W tej zakładce znajdziecie Państwo różnego rodzaju nowości, polecanie talie, informacje o nowych książkach związanych z Portretem i ogólnie Tarotem.

В этом разделе вы найдете всевозможные новые продукты, рекомендуемые колоды, информацию о новых книгах связанных с Портретом и, в общем, с Таро.