autentyczna natura danej jednostki, która na co dzień ukrywa się pod warstwami naniesionymi przez cywilizację, nowoczesność, oczekiwania społeczne. To zamknięta w szczelnym kokonie prawda o swojej istocie, do której trudno dotrzeć, a jeszcze trudniej zaakceptować. 

Poziom ezoteryczny – prezentuje zapłodnienie materii przez ducha, boską materię w każdym jej przejawieniu występującym w ziemskiej przyrodzie. Kapłanka tutaj twierdzi, że to, co żyje jest duchowe i dlatego święte, a jeśli święte to i profetyczne, czyli będące w stanie przepowiadać przyszłość. To z tego powodu większość sztuk antycznych w swoich pierwocinach opierało prognozowanie przyszłości na zjawiskach występujących w Naturze. 

Poziom mistyczny – boska mądrość kobiecej istoty, żeńska postać Boga, Matka – Natura – Bogini, odnalezienie opiekuńczego pierwiastka w sobie i zastosowanie go w odniesieniu do wszystkich potrzebujących istot.


********************************************


I Mag

HASŁO: To, co znajduje się za nami lub przed nami, to na­prawdę drobnostka w porównaniu z tym, co leży w nas.

R. W. Emerson

Przypomnienie symboliki

Łatwość komunikowania się, umiejętność zaakceptowania siebie, osoba, która lubi siebie, duży potencjał intelektualny, harmonia, kontakty z rodzeństwem i rówieśnikami, doskonałe władanie słowem. Problemy związane z okresem dojrzewania, unikanie kontaktów z rówieśnikami, kłopoty z zaakceptowaniem siebie, trudności w komunikowaniu, lęk przed publicznymi wystąpieniami, trudne relacje z rodzeństwem.

Skojarzenia:

– cywilizacja,

– nastolatek,

– młodość,

– inicjatywa,

– gromadzenie wiedzy,

– energia czerech żywiołów powinna być w równowadze,

– rozmowa,

– dyskusja,

– pewność siebie właściwa młodości,

– bracia i siostry.

Co robi Mag?

Harmonizuje, poznaje, dowiaduje się, informuje, uczy, rozmawia, dyskutuje, pisze, czyta, przemawia, przekonuje, doświadcza, czaruje, realizuje się, komunikuje, kontaktuje się, szuka towarzystwa.

Jaki jest Mag?

Inteligentny, błyskotliwy, czarujący, egoistyczny, ideowy, spokrewniony, poszukujący, ambitny, logiczny, inspirujący, przekonujący, elokwentny, gadatliwy, komunikatywny, towarzyski, harmonijny, młody.

Zalecenia Maga

1. Bądź ciekaw, poznawaj, to uchroni cię przed zgorzknieniem

2. Jeśli chcesz kierować sowim życiem, wykaż się do czasu do czasu inicjatywą zamiast wiecznie zdawać się na innych.

3. Mów do ludzi, którzy chcą Cię słuchać, słuchaj ludzi, którzy mają coś do powiedzenia  

4. Ćwicz umysł, bo właśnie tam zaczyna się starość. 

5. Jeśli osiągniesz harmonię w sobie, osiągniesz spokój ducha. 

Mag na wyższych poziomach Tarota 

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Mag symbolizuje system filozoficzny opierający się na harmonii czterech żywiołów i posiadanej wiedzy bez ograniczania źródeł jej pozyskiwania. Arkan ten wyklucza jakąkolwiek przesadę i fanatyzm. Pokazuje, że zachowanie prawidłowych proporcji we wszystkich sferach życia zapewnia spójność w postępowaniu i zadowolenie z własnego życia i z siebie. Mag uczy jak zaakceptować siebie takim, jakim się jest, by mieć dobry punkt oparcia do dalszego rozwoju. Mówi: „Obdarowałeś mnie Boże dostatnio, a ja uczynię z tego swoje bogactwo”. 

Poziom hermetyczny – Mag na tym poziomie to energia, będąca podstawą życia na naszej planecie, wcielona w jednostkę i zamieszkująca jej głębsze pokłady. Zdarza się, że człowiek nigdy w życiu do niej nie dociera albo wykorzystuje ją jedynie w ekstremalnych sytuacjach. Bywa jednak tak, że staje się ona źródłem bezgranicznej wewnętrznej harmonii, którą symbolizuje lemniskata – swobodny przepływ energii od źródła z powrotem do źródła ze zmianą kierunku w punkcie przecięcia się. 

Poziom ezoteryczny – symbolizuje rozum w służbie ducha – „wiem, że nic nie wiem”, jako punkt wyjścia do prawdziwej wiedzy i mądrości. To zaakceptowanie prawdy, że „są rzeczy na niebie i na ziemi, o których się filozofom nie śniło”. Mag na tym poziomie odrzuca „mędrca szkiełko i oko” i wchodzi na poziom nauk ezoterycznych, wewnętrznych, dzięki temu pojmuje prawdy ukryte przed okiem profanów. 

Poziom mistyczny – wiara wyrażona modlitwą płynącą prosto z serca, słowa wiary, słowa kreujące świat, potęga kreacji poprzez moc słowa.


********************************************


Przegląd Wielkich Arkanów pod kątem Psychologicznego Portretu Tarota

Przy interpretacji Psychologicznego Portretu Tarota posługujemy się znaczeniami interpretacyjnymi tradycyjnie przypisanymi każdemu Arkanowi. Jednak na głębszym poziomie musimy uwzględniać specyfikę znaczeń kart właściwą tej metodzie. Poniżej dzielę się tym, co zaobserwowałam podczas analizy tysięcy Portretów, jakie zrobiłam podczas opracowywania i w ciągu 22 lat pracy z tą metodą.

Głupiec

HASŁO: Za każdym razem gdy na świat przychodzi dziecko, świat jest tworzony od nowa J. Gaarder

Przypomnienie symboliki

Dziecko, spontaniczność, ciekawość świata, poszukiwanie siebie, entuzjazm, ufność, otwartość, odkrywanie nowych zainteresowań, pasja, wędrówka przez życie, świeżość. Problemy związane z wczesnym dzieciństwem, urazy psychiczne, brak kontaktu z wewnętrznym dzieckiem, skrajna naiwność, błazenada, popisywanie się, głupota, stereotypy.

Skojarzenia:

– niewinność,

– lęk przed spojrzeniem prawdzie w oczy,

– spontaniczność lub jej udawanie,

– niewiedza,

– źródło,

– chaos,

– zaufanie do swego instynktu,

– wolność,

– początek drogi,

– dziecko w każdym z nas.

Co robi Głupiec?

Idzie, wędruje, bawi się, błaznuje, gra, śmieszy, cieszy, szaleje, ryzykuje (choć nie wie o tym), poszukuje, gromadzi, zaczyna, kpi, ignoruje, inicjuje, interesuje się, zaciekawia, odkrywa.

Jaki jest Głupiec?

Rubaszny, niewinny, szalony, „jurodiwyj”, niedoskonały, niedoświadczony, unikalny, oryginalny, nieskażony stereotypami, wesoły, beztroski, nieodpowiedzialny, sprzeczny, infantylny, otwarty, szczery, naiwny.

Zalecenia Głupca

1. Przyjemności i fascynacje należy zaspokajać tak, jak głód.

2. Głupiec nie wie, że jest głupcem.

3. Głupiec mówi nam o tym, jak żyje się w raju.

4. Żadne słowa i etykietki nie oddadzą naszego wnętrza.

5. Bądź ciekawy! Dopóki coś Cię interesuje, czymś się pasjonujesz – nie starzejesz się!

Głupiec na wyższych poziomach Tarota

Poziom filozoficzno-światopoglądowy – Głupiec to praprzyczyna, początek, Wielki Wybuch, to moment, od którego wszystko się zaczyna, chaos, z którego wyłania się nasz świat. To biała karta, którą zapiszemy naszymi poglądami, przekonaniami, ideami, to rozproszone elementy, z których zbudujemy nasz system wartości, a jednocześnie zdolność do rozpoczynania od nowa i znów od nowa, i znów, nawet, kiedy inni uważają, że to nie ma już sensu. Człowiek, który opiera swoją filozofię życiową na tym Arkanie nigdy się nie starzeje i do końca swoich dni zachowuje świeżość i ciekawość dziecka.

Poziom hermetyczny – to inna przestrzeń, inne światy, niemożliwe do poznania logicznym umysłem. To Bóg, który rozpoczyna swoją grę, której reguły są dla człowieka nieznane, ale które powinniśmy przyjąć i zaakceptować bezwarunkowo, jeśli chcemy je poznać i korzystać z tej gry. Jeśli człowiek stanie się „Bożym dzieckiem” – ufnym, otwartym, spontanicznym, to dotrze do ukrytych pokładów niezwykłej twórczej energii. Nie bez powodu Jezus zachęcał – „Bądźcie jak dzieci”.

Poziom ezoteryczny – uosabia jedynego Twórcę, który wszystko przenika swoją nieśmiertelnością, energię tworzenia, pierwotny ocean jako praprzyczynę wszystkich rzeczy, w którym rodzi się życie. To z ezoterycznego punktu widzenia miejsce, gdzie wszystko się zaczyna – prapoczątek i największa głębia ducha, niemożliwa do ogarnięcia fizycznymi zmysłami. Można ją zrozumieć jedynie przez duchowe pojmowanie.

Poziom mistyczny – boski Duch, który gotów jest zejść w nic na początku tworzenia, by wykreować coś z niczego, wolny duch w poszukiwaniu doświadczeń.


********************************************


Karta Harmonii Psychicznej pozycja 12 - znaczenia poszczególnych kart

Proszę zwrócić uwagę, że na tej pozycji może wystąpić tylko Arkan o numerze parzystym!


Głupiec (XXII) - harmonia osiągana poprzez pracę z dziećmi, rozwijanie spontaniczności, radości życia i kontakty towarzyskie.

Mag (I) - harmonia osiągana poprzez zdobywanie wiedzy, kontakty z rówieśnikami i rodzeństwem.

Kapłanka (II) - harmonia osiągana poprzez kontakt z naturą, pracę na działce, wyjazdy na wieś oraz pomaganie innym.

Cesarzowa (III) - harmonia osiągana poprzez kontakt z pięknem, zainteresowania sztuką, modą i dzięki kontaktom z kobietami.

Cesarz (IV) - harmonia osiągana poprzez pracę, rozwój zawodowy, osiągnięcie znaczącej pozycji społecznej oraz dzięki kontaktom z mężczyznami.

Kapłan (V) - harmonia osiągana poprzez studia, filozofię, kontakty z wykształconymi ludźmi, religię i głęboką moralność.

Kochankowie (VI) - harmonia osiągana poprzez zgodne partnerstwo, współpracę z drugą osobą i umiejętnie podejmowane decyzje i wybory.

Rydwan (VII) - harmonia osiągana poprzez dążenie do sukcesu, zdobycie sławy, uznania i popularności.

Sprawiedliwość (VIII) - harmonia osiągana poprzez dążenie do sprawiedliwości wewnętrznej i zewnętrznej, pracę społeczną na rzecz środowiska.

Eremita (IX) - harmonia osiągana poprzez rozwój duchowy, rozwijanie zainteresowań ezoterycznych, kontakty ze starszymi ludźmi.

Koło Fortuny (X) - harmonia osiągana poprzez bezpieczeństwo materialne, stabilizację finansową i przepracowanie spraw karmicznych.

Moc (XI) - harmonia osiągana poprzez zajęcia sportowe, pracę fizyczną, realizację wszystkich możliwości i potencjałów oraz mądrą troskę o własne zdrowie.

Wisielec (XII) - harmonia osiągana poprzez medytację, kontemplację, modlitwę i zgłębianie własnej psychiki.

Śmierć (XIII) - harmonia osiągana poprzez dokonywanie zmian, inicjowanie transformacji i zawierzenie się Sile Wyższej.

Równowaga (XIV) - harmonia osiągana poprzez równowagę między tym, co wewnątrz człowieka, a tym, co na jego zewnątrz oraz dzięki harmonijnym relacjom ze środowiskiem.

Diabeł (XV) - harmonia osiągana poprzez satysfakcję seksualną, dzięki prawidłowemu wykorzystaniu posiadanej energii i szerokie kontakty z ludźmi.

Wieża Boga (XVI) - harmonia osiągana poprzez zniszczenie starych struktur i zbudowanie nowych - lepszych, nowocześniejszych, bardziej funkcjonalnych.

Gwiazda (XVII) - harmonia osiągana poprzez twórczość artystyczną, odpoczynek i dobre relacje z przyjaciółmi.

Księżyc (XVIII) - harmonia osiągana poprzez rozwijanie pierwiastka żeńskiego, ciepło domowe oraz dzięki intuicji.

Słońce (XIX) - harmonia osiągana poprzez rozwijanie pierwiastka męskiego, zdobycie prestiżu i wysokiej pozycji.

Sąd Boży (XX) - harmonia osiągana poprzez bliskie i ciepłe kontakty w rodzinie oraz mądry i dojrzały system wartości.

Świat (XXI) - harmonia osiągana poprzez kontakty z zagranicą, podróże, zainteresowania elektroniką i tym, co nowoczesne.


********************************************


Matryca – Poziom wydarzeniowy – I

Ten poziom jest zrozumiały dla wszystkich, ponieważ każdy z nas jest zazwyczaj świadomy tego, co się z nim dzieje, co go spotyka, jakie wydarzenia zachodzą w jego życiu. To w rubrykach tego poziomu znajdziemy zapisane najważniejsze wydarzenia, które nas spotkają w przeciągu całego naszego pobytu na Ziemi i również tutaj znajdziemy podpowiedź jak na nie prawidłowo reagować, by przeżyć je tak jak należy z korzyścią dla własnego rozwoju i dla otaczającego nas środowiska, a nawet świata. To ostatnie stwierdzenie nie jest przesadą – nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, co nazywane jest „efektem motyla”, który głosi, że trzepot skrzydeł motyla w Chinach może wywołać burzę śnieżną w Kanadzie. Tym bardziej więc każde ludzkie działanie, dowolny dokonany przez człowieka akt, a nawet wypowiedziane słowo będzie skutkować swoistymi następstwami w Przestrzeni. Następstwami, których z reguły nie można przewidzieć, ale tym niemniej warto o tym pamiętać. Czy mamy wpływ na poziom wydarzeniowy? Oczywiście, tak jak i na każdy inny. Tutaj tym wpływem jest nasz stosunek do tego, co się dzieje, sposób reagowania, a przede wszystkim zdolność do modelowania przebiegu wydarzeń. Mówiąc inaczej – zdolność do planowania i modyfikowania swoich planów w procesie ich realizacji z wykorzystaniem Arkanów, które występują na tym poziomie. Oczywistym jest to, że najlepiej opierać się na tych Arkanach, których mamy dużo w danej kolumnie, np.


W podanym przykładzie pod względem ilość Arkanów wyraźnie wyróżnia się Mag (4 Arkana), Kapłanka (5 Arkanów) i Koło Fortuny (4 Arkana). Z drugiej strony mamy też całkowity brak Arkanów w kolumnie Wisielca, Wieży Boga i Sądu Bożego. To są bardzo ważne wskazówki, dla właściciela tej Matrycy. Mówią one, że aby skutecznie działać, musi on dokładnie wszystko przemyśleć, a nawet z kimś przedyskutować, prowadzić działania harmonijnie, bez nagłych zrywów i opierać je na współpracy z rówieśnikami oraz posiadanych kontaktach. Duże znaczenie taki człowiek powinien nadawać dyskrecji, swojej własnej intuicji, współdziałaniu z kobietami, zaś regeneracja sił przebiega u niego w bezpośrednim kontakcie z naturą. Z kolei Koło Fortuny ukazuje to pole, na którym odniesie dana osoba największe sukcesy, a będzie to sfera finansowa oraz wysokie zdolności adaptacyjne umożliwiające przystosowanie się do każdych okoliczności. Natomiast puste kolumny, czyli Arkana, których na danym poziomie nie ma, są ostrzeżeniem, by w tych sferach zachować szczególną ostrożność i w żadnym wypadku nie opierać na nich swoich działań. W tym wypadku należy bardzo uważnie odnosić się do wszelkich używek, dbać o równowagę psychiczną, gdyż brak Arkana Wisielca wskazuje na skłonność do ulegania nałogom, szczególną podatność na bodźce emocjonalne i łatwość wpadania w stany depresyjne. Natomiast pusta kolumna Wieży Boga ostrzega przed tendencją do niszczenia tego, co się buduje, kłopoty z doprowadzaniem rozpoczętych spraw do końca, autoagresją i niszczącymi zachowaniami. Wskazuje też na obawę, że to, co dana osoba „buduje” (w dowolnym tego słowa znaczeniu) się zawali. W podanym przykładzie na I poziomie Matrycy brakuje także Arkanu Sądu Bożego, co wskazuje na duże problemy w sferze rodzinnej, zaburzenia w relacjach na linii rodzice – dzieci i to zarówno w odniesieniu do rodziców właściciela, jak i do jego dzieci jeśli takie są, bo w takim przypadku po prostu często taka osoba nie ma dzieci. Należy tutaj również starannie popracować nad wyznawanym systemem wartości opierając go na stałych i tradycyjnych poglądach. Tak więc prawidłowa analiza I poziomu Matrycy pomaga w lepszym zorganizowaniu sobie życia w sferze bytowej, praktycznej i ułatwia codzienne działania, jak również planowanie i realizowanie wytyczonych sobie celów. Pomaga też uniknąć błędów wynikających z nieprawidłowej oceny swoich możliwości i opierania się na tych właściwościach, których w gruncie rzeczy człowiek nie posiada.


********************************************


Portret Psychologiczny. Karta lęków i kompleksów – 4. pozycja w Portrecie Wewnętrznym 

Kartą, która wskazuje nam lęki, kompleksy, blokady ukryte w podświadomości analizowanej osoby jest ta, która leży na 4. pozycji w Portrecie Wewnętrznym (Doniczce). Obliczamy ją sumując wartości leżące na pozycji 1. i 2. Jest to trudna do interpretacji pozycja, ponieważ wskazuje na rzeczy, do których człowiek najczęściej się nie przyznaje, albo dlatego, że o nich nie wie (wszak to pozycja podświadomości, a tam ukrywają się wyparte przez człowieka sprawy), albo że nie chce się do nich przyznać i dopuścić do świadomości. Żeby było Ci łatwiej Czytelniku, poniżej podam najczęstsze lęki i kompleksy, na jakie wskazują poszczególne Wielkie Arkana, ale chcę zaznaczyć, że może być ich więcej, niż te podane przeze mnie, a także podkreślić, że wpływ kart sąsiadujących może te znaczenia nawet dość mocno modyfikować. 

Głupiec (XXII) – wskazuje na problemy związane z wczesnym dzieciństwem (od urodzenia do 7-8 lat) i wydarzeniami, jakie człowiek przeżywał w okresie między narodzinami a początkiem nauki w szkole podstawowej. Bardzo często odnosi się to do spraw, których w sposób świadomy nie pamiętamy i Portret ma tu duże pole do popisu, ponieważ pomaga wydobyć na światło dzienne różne problemy zagrzebane głęboko w podświadomości. Karta ta wskazuje także na dziecko, jakie tkwi w każdym z nas, niezależnie od tego czy w danym momencie mamy lat 0, czy 60 i jego niezaspokojone albo i wręcz ignorowane problemy, bo kto z nas ma czas w tym zabieganym świecie zatrzymać się i wsłuchać w cichutki i bezradny głosik, który od czasu do czasu usiłuje powiedzieć o swoich potrzebach. W związku z tym może informować o problemach w spontanicznym przejawianiu siebie, braku umiejętności zdrowej zabawy, skłonności do dziwnych, a nawet niebezpiecznych rozrywek. 

Mag (I) – mówi o problemach związanych z okresem dojrzewania, utrudnionych kontaktach z rówieśnikami (niezależnie od wieku danej osoby) i rodzeństwem (rodzonym lub ciotecznym) oraz o kłopotach w zaakceptowaniu siebie i swego miejsca w społeczeństwie. Często informuje o pewnej niedojrzałości właściciela Portretu lub wręcz o postawach i zachowaniach infantylnych w stosunku do jego wieku. Jeśli wpływa na nią z pozycji 1. Cesarzowa (dotyczy kobiet) lub Cesarz (dotyczy mężczyzn) będzie sugerować problemy z identyfikacją z własną płcią. Może też wskazywać na kłopoty z precyzyjnym wysławianiem się, jasnym prezentowaniu swoich poglądów lub paniczny lęk przed publicznymi wystąpieniami. 

Kapłanka (II) – informuje o problemach wynikających z trudnych relacji z matką, o jej destrukcyjnym wpływie na psychikę właściciela Portretu. Może to być zbyt autorytarna matka, jak też osoba nadmiernie pobłażliwa, która zamiast wychować dziecko, rozpieszczała je i pozwalała na wszystko. W większości kultur szacunek do rodziców jest podstawowym obowiązkiem dziecka. W kręgach chrześcijańskich jest on zaakcentowany szczególnie mocno i należy do Dekalogu: „Czcij ojca swego i swoją matkę” (Pwt5.16). W stosunkach z matką tkwi jednak bardzo wiele problemów ludzi żyjących w XXI w. Z jednej strony czujemy się zmuszeni do przestrzegania zarówno zwyczajów kulturowych, jak i tradycji religijnych, w których wyrośliśmy, z drugiej zaś ilość nieprawidłowości oraz nadużyć popełnianych przez matki w toku wychowania dzieci rośnie w zatrważającym tempie. Niemowlę, małe dziecko, a nawet nastolatek są całkowicie zależni od postaw swojej rodzicielki. Jeśli relacja między nimi zostaje zaburzona, dziecko przyjmuje winę na siebie. Nawet mu do głowy nie przyjdzie, by winić o cokolwiek swoją matkę. Dzieci bezwarunkowo kochają swoich rodziców i tym okrutniejsze są rany zadawane przez nich. Dodatkowo karta ta może mówić o braku kontaktu z Naturą, oderwaniu od naturalnych rytmów (np. zaburzenia snu i czuwania, naruszeni funkcjonowania zegara biologicznego) oraz blokady wywołane przez nauczycielki i inne kobiety autorytatywne z racji zawodu. 

Cesarzowa (III) – tę kartę (jak i następną) interpretujemy inaczej dla kobiet, a inaczej dla mężczyzn. Jeśli analizujemy Portret kobiety to wskazuje ona na problemy z kobiecością, o jej negowaniu lub przesadnym koncentrowaniu się na niej, sprowadzaniu siebie wyłącznie do roli kochanki czy matki, bez uwzględniania wszelkich innych ról, jakie można pełnić w życiu. W odniesieniu do mężczyzn mówi ona o zbytniej kobiecości w charakterze, o problemach wypływających z inicjacji seksualnej, a nawet o kompleksie kastracyjnym. Często wskazuje ona po prostu na problemy w relacjach z kobietami, a nawet wręcz lęk, jaki one wywołują we właścicielu Portretu. Dodatkowo i to w odniesieniu do obu płci może sygnalizować problemy polegające na nieumiejętności dostrzegania piękna w życiu, o pociągu do brzydoty, szpetności czy kiczu. 

Cesarz (IV) – tę kartę (jak i poprzednią) interpretujemy inaczej dla kobiet, a inaczej dla mężczyzn. I tak w przypadku panów karta ta będzie mówić o negowaniu własnej męskości lub typie „macho” przekonanym, że wulgarność i brutalność czynią z niego mężczyznę. W odniesieniu do kobiet wskazuje na problemy z nadmierną męskością w charakterze lub kłopoty mające swe źródło w inicjacji seksualnej, które często później przenoszone są na relacje partnerskie. Często wskazuje ona po prostu na problemy w relacjach z mężczyznami, a nawet wręcz lęk, jaki oni wywołują we właścicielce Portretu. Dodatkowo i to w odniesieniu do obu płci może sygnalizować problemy związane z władzą, chęć manipulowania i kontrolowania innych. Dość często również wskazuje na skłonność do pracoholizmu. 

Kapłan (V) – informuje o trudnych kontaktach i relacjach z ojcem zarówno w przeszłości, jak i w chwili obecnej, o jego destrukcyjnym wpływie na właściciela Portretu, jak też o skłonności do ulegania wpływom fałszywych proroków i „guru”, czyli o potrzebie znalezienia wzorca, autorytetu, jakim niestety nie stał się w swoim czasie ojciec. Z tego powodu człowiek łatwo się dostaje pod wpływ różnego rodzaju nawiedzonych „nauczycieli” i przywódców sekt. Może też wskazywać na problemy z nauką na wyższym poziomie, kompleksy wywołane brakiem odpowiedniego wykształcenia lub odwrotnie – odrzucanie wszelkich wartości, jakie daje odpowiednio wysoka wiedza. 

Kochankowie (VI) – ta karta mówi przede wszystkim o problemach z nawiązaniem prawidłowych relacji partnerskich, o trwaniu w destrukcyjnych związkach, o skłonności do obsesyjnych namiętności. Każdy z nas, a przynajmniej zdecydowana większość pragnie znaleźć partnera, z którym można ułożyć sobie życie, znaleźć w nim oparcie w trudnych chwilach, otrzymać i dać zrozumienie i miłość, a mimo to, a może właśnie dlatego jest to dziedzina, która przynosi wielu osobom problemy, kłopoty i ból. Kochankowie na 4. pozycji pokazują, iż dana osoba albo sama nie umie budować zdrowych związków, albo podświadomie szuka partnera, z którym nie uda jej się tego dokonać. Oprócz tego karta ta może wskazywać na to, że właściciel Portretu nie umie podejmować decyzji, nieustannie odczuwa rozterki i nie umie dokonywać prawidłowych wyborów. 

Rydwan (VII) – wskazuje na głęboko zakorzeniony lęk przed sukcesem, wybiciem się, osiągnięciem uznania, sławy czy popularności, z drugiej strony mówi o tym, że jednostka daje się wykorzystywać z różnych powodów i jest mało asertywna, czyli nie umie powiedzieć „nie” bez poczucia winy, ani „tak” bez złości czy gniewu spowodowanego tym, że jego odpowiedź została wymuszona. W dzisiejszych czasach wiele osób mogłoby pójść do przodu, osiągnąć sukces, wejść na szczyt, lecz ich własne wewnętrzne lęki i niepokoje nie pozwalają im na to i powodują, że taka osoba zatrzymuje się w pół drogi lub już na starcie torpeduje własne poczynania. 

Sprawiedliwość (VIII) – mówi o problemach z samoakceptacja, niesie informację o tym, że człowiek jest przepełniony poczuciem winy i skłonny do samooskarżeń. W niektórych przypadkach może też wskazywać na starch przed karą za grzechy i to z reguły wyimaginowane przez właściciela Portretu, a nie faktycznie popełnione. Z reguły taka postawa jest nabywana w toku życia. Bardzo często przyczyną zaistnienia tego rodzaju problemów są metody wychowawcze stosowane w dzieciństwie wobec danej jednostki tak w domu rodzinnym, jak i w szkole, szczególnie na lekcjach religii, na których katecheci zamiast uczyć o miłości Boga, starszą swych uczniów ogniem piekielnym. Analiza tych zagadnień jest szczególnie trudna, ponieważ zadanie polega tutaj nie tylko na ich zdiagnozowaniu, lecz na umiejętności rozróżnienia toksycznego, bezpodstawnego poczucia winy od tego, które jest zdrową reakcją człowieka na popełnione przez siebie błędy. Przecież poczucie winy jest stanem, z którym każdy z nas się kiedyś zmagał. 

Eremita (IX) – sygnalizuje przede wszystkim lęk przed samotnością, przeświadczenie, że właściciel Portretu jest na nią skazany, albo że będąc samotnym nie poradzi sobie z życiem. Dodatkowo mówi o kompleksach związanych z niską oceną własnej inteligencji i o przekonaniu, iż jest się niedoskonałym w tym względzie, głupszym niż reszta ludzi, a przynajmniej niż osoby z najbliższego otoczenia. Problemy sygnalizowane przez tę kartę mogą też odnosić się do duchowości jednostki, jej stosunku do osób starszych i nieumiejętności czerpania ze zdobytych przez siebie doświadczeń, co jeszcze bardziej pogłębia kompleksy dotyczące posiadanych możliwości umysłowych. 

Koło Fortuny (X) – mówi o strachu przed biedą i nędzą, sygnalizuje brak poczucia bezpieczeństwa oraz stabilizacji materialnej. Może też sugerować skłonność do nalogowego uprawiania hazardu. Dodatkowo bardzo często wskazuje na obciążenia karmiczne, jednak tym zagadnieniem zajmiemy się w dalszej części książki. Sprawy materialne tak czy inaczej dotykają nas wszystkich, jednak nie każda osoba ma na 4. pozycji tę kartę. Jeśli jednak ona tam jest mówi o zaburzonym stosunku do pieniędzy, lęku przed nimi lub skrajnym ich pożądaniu, o nieumiejętności znalezienia zdrowej równowagi między tym co materialne, a tym, co duchowe. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, kiedy na X na 4. pozycji wpływa karta XXII z pozycji 1. 5. lub 6., gdyż oznacza ona negatywne kody na temat pieniędzy wyniesione z domu rodzinnego, a te znacznie trudniej przepracować niż nabyte później. 

Moc (XI) – sygnalizuje, że człowiekowi brakuje wiary w siebie i swoje możliwości, informuje też o strachu przed słabością i chorobami. Niestety nie są to jej jedyne znaczenia w przypadku, gdy lezy na 4. pozycji, ponieważ może ujawniać fakt, iż dana osoba była lub jest ofiarą przemocy, agresji i siły fizycznej. Problemy tej natury, wbrew pozorom zamiast maleć, narastają i są coraz powszechniejsze, a ci, którzy ich doświadczyli czy doświadczają zamiast się bronić i szukać pomocy, skrzętnie swoje dramaty ukrywają, spychają do podświadomości, a nawet potrafią usprawiedliwiać postępowanie agresora. Szczególnie często zdarza się to, gdy do aktów przemocy dochodziło w dzieciństwie. W takim wypadku może dojść do całkowitego wyparcia i właściciel portretu na tak postawioną diagnozę kategorycznie zaprzecza. Dzieje się tak dlatego, że łatwiej taki dramat wyprzeć do podświadomości i całkowicie o nim zapomnieć, niż przyznać się przed samym sobą, że rodzice czy opiekunowie z dzieciństwa mogli być tak okrutni dla małego dziecka. Dodatkowo karta ta może jeszcze sygnalizować niechęć, a nawet wstręt do własnego ciała, jego procesów fizjologicznych, czyli po porstu do własnej fizyczności. 

Wisielec (XII) – informuje o braku równowagi emocjonalnej właściciela Portretu, o jego skłonnościach do zamykania się w sobie, może sugerować skłonności do używek wpływających na zmianę stanu świadomości (alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych), bardzo często mówi o toksycznym wstydzie, czyli takim, kiedy ktoś wstydzi się za niemoralne, nieuczciwe czy niegodne postępowanie innych osób, choć do tego w żaden sposób się nie przyczynił, np. żona alkoholika wstydzi się postępowania swego pijanego męża i ukrywa jego wybryki przed rodziną i znajomymi. W skrajnych przypadkach może wskazywać na poważne zaburzenia emocjonalne. 

Śmierć (XIII) – najczęściej sygnalizuje takie problemy, jak lek przed przyjęciem odpowiedzialności za swoje życie, chorobliwe obawy przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, strach przed starością i śmiercią. Nie są to tak rzadkei problemy, jakby się pozornie wydawało. Żyjemy w czasach wynaturzonego kultu młodości. Krzyczą o tym z ekranów telewizorów wszystkie reklamy, które z jednej zmarszczki robią prawdziwą tragedię, wszystkie filmy, w których grają wyłącznie młodo wyglądający aktorzy (bez względu na faktyczny wiek metrykalny), wszystkie oferty pracy, gdzie wyraźnie zaznacza się, że poszukiwany pracownik powinien być jak najmłodszy. Nie ceni się doświadczenia nabywanego z wiekiem, mądrości życiowej, jaka jest udziałem ludzi starszych i doskonałości, której nabywa się w każdej dziedzinie wraz z upływem lat. I choć osobiście nie mam zamiaru wstydzić się swoich zmarszczek, z których każda jest pamiątką moich wygranych zmagań z przeciwnościami losu, ani ukrywać wieku, który jest gwarantem posiadanych przeze mnie doświadczeń życiowych, to wiele osób ma z tym problemy. W Portrecie zasygnalizuje je karta Śmierci na 4. pozycji. 

Równowaga (XIV) – sygnalizuje problemy w znalezieniu i stosowaniu w życiu zasady „złotego środka”, o braku umiaru i nieumiejętności znalezienia równowagi między tym, co zewnętrzne, a tym, co dzieje się wewnątrz człowieka. Informuje też o skłonności do marazmu i zastoju właściciela Portretu, który bardzo często chciałby coś zrobić, ale oczekuje aż ktoś inny wskaże mu drogę, którą powinien pójść, powie, co on ma robić, a najlepiej, jak to w dodatku zrobi. Taki człowiek czeka na cud i nie chce przyjąć do wiadomości, że tylko od niego zależy, czy coś się w jego życiu ziemni, czy wszystko pozostanie równie szare i bezbarwne. Karta ta może też mówić o przywiązywaniu nadmiernej uwagi do opinii innych ludzi, szczególnie sąsiadów i znajomych i życie pod dyktando tzw. opinii publicznej, co z kolie utrudnia samorealizację i i przeżywanie własnego życia. 

Diabeł (XV) – to karta, która wskazuje na wyjątkowo destrukcyjne i trudne do przepracowania problemy. Informuje o urazach powstałych w wyniku molestowania seksualnego, gwałtu, o uleganiu wpływom sekt i grup przestępczych, uprawianiu czarnej magii. Może wskazywać na głębokie uzależnienia od seksu, skłonność do perwersji i dewiacji w tej sferze lub do całkowicie odmiennej inklinacji – pełnej blokady tej dziedziny życia, pruderii, zakłamaniu, fałszywym wstydzie, co ogromnym stopniu rzutuje na Zycie intymne tak właściciela Portretu, jak (co oczywiste) i jego partnera. Bardzo trudno pracuje się z osobami, u których w Portrecie na 4. pozycji jest karta Diabła i nigdy nie podejmuję się ich rozwiązania bez wsparcia odpowiednich fachowców, psychologów i seksuologów. Nawet jeśli te urazy nie są zbyt głębokie i można byłoby z nimi pracować przy pomocy kart Tarota, to bardzo trudno jest nawiązać odpowiedni kontakt z taką osobą, ponieważ w naszym kraju jeszcze nadal mówienie o sprawach związanych z erotyką nie należy do tematów akceptowanych społecznie i pozostaje z reguły co najwyżej na poziomie mało wybrednych dowcipów. W łagodniejszej formie karta ta może mówić o tym, że człowiek nie umie prawidłowo gospodarować posiadaną energią i albo ją marnotrawi na bezsensowne działania, albo korzysta z niej w stopniu minimalnym. 

Wieża Boga (XVI) – wskazuje na skłonność do stanów depresyjnych, załamań nerwowych i nerwic psychosomatycznych i w takim wypadku należy właścicielowi Portretu zasugerować leczenie kliniczne. Poza tym informuje o tym, że dana osoba nie umie kończyć starych spraw i pozwala, żeby wpływało na nią to, co działo się w przeszłości. Wielu z nas nie umie oderwać się od negatywnych wspomnień, przeżytych urazów i wprowadzonych kiedyś kodów. Jeśli coś nam się nie udaje, szukamy usprawiedliwienia w trudnym dzieciństwie, złych wpływach nieżyczliwych osób, narzekamy na los, warunki życia lub zwalamy winę na prześladującego nas jakoby pecha. Szczególną tendencję do takich zachowań mają osoby z Wieżą Boga na 4. pozycji w Indywidualnym Portrecie. Karta ta może też wskazywać na nieświadome działania destrukcyjne człowieka wymierzone w samego siebie, co prowadzi do torpedowania prowadzonych spraw. 

Gwiazda (XVII) – informuje o tym, że właściciel Portretu ma zaburzony kontakt z własnymi uczuciami, boi się ich otwartego wyrażania, szczególnie tych, które w tradycyjnym rozumieniu są uznawane za „złe”, czyli złości, gniewu, nienawiści itp. Dodatkowo mówi o zablokowanej kreatywności danej jednostki, cynicznym odejściu do takich uczuć jak miłość, przyjaźń, współczucie oraz nieumiejętności wyrażania swoich potrzeb w tej dziedzinie. Nietrudno spotkać ludzi, którzy nie umieją określić, co czują w dnaje sytuacji, a wszelkie decyzje lub rozpoczynane działania kończą się fiaskiem lub zostają przerwane w Polowie, gdyż okazuje się, że nie spełniają potrzeb uczuciowych, wywołują zniechęcenie lub mówiąc prościej – nie są tym, o co danemu człowiekowi chodziło. Pojawia się rozczarowanie, później znużenie i przygnębienie i dana osoba albo wpada w apatię, albo zaczyna do wszystkiego podchodzić cynicznie. Zablokowana kreatywność zaś nie pozwala ujawnić się posiadanym przez jednostkę uzdolnieniom i talentom, bądź utrudnia pokazanie ich na szerszym forum. 

Księżyc (XVIII) – mówi o skłonności do życia w świecie iluzji i marzeń, informuje o znacznym lub nawet całkowitym oderwaniu od realnego świata, o braku kontaktu z rzeczywistością, ale również i własną podświadomością, jak też o nieznajomości własnej psychiki i procesów w niej zachodzących. Może mówić o znacznym zagubieniu się w życiu i właściciel Portretu z tą kartą na 4. pozycji często nie wie, co się z nim dzieje, nie rozumie sowich reakcji, jest roztargniony, chaotyczny i niekonsekwentny. Księżyc wskazuje także na nadwrażliwość emocjonalną, nadmierną empatywność, co powoduje głębokie i przesadne przeżywanie problemów i to nie tylko własnych, ale i osób z otoczenia, a nawet sytuacji, na które dana osoba nie ma najmniejszego wpływu i nie styka się z nimi bezpośrednio. Choć zdarza się sytuacja odwrotna, kiedy to ta karta na 4. pozycji w Portrecie opisuje osobę niezdolną do okazania współczucia, skoncentrowaną wyłącznie na sobie i mającą iluzoryczne przekonanie o własnej wyjątkowości i doskonałości, choć tem wariant częściej dotyczy mężczyzn. W przypadku kobiet może mówić o lękach i blokadach wiązanych z poczęciem dziecka, ciążą lub porodem. 

Słońce (XIX) – wskazuje na niską samoocenę, brak lub zaburzone poczucie wartości własnej, mówi o strachu przed śmiesznością i tym, jak ocenią nas inni. Informuje o silnych blokadach utrudniających prezentowanie swoich dokonań na szerszym forum. Osoba, która ma tę kartę na 4. pozycji w Portrecie nie wierzy w siebie i swoje możliwości, łatwo traci tarci z oczu sesn swoich działań, a nierzadkie są też przypadki utraty wiary w sens życia jako takiego. W efekcie może dojść do całkowitego zwątpienia, wypalenia się i pustki życiowej. Taka osoba zadowala się byle czym, nie ma żadnych aspiracji, do niczego nie dąży, a siebie postrzega jako typowego nieudacznika, pechowca i życiową niedołęgę. Choć możliwa jest też sytuacja całkowicie odwrotna, to znaczy człowiek mierny i przeciętny zachowuje się jak wielki przywódca, lider, osoba niezastąpiona, nie przyjmuje żadnych uwag, a ktoś, kto ośmieli się go skrytykować zostaje wrogiem publicznym i jest brutalnie zwalczany. 

Sąd Boży (XX) – sygnalizuje problemy związane z nadmierną odpowiedzialnością, mówi o blokadach spowodowanych ortodoksyjnym podejściem do wszystkiego wynikającym z przyjętej hierarchii wartości opartej na konserwatywnym podejściu do religii lub filozofii życiowej oraz informuje o kompleksach wiązanych z rodziną lub pochodzeniem. Powszechnie wiadomo, że wyznawany przez człowieka system wartości w ogromnym stopniu determinuje jego poglądy, podejście do życia i dokonywane wybory. Osoba z tą kartą na 4. pozycji kurczowo trzyma się systemu wartości wyniesionego z domu, całkiem zapominając o tym, że mogą one w ogóle nie przystawać do panującej obecnie sytuacji. Sąd Boży na tej pozycji w Portrecie może też mówić o skłonności do dorabiania do wszystkiego ideologii i usprawiedliwiania swego postępowania tzw. „wyższym dobrem”, cokolwiek to wyrażenie oznacza. 

Świat (XXI) – przede wszystkim informuje o różnego rodzaju fobiach (np. klaustrofobia), nerwicach (np. nerwica natręctw), zachowaniach kompulsywnych (np. nałogowe objadanie się lub kupowanie). W łagodniejszej formie mówi o lęku przed życiem i obawie, czy dana osoba da sobie w nim radę. Często wskazuje też na łęk przed wyjazdami za granicę, obawę przed kontaktami z obcokrajowcami, niechęć do wszystkiego, co zagraniczne. Zdarza się, iż mówi o tym, że właściciel Portretu nie radzi sobie i boi się nowoczesnej techniki, a w związku z tym stara się unikać korzystania z komputerów, Internetu czy telefonu komórkowego. I o ile w przypadku starszych osób można to jeszcze zrozumieć, to w odniesieniu do młodych ludzi może im to znacząco utrudnić funkcjonowanie we współczesnym świecie i rozwój kariery zawodowej.


********************************************


Portret Partnerski

Jak pracować z Portretem Indywidualnym wie, sporo osób, ale Portret Partnerski jest mniej znany, dlatego chcę go Państwu przybliżyć, ponieważ to bardzo skuteczne narzędzie w analizie relacji między dwiema dowolnymi osobami, a nawet między człowiekiem i zwierzęciem. Do obliczenia Portretu Partnerskiego potrzebujemy dwóch pełnych (tzn. dzień, miesiąc i rok) dat urodzenia. Nam do nauki posłuży ostatni car Rosji Nikołaj II i jego ukochana żona Aleksandra Fiodorowna. Oto ich Portrety indywidualne:


18.05.1868 – car Nikołaj II Romanow
08.06.1872 – caryca Aleksandra Fiodorowna 

Aby obliczyć Portret Partnerski musimy dodać do siebie karty na tych samych pozycjach, czyli kartę na pozycji 1. w jednym Portrecie do karty na pozycji 1. w drugim. W naszym przykładzie mamy odpowiednio u cara XVIII, u carycy VIII, co daje XXVI. Nie mamy w Wielkich Arkanach takiej karty, ale pamiętamy o obowiązującej przy obliczeniach Portretu z Wielkich Arkanów zasadzie redukcji o XXII i taką wartość odejmujemy od XXVI, co daje nam wynik IV. Tak więc na pierwszej pozycji Portretu Partnerskiego carskiej pary mamy Cesarza (IV). Idziemy dalej – na 2. pozycji mamy V + VI = XI. Tak sumujemy każdą z kart od pozycji 1 do pozycji 8. Nie sumujemy kart z pozycji 12, ponieważ nie ma czegoś takiego jak wspólna dla 2 osób karta harmonii psychicznej, albowiem jest to cecha osobnicza. Po dokonaniu wszystkich obliczeń otrzymujemy Portret Partnerski, który w naszym przykładzie wygląda następująco:
Zasady interpretacji

1 – karta na tej pozycji pokaże nam, jak wyglądał początek znajomości, w jaki sposób doszło do jej zawarcia, co na to miało wpływ i jakie perspektywy się z nią wiązały;

2 – ta karta wskaże, jak przebiegał rozwój związku, co na nim zaważyło, jaki jest stosunek danych ludzi do siebie i na co liczą w tej relacji;

3 – karta na tej pozycji opisze nam schyłek znajomości i sposób jej zakończenia (ustania) zakończenie;

4 – na tej pozycji tak, jak i w przypadku Portretu Indywidualnego leży karta, która wskazuje na ewentualne problemy i utrudnienia, jakie mogą zdarzyć się w danym związku;

5 – na tej pozycji znajdziemy podpowiedź, w jaki sposób można problemy ujawnione przez kartę na 4 pozycji rozwiązać, a przynajmniej złagodzić,

6 – tu uzyskujemy informację o wpływie czynników zewnętrznych na związek,

7 – karta na tej pozycji ujawnia informację o tym, jakie wspólne zadanie ma dana para do wykonania,

8 – tu zaś dowiadujemy się, co pomoże to zadanie danej parze wypełnić.

Przyjrzyjmy się relacjom między carskimi małżonkami. Już pierwsza pozycja i karty wpływające na nią wskazują, jak silna to była więź, szczególnie dla Nikołaja II. W jego wypadku była to miłość od pierwszego wejrzenia i silna fascynacja seksualna. Rzadko zdarza się wśród władców, by zawierali małżeństwo z miłości. Im się to udało, ale zapłacili za to najwyższą cenę, cenę swego życia i życia dzieci – owoców ich miłości. Zresztą zadaniem tego związku była pokora, modlitwa i wspólne złożenie siebie w ofierze (XII na 7. i 8. pozycji), wręcz dążenie do świętości (cała carska rodzina w latach 90-tych XX w. została zaliczona przez cerkiew prawosławną w poczet świętych. Do zawarcia znajomości w tym wypadku przyczynił się mężczyzna i tak faktycznie było. Związek rozwijał się bardzo dynamicznie i charakteryzował się wyjątkowo silną więzią, głęboką miłością i gorącą namiętnością (XI na 2. pozycji). Taki był zresztą do samego końca (XIX na 3. pozycji). Partnerzy byli dla siebie „Słońcem”, czyli oparciem do samego końca. Na 4. pozycji mamy XV. W tym wypadku nie oznacza ona problemów w sferze seksualnej w potocznym rozumieniu. Jest to presja spłodzenia następcy tronu, jaka towarzyszyła carskiej parze przez znaczną część życia i walka z chorobą krwi (hemofilią) carewicza Aleksego. Sposobem na rozwiązanie tego problemu było zachowywanie spokoju i równowagi wewnętrznej, co niestety nie zawsze carskim małżonko się udawało. Wpływ czynników zewnętrznych na ten związek był wyjątkowo silny i negatywny przez cały czas. Nie pozwalał żyć im w harmonii i równowadze (I na 6. pozycji).


********************************************


Co to jest Tarotowy Portret Psychologiczny?

Dusza każdego z nas wybierając konkretne wcielenie, wyznacza sobie jednocześnie moment narodzin. W naszym świecie nazywa się go datą urodzenia (dzień, miesiąc i rok). Korzystając z Tarota możemy w niej odnaleźć pewien kod, który opowie o najważniejszym motywie, przewijającym się przez całe życie danego człowieka, o jego predyspozycjach i zdolnościach, a także o tych wydarzeniach, które znacząco wpłyną na rozwój jednostki. Dzięki jego analizie można lepiej zrozumieć daną osobę, wyjaśnić przyczyny jej zachowania, pomóc w zrozumieniu tego, co nią kieruje, ułatwić odkrycie jej przeznaczenia w tym życiu, dotrzeć do całego posiadanego przez nią potencjału. Sposób obliczania „Portretu Psychologicznego” opracowałam sama, czyli jest to moja autorska metoda i sprawdziłam na grupie ponad 50000 osób znanych mi osobiście – głównie klientów, ale też i moich uczniów, za co chciałam im raz jeszcze serdecznie podziękować oraz ponad 10000 znanych postaci historycznych. Jego skuteczność i użyteczność potwierdziły już też setki osób pracujące tą metodą z klientami na terenie całego świata, a szczególnie w Rosji, na Ukrainie, w Niemczech, USA, Kanadzie, Kazachstanie i wielu innych krajach. Tarotowy Portret Psychologiczny najkrócej mówiąc służy do zbadania i zanalizowania wrodzonych potencjałów danej jednostki, jej talentów, uzdolnień i predyspozycji, wpływów jakim ulegała w dzieciństwie i na które jest podatna w dorosłym życiu, najlepszych sposobów realizacji pojawiających się możliwości, znaczących i zwrotnych momentów w jej życiu, a także ukrytych w podświadomości lęków, kompleksów czy jak się to określa językiem ezoterycznym – spraw do przepracowania. Umożliwia zrozumienie siebie poprzez analizę Programów, z jakimi przyszliśmy na Ziemię i zobaczenie pełnego obrazu własnej (lub czyjejś) osobowości dzięki opracowaniu Matrycy. Podstawienie odpowiednich kart pod cyfry wynikające z daty urodzenia pozwala zobaczyć coś w rodzaju kodu genetycznego z jakim człowiek przychodzi na świat dzięki archetypom zapisanym w Wielkich Arkanach Tarota. Żeby zobaczyć jak działa Tarotowy Portret Psychologiczny wystarczy kartka papieru, data urodzenia i znajomość archetypów, czyli Wielkich Arkanów Tarota. Boję się jednak, że prostota tej metody działa na jej niekorzyść. Większość ludzi jest jakoś tak dziwnie skonstruowana, że rzeczy proste wydają się im mało skuteczne bądź też podejrzewają, iż jeśli coś jest proste, to nie może dobrze działać. Cóż, nic na to nie poradzę. Trochę już żyję na tym świecie i dawno pozbyłam się tak złudzeń, jak i aspiracji do tego, by zmieniać świat i na siłę uszczęśliwiać ludzkość. Daję Ci do rąk Czytelniku skuteczną metodę, a czy ty z niej skorzystasz, to już Twoja sprawa. W zasadzie zastosowań Portretu jest bardzo dużo i z całą pewnością podana poniżej lista nie jest pełna, tym niemniej są to najważniejsze i najczęściej wykorzystywane zastosowania tej metody pracy z kartami Tarota: 

– do analizy predyspozycji i zdolności jednostki; 

– do ujawnienia lęków i kompleksów człowieka ukrytych w podświadomości;

– do rozszyfrowania ukrytych talentów danej osoby, jak i jej duchowych opiekunów; 

– do określenia misji życiowej jednostki oraz sposobów jej realizacji; 

– do nakreślenia drogi życiowej i przełomowych wydarzeń na niej; 

– do sprecyzowania różnic w percepcji wewnętrznej i zewnętrznej danej osoby; 

– do określenia warunków, w jakich człowiek czuje się najbardziej komfortowo; 

– do ujawnienia poprzedniego wcielenia; 

– do określenia najskuteczniejszych sposobów odpracowania karmy; 

– do określenia jakim sprawom najlepiej służy dany dzień; 

– do wyznaczenia najkorzystniejszej daty na znaczące wydarzenie, jak np. ślub, przeprowadzka, podjecie pracy itp. – do zanalizowania i poprawy różnego rodzaju relacji 

* między małżonkami; 

* między kochankami; 

* między wspólnikami; 

* między rodzeństwem; 

* między rodzicem a dzieckiem; 

* między uczniem a nauczycielem; 

* między krewnymi; 

* między przyjaciółmi; 

* między szefem a pracownikiem; 

* między sąsiadami; 

* między wrogami (konkurentami); 

* między człowiekiem a zwierzęciem; 

* i wieloma, wieloma innymi, w których bierze się pod uwagę dwie osoby 

– do zgłębiania ukrytych aspektów ludzkiej osobowości; 

– do prognozowania rezultatów wyborów i innych wydarzeń politycznych, które dopiero mają nastąpić, jeśli jest znana ich data, 

– do ujrzenia pełnej i niczym nie zafałszowanej osobowości człowieka. 

Jak już napisałam nie jest to pełny spis zastosowań Tarotowego Portretu Psychologicznego. Można go po prostu wykorzystywać w tych wszystkich sytuacjach życiowych, kiedy znamy datę urodzenia jednostki i drugiej osoby lub znaczącego wydarzenia, np. nabycia domu, rozpoczęcia pracy, wyjazdu zagranicznego itp. Informacje, które dzięki temu można uzyskać są zadziwiająco dokładne, szczegółowe i konkretne, a to z kolei znacząco ułatwia życie, podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów i krótko mówiąc – podnosi jakość życia i pozwala uniknąć błędów.